Cân điện tử, cân phân tích

Cân phân tích, AND, GR-120 (120g x 0.1 mg)

GIÁ LIÊN HỆ