bộ đào tạo tín hiệu y sinh hãng Elettronica veneta sản xuất

Phát hiện và giải thích các tín hiệu phát ra từ cơ thể con người là một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong lĩnh vực thiết bị y sinh học

Những tín hiệu này được phát hiện bởi các đầu đo thích hợp cho phép chuẩn đoán chức năng của các cơ quan khác nhau trong cơ thể người

Các mạch bên dưới được sử dụng để kiểm tra các bộ phận của các thiết bị dùng trong tim mạch, phẫu thuật, thần kinh, thuốc men

Các modul cho phép nghiên cứu cơ bản và ứng dụng của tín hiệu y sinh và các quy trình của nó

Elettronica veneta EB-B1/EVElettronica veneta EB-B1/EV - Bộ đào tạo về các tín hiệu y sinh

Chương trình đào tạo

  • Tín hiệu điện tâm đồ
  • Điện cực và các tín hiệu điện tâm đồ
  • Khuếch đại và lọc các tín hiệu điện tâm đồ
  • Common – mode để giảm ồn
  • Nguồn cung cấp an toàn và các mạch được cách điện
  • Phát hiện các lỗi kết nối của điện cực
  • Bảo vệ điện cho các dây đầu vào của điện cực
  • Tín hiệu điện tâm đồ và khuếch đại
  • Hiệu chuẩn tín hiệu