điện cực NH4 – hãng Hach Mỹ sản xuất

IntelliCAL Ammonium ISE Electrode w/ 1m cable
ISENH4181 là điện cực chuẩn dạng kết hợp IntelliCAL(TM) digital dành cho phòng thí nghiệm. Điện cực có thiết kế độc nhất 3 trong 1 với 2 cầu muối và  cảm biến nhiệt độ bên trong. Điện cực dùng đo ion amoniac, NH4.

HACH điện cực NH4

Điện cực ISE đo NH4, IntelliCAL – hãng Hach

Dạng “cắm là chạy”, có thể sử dụng điện cực qua lại giữa các máy mà không cần hiệu chuẩn lại
Tối đa việc theo dõi-ghi nhận thông tin dễ dàng:

  • Thời gian và ngày tháng được đánh dấu
  • ID người sử dụng và mẫu
  • Dữ liệu hiệu chuẩn

Thông số

Giá trị đọc

•  ít yêu cầu bảo dưỡng với tuổi thọ điện cực có thể lên đến 2 năm (trong ứng dụng thông thường với các loại mẫu).
– Không cần châm mới dung dịch bên trong
– Không cần thay thế màng điện cực
– Bảo quản để khô

•    Thang đo: 0.014 mg/L (10-6M) đến 7,000 mg/L (0.5 M) dạng NH4+-N
•    Dây cáp: 1 hay 3 m
•    Chỉ sử dụng với các máy Hach HQd