Cân điện tử, cân phân tích

Cân phân tích, AND, GR-300 (310g x 0.1mg)

GIÁ LIÊN HỆ