COLE-PARMER SD162 – BẾP KHUẤY TỪ GIA NHIỆT KỸ THUẬT SỐ – Thiết bị Thắng Lợi phân phối độc quyền

Giới thiệu bếp khuấy từ gia nhiệt SD162 Cole Parmer

–     Cài đặt và kiểm soát cả nhiệt độ và tốc độ bằng kỹ thuật số

–     Mạch điện an toàn độc lập để bảo vệ chống quá nhiệt

–     Bề mặt gia nhiệt bằng nhôm/silicon

–     Kích thước bề mặt bếp: 160 x 160 mm

–     Kích thước bề mặt gia nhiệt: 160 x 160 mm

–     Công suất gia nhiệt: 700 W

–     Nhiệt độ gia nhiệt tối đa: 3000C

–     Độ phân giải hiển thị: 10C

–     Nhiệt độ chất lỏng tối đa khi có cảm biến nhiệt: 2000C

–     Kiểm soát chính xác với cảm biến nhiệt: ± 0.50C

COLE-PARMER SD162 - BẾP KHUẤY TỪ GIA NHIỆT KỸ THUẬT SỐ

 

Thông số kỹ thuật:

–     Tốc độ khuấy COLE-PARMER SD162 : 200 – 1300 vòng/phút

–     Khả năng khuấy tối đa: 15 lít (nước)

–     Cài đặt và kiểm soát cả nhiệt độ và tốc độ bằng kỹ thuật số

–     Mạch điện an toàn độc lập để bảo vệ chống quá nhiệt

–     Bề mặt gia nhiệt bằng nhôm/silicon

–     Kích thước bề mặt bếp: 160 x 160 mm

–     Kích thước bề mặt gia nhiệt: 160 x 160 mm

–     Công suất gia nhiệt: 700 W

–     Nhiệt độ gia nhiệt tối đa: 3000C

–     Độ phân giải hiển thị: 10C

–     Nhiệt độ chất lỏng tối đa khi có cảm biến nhiệt: 2000C

–     Kiểm soát chính xác với cảm biến nhiệt: ± 0.50C

–     Tốc độ khuấy: 200 – 1300 vòng/phút

–     Khả năng khuấy tối đa: 15 lít (nước)

–     Nguồn điện: 230 V, 50 Hz, 750 W