điện cực DO – Hãng Hach Mỹ sản xuất – Thiết bị Thắng Lợi phân phối chính hãng

LDO101 là điện cực thông minh do hãng Hach sản xuất. được sử dụng để đo oxy hòa tan trong nước (mg/L, % độ bão hòa), áp suất khí trời và nhiệt độ. Điện cực chống thấm nước ở độ sâu 3m trong 24 giờ. Mỗi điện cực có các vòng màu kèm theo dùng để đánh dấu. Điện cực dài 17.8 cm và nặng 45g.

điện cực DO - HACH - Thiết bị Thắng Lợi phân phối chính hãng

Nguyên lý hoạt động của điện cực HACH LDO101

– Điện cực IntelliCAL(TM) Standard LDO101 đo chính xác, được hiệu chuẩn sẵn và độ tin cậy cao.
– Sử dụng điện cực với các máy đo khác nhau mà không cần hiệu chuẩn lại.
– Theo dõi được hoạt động của điện cực nhờ vào dữ liệu hiệu chuẩn được ghi lại
– Điện cực phát tín hiệu nhắc nhở khi cần phải hiệu chuẩn lại
– Có thể theo dõi các thông tin một cách dễ dàng:
+ Thời gian và ngày tháng được đánh dấu
+ ID người sử dụng và mẫu
+ Dữ liệu hiệu chuẩn
+ Thông số
+ Giá trị đọc
– Các điện cực được nhà sản xuất hiệu chuẩn sẵn nên có thể dùng ngay