Tại sao đồng hồ kẹp dòng 3280-10F được sử dụng nhiều?

Đồng hồ kẹp dòng hay còn được gọi với tên gọi khác là ampe kìm.[...]