Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy phân tích Clo so màu CL17sc

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Bộ điều khiển HACH SC4500

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

AF7000 SCM – Máy đo dòng điện chảy thành dòng

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị đo liên tục và sensor

MÁY PHÂN TÍCH TOC MODEL B3500C Hach-Mỹ sản xuất

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo độ đục để bàn HACH – 2100N

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo độ đục cầm tay HACH 2100Q

GIÁ LIÊN HỆ