Bộ kit Acid Mine – Hãng Hach Mỹ sản xuất.

Trong các khu vực có khai thác mỏ kim loại thường tạo ra nguồn thải có tính axit hoặc kiềm và có thể chứa lượng lớn muối kim loại hòa tan.

Điều này có thể gây ra sự thay đổi độ pH hay gây ô nhiễm lớn cho nguồn tiếp nhận là sông suối hay hồ chứa nước, làm chết cá và làm cho cộng đồng dân cư không thể sử dụng nguồn nước đó.

Bộ kti Model MD-2 cung cấp các dụng cụ, hóa chất cần thiết để phân tích kiểm soát các thông số này.

  • Sắt và pH được xác định bằng đĩa so màu
  • Độ axit và độ kiềm thì sử dụng phương pháp chuẩn độ đếm giọt đơn giản.

HACH MD-2 Bộ kit Acid Mine Drainage, dùng cho lĩnh vực nông nghiệp

HACH MD-2 Bộ kit Acid Mine Drainage, dùng cho lĩnh vực nông nghiệp

Đặc điểm:

Xác định sắt và pH bằng đĩa quay so màu

Độ axit và độ kiềm xác định bằng chuẩn độ đếm giọt đơn giản

Bộ kit chứa đầy đủ thuốc thử và dụng cụ trong một vali có thể mang theo phân tích tại hiện trường

Phụ kiện có thể sử dụng kèm theo:

Máy so màu cầm tay, Pocket Colorimeter II Test Kit, Iron (FerroVer®)

Mã đặt hàng: 5870022

Máy so màu cầm tay, Iron (TPTZ), Pocket Colorimeter II Test Kit