Bơm lấy mẫy khí/ bụi môi trường không khí xung quanh: 10 ÷ 30 LPM

GIÁ LIÊN HỆ