Bộ kit đo amoniac – Hãng Hach Mỹ sản xuất

Được thiết kế dùng kiểm tra Amoniac trong nước sạch hay nước biển, test kit này dựa theo phương pháp so màu với đĩa màu dùng thuốc thử Salicylate để cho kết quả nhanh, mang theo mọi nơi, chi phí thấp và có thể tin cậy.

HACH NI-SA Test kit xác định amoniac

HACH NI-SA Test kit xác định amoniac

Giới thiệu về bộ test kit:

Bộ kit đo amoniac kiểm tra Amoniac trong nước sạch hay nước biển, test kit này dựa theo phương pháp so màu với đĩa màu dùng thuốc thử Salicylate

  • Số lượng test thực hiện: 100
  • Kiểu thùng vali: D
  • Model: NI-SA
  • Thông số: NH3-N, thang đo trung bình
  • Thang đo: 0.1 đến 2.5 mg/L NH3-N