diot – Hộp diot zener tham chiếu chính xác Transmille 3000ZR

  • 4 đầu ra 10V và 1.018V
  • Độ ổn định tốt hơn 2ppm/năm
  • Pin dự phòng bên trong để vận chuyển

3000ZR là tiêu chuẩn tham chiếu 1.018V và 10V tích hợp sử dụng nhiều di-ot zener độc lập.

Hộp diot zener tham chiếu chính xác Transmille 3000ZR

Hộp di-ot zener tham chiếu chính xác Transmille 3000ZR

  • Nguồn: Nguồn chính với pin bên trong để dự phòng
  • Đầu ra: 1.018V and 10V outputs – thiết bị đầu cuối riêng biệt với mỗi điện áp
  • Kích thước: 45cm x 44cm x 9cm
  • Đầu ra: Độ chính xác
  • 1.018V: 0.8ppm/tháng • 2ppm/năm
  • 10V: 0.8ppm/tháng • 2ppm/năm