# đo điện hóa chính xác cao

Điện hóa là một lĩnh vực trong hóa học nghiên cứu về mối liên hệ giữa các quá trình hóa học và dòng điện.

Một phản ứng hóa học xảy ra khi có dòng điện chạy qua, hay qua phản ứng hóa học có một hiệu điện thế, đây là những quá trình điện hóa.

Trong các quá trình này luôn tồn tại đồng thời hai hiện tượng: oxy hóa và oxy hóa khử (phản ứng oxy hóa khử.

palmsens logo product - Thiết bị đo điện hoá thí nghiệm Palmsens4

Thiết bị đo điện hoá thí nghiệm Palmsens4

▪ Dải điện áp dc: ± 10 V
▪ Điện áp tuân thủ ± 10 V
▪ Dòng điện tối đa ± 30 mA (typical)
▪ Tốc độ thu nhận tối đa: 150000 điểm / s

Potentiostat (chế độ kiểm soát điện áp)

▪ Độ phân giải điện áp áp dụng một chiều 75 µV
▪ Độ chính xác điện áp áp dụng ≤ 0,1% ± 1 mV offset
▪ Dải dòng điện 100 pA đến 10 mA (9 dải)
▪ Độ chính xác dòng điện đo được ≤ 0.1% ở thang đo đầy đủ
▪ Độ phân giải dòng điện đo được 0.006% của dải dòng điện (5 fA trên dải 100 pA)

Galvanostat (chế độ kiểm soát dòng điện)

▪ Dải dòng điện 1 nA đến 10 mA (8 dải)
▪ Dải dòng điện một chiều áp dụng ± 6 lần dải dòng điện áp dụng
▪ độ phân giải dòng điện một chiều áp dụng 0.005% của dải dòng điện áp dụng
” ▪ Độ phân giải điện thế DC đo được:
75 µV at ±10 V (no gain)
7.5 µV at ±1 V (gain 10)
0.75 µV at ±0.1 V (gain 100)”
” ▪ Độ chính xác điện thế DC đo được:
≤ 0.05% or ±1 mV (for |E| < ±9 V)
≤ 0.2% (for |E| ≥ ±9 V)”

FRA / EIS (phép đo trở kháng)

▪ dải tần: 10 µHz đến 1 MHz
▪ dải biên độ AC 1 mV đến 0.25 V rms, hoặc 0.6 V p-p

Điện kế

▪ Ngõ vào bộ khuếch đại điện kế> 1 TΩ // 10 pF
▪ Ngõ vào bộ khuếch đại điện kế> 1 TΩ // 10 pF

Công ty Cổ phần Thiết Bị Thắng Lợi phân phối sản phẩm chính hãng của Palmsens