Thiết bị ghi và phân tích tín hiệu điện

MR8847A

Tốc độ lấy mẫu siêu tốc 20MS/s trên toàn bộ 32 kênh riêng biệt

Thiết bị ghi và phân tích tín hiệu hoàn toàn độc lập cho các công việc tại chỗ và R & D

Thông số kỹ thuật

Phù hợp với công việc tại chỗ và thử nghiệm R & D

Thiết bị ghi tiêu chuẩn toàn cầu

Đo đồng thời điện áp và dòng điện đa kênh

Tương thích với các đơn vị đầu vào đa kênh (Phiên bản 2.00 trở lên)

Đo điện áp cao đầu vào trực tiếp lên đến 1000 V

Lấy mẫu tốc độ cao 1 ms/s, phép đo độ phân giải 6 bit

Tạo và ghi trong một đơn vị

Sao chép và xuất các phép đo dạng sóng có vấn đề

Không cần amp; đầu ra tối đa 15V

Phù hợp với công việc tại chỗ và thử nghiệm R & D

Thiết bị ghi tiêu chuẩn toàn cầu

Đo đồng thời điện áp và dòng điện đa kênh

Tương thích với các đơn vị đầu vào đa kênh (Phiên bản 2.00 trở lên)

Đo điện áp cao đầu vào trực tiếp lên đến 1000 V

Lấy mẫu tốc độ cao 1 ms/s, phép đo độ phân giải 6 bit

Tạo và ghi trong một đơn vị

Sao chép và xuất các phép đo dạng sóng có vấn đề

Không cần amp; đầu ra tối đa 15V

Phù hợp với công việc tại chỗ và thử nghiệm R & D

Thiết bị ghi tiêu chuẩn toàn cầu

Đo đồng thời điện áp và dòng điện đa kênh

 4CH Analog Unit

  3CH Current Unit

Tương thích với các đơn vị đầu vào đa kênh (Phiên bản 2.00 trở lên)

Đo điện áp cao đầu vào trực tiếp lên đến 1000 V

  HIGH-VOLTAGE UNIT

Lấy mẫu tốc độ cao 1 ms/s, phép đo độ phân giải 6 bit

Tạo và ghi trong một đơn vị

Phát các dạng sóng bất kỳ

Sao chép và xuất các phép đo dạng sóng có vấn đề

Không cần amp; đầu ra tối đa 15V

Các chức năng chính

Hỗ trợ nhiều phép đo khác nhau với tổng số 17 mô-đun cắm điện

Tạo và ghi lại với một đơn vị duy nhất

Kiểm tra đầu vào điện áp cao 1000 V trực tiếp

Lấy mẫu tốc độ cao lên tới 20ms/s (*1) với các đầu vào độc lập hoàn toàn

32 kênh analog + 16 kênh logicđến 20 kênh analog + 64 kênh logic

Lấy mẫu tốc độ cao với chức năng phán đoán dạng sóng

Xây dựng chống đất mạnh mẽ chống lại môi trường làm việc bất lợi

Các nút lớn được bao phủ để chịu được dầu và cặn công nghiệp

Nạp giấy vào và thiết lập một chạm, cùng với in tốc độ cao 50mm/s

Hioki Memory HiCorders là thiết bị theo dõi và ghi lại dạng sóng tốc độ cao có thể đo đồng thời nhiều hiện tượng vật lý như điện áp, dòng điện, nhiệt độ, độ rung, gia tốc và số vòng quay bởi sự độc lập hoàn toàn giữa các kênh và từ mỗi kênh xuống đất. MR8847A cung cấp tốc độ lấy mẫu 20 MS / s(* 1), 32 kênh độc lập và đầu vào trực tiếp tối đa 1000 V, tất cả được đặt trong một thân máy cứng cáp và sẵn sàng hoạt động để đáp ứng tốt các công việc khó khăn nhất từ trạm biến áp đến bãi bảo dưỡng đường sắt đến nhà máy giấy và thép.

Cách sử dụng Hioki MR8847A Memory HiCorderđể tạo tín hiệu trong khi theo dõi dạng sóng

 

Hioki MR8847A đóng vai trò như máy phát , bộ tạo dạng sóng tùy ý và bộ ghi dạng sóng tất cả trong một thiết bị duy nhất. Dễ dàng quan sát các dạng sóng trong khi thay đổi biên độ hoặc tần số tín hiệu, lập trình nhiều dạng sóng khác nhau để xuất ra theo thứ tự mong muốn và điều chỉnh các điều kiện thử nghiệm khác.

Các chức năng chính

Hỗ trợ nhiều phép đo khác nhau với tổng số 17 mô-đun cắm điện

Tạo và ghi lại với một đơn vị duy nhất

Kiểm tra đầu vào điện áp cao 1000 V trực tiếp

Lấy mẫu tốc độ cao lên tới 20ms/s (*1) với các đầu vào độc lập hoàn toàn

32 kênh analog + 16 kênh logicđến 20 kênh analog + 64 kênh logic

Lấy mẫu tốc độ cao với chức năng phán đoán dạng sóng

Xây dựng chống đất mạnh mẽ chống lại môi trường làm việc bất lợi

Các nút lớn được bao phủ để chịu được dầu và cặn công nghiệp

Nạp giấy vào và thiết lập một chạm, cùng với in tốc độ cao 50mm/s

Hioki Memory HiCorders là thiết bị theo dõi và ghi lại dạng sóng tốc độ cao có thể đo đồng thời nhiều hiện tượng vật lý như điện áp, dòng điện, nhiệt độ, độ rung, gia tốc và số vòng quay bởi sự độc lập hoàn toàn giữa các kênh và từ mỗi kênh xuống đất. MR8847A cung cấp tốc độ lấy mẫu 20 MS / s(* 1), 32 kênh độc lập và đầu vào trực tiếp tối đa 1000 V, tất cả được đặt trong một thân máy cứng cáp và sẵn sàng hoạt động để đáp ứng tốt các công việc khó khăn nhất từ trạm biến áp đến bãi bảo dưỡng đường sắt đến nhà máy giấy và thép.

Cách sử dụng Hioki MR8847A Memory HiCorder để tạo tín hiệu trong khi theo dõi dạng sóng

Hioki MR8847A đóng vai trò như máy phát , bộ tạo dạng sóng tùy ý và bộ ghi dạng sóng tất cả trong một thiết bị duy nhất. Dễ dàng quan sát các dạng sóng trong khi thay đổi biên độ hoặc tần số tín hiệu, lập trình nhiều dạng sóng khác nhau để xuất ra theo thứ tự mong muốn và điều chỉnh các điều kiện thử nghiệm khác.

Các chức năng chính

Hỗ trợ nhiều phép đo khác nhau với tổng số 17 mô-đun cắm điện

Tạo và ghi lại với một đơn vị duy nhất

Kiểm tra đầu vào điện áp cao 1000 V trực tiếp

Lấy mẫu tốc độ cao lên tới 20ms/s (*1) với các đầu vào độc lập hoàn toàn

32 kênh analog + 16 kênh logicđến 20 kênh analog + 64 kênh logic

Lấy mẫu tốc độ cao với chức năng phán đoán dạng sóng

Xây dựng chống đất mạnh mẽ chống lại môi trường làm việc bất lợi

Các nút lớn được bao phủ để chịu được dầu và cặn công nghiệp

Nạp giấy vào và thiết lập một chạm, cùng với in tốc độ cao 50mm/s

Hioki Memory HiCorders là thiết bị theo dõi và ghi lại dạng sóng tốc độ cao có thể đo đồng thời nhiều hiện tượng vật lý như điện áp, dòng điện, nhiệt độ, độ rung, gia tốc và số vòng quay bởi sự độc lập hoàn toàn giữa các kênh và từ mỗi kênh xuống đất. MR8847A cung cấp tốc độ lấy mẫu 20 MS / s(* 1), 32 kênh độc lập và đầu vào trực tiếp tối đa 1000 V, tất cả được đặt trong một thân máy cứng cáp và sẵn sàng hoạt động để đáp ứng tốt các công việc khó khăn nhất từ trạm biến áp đến bãi bảo dưỡng đường sắt đến nhà máy giấy và thép.

Cách sử dụng Hioki MR8847A Memory HiCorder để tạo tín hiệu trong khi theo dõi dạng sóng

Hioki MR8847A đóng vai trò như máy phát , bộ tạo dạng sóng tùy ý và bộ ghi dạng sóng tất cả trong một thiết bị duy nhất. Dễ dàng quan sát các dạng sóng trong khi thay đổi biên độ hoặc tần số tín hiệu, lập trình nhiều dạng sóng khác nhau để xuất ra theo thứ tự mong muốn và điều chỉnh các điều kiện thử nghiệm khác.

Một lựa chọn phong phú gồm 17 mô-đun đáp ứng đầy đủ các ứng dụng đo lường

Hioki đã thêm các mô-đun hiệu suất cao mới để đáp ứng với nhu cầu áp đảo. Memory Hicorder hiện hỗ trợ nhiều phép đo khác nhau với tổng số 17 mô-đun cắm.

■ Kiểm tra biến tần / Kiểm tra hệ thống bộ lưu điện (UPS)
– Kiểm tra và đánh giá hoạt động trong suốt quá trình biến động tải
– Xác nhận chuyển mạch UPS

■ Giám sát nguồn và nhật ký
– Xác định biến động nguồn điện khi bật/tắt nguồn điện và trong quá trình biến động tải
-biến động dài hạn về nguồn

■ Mô phỏng điều khiển
– Mô phỏng đầu ra của từng loại tín hiệu cảm biến
– Mô phỏng biến động đầu ra cho pin ô tô 12 V DC

■ Kiểm tra độ rung / Kiểm tra độ bền
– Phân tích mối quan hệ giữa điều khiển động cơ và độ rung
– Xác nhận độ bền của thiết bị

Tốc độ cao 20ms/s (*1), 32 kênh, Thiết bị ghi dữ liệu độc lập

MR8847A thực hiện phép đo đa kênh đồng thời, tốc độ lấy mẫu cao tất cả các kênh với 20 MS / s (* 1). (độ phân giải: 50 nsec)
Lấy mẫu tốc độ cao cho phép bạn đo xung cạnh lên, phát hiện các hoạt động bất thường và các dạng sóng tức thời xảy ra đột ngột với độ chính xác cao.
Kết nối giữa các kênh analog đầu vào, và các kênh đầu vào khác với thiết bị chính, tất cả đều được cách điện với vật liệu cách điện. Vì vậy có thể đo được sự chênh lệch điện áp mà máy hiện sóng không đo được.

*1: Khi U8975, U8977, U8978 được cài đặt, tối đa. Tốc độ lấy mẫu là 10 ms/s.

Tạo sóng và ghi dạng sóng trên cùng một thiết bị / ARBITRARY WAVEFORM GENERATOR UNIT U8793

Chỉ một bộ nhớ HiCorder cung cấp cho bạn chế độ tạo chức năng, chế độ tạo dạng sóng bất kỳ và chế độ đo dạng sóng. Điều này giúp bạn dễ dàng quan sát dạng sóng trong điều kiện thử nghiệm khác nhau, chẳng hạn như thay đổi biên độ, tần số của tín hiệu và lập trình các dạng sóng khác nhau để xuất theo thứ tự .

Phần mềm tạo dạng sóng đi kèm SF8000 có thể được sử dụng không chỉ để tạo dạng sóng mà còn để thực hiện các phép tính như thêm nhiễu và nhân dạng sóng một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Đầu vào điện áp cao trực tiếp mà không cần đầu dò vi sai / ĐƠN VỊ ĐIỆN ÁP CAO U8974

Vì bạn có thể dùng đầu vào trực tiếp lên đến 1000 V DC và 700 V AC, một đầu dò vi sai không còn cần thiết nữa.
Điện áp định mức tối đa xuống đất là 1000 V đối với CAT III và 600 V đối với môi trường CAT IV

Một lựa chọn phong phú gồm 17 mô-đun đáp ứng đầy đủ các ứng dụng đo lường

Hioki đã thêm các mô-đun hiệu suất cao mới để đáp ứng với nhu cầu áp đảo. Memory Hicorder hiện hỗ trợ nhiều phép đo khác nhau với tổng số 17 mô-đun cắm.

■ Kiểm tra biến tần / Kiểm tra hệ thống bộ lưu điện (UPS)
– Kiểm tra và đánh giá hoạt động trong suốt quá trình biến động tải
– Xác nhận chuyển mạch UPS

■ Giám sát nguồn và nhật ký
– Xác định biến động nguồn điện khi bật/tắt nguồn điện và trong quá trình biến động tải
-biến động dài hạn về nguồn

■ Mô phỏng điều khiển
– Mô phỏng đầu ra của từng loại tín hiệu cảm biến
– Mô phỏng biến động đầu ra cho pin ô tô 12 V DC

■ Kiểm tra độ rung / Kiểm tra độ bền
– Phân tích mối quan hệ giữa điều khiển động cơ và độ rung
– Xác nhận độ bền của thiết bị

Tốc độ cao 20ms/s (*1), 32 kênh, Thiết bị ghi dữ liệu độc lập

MR8847A thực hiện phép đo đa kênh đồng thời, tốc độ lấy mẫu cao tất cả các kênh với 20 MS / s (* 1). (độ phân giải: 50 nsec)
Lấy mẫu tốc độ cao cho phép bạn đo xung cạnh lên, phát hiện các hoạt động bất thường và các dạng sóng tức thời xảy ra đột ngột với độ chính xác cao.
Kết nối giữa các kênh analog đầu vào, và các kênh đầu vào khác với thiết bị chính, tất cả đều được cách điện với vật liệu cách điện. Vì vậy có thể đo được sự chênh lệch điện áp mà máy hiện sóng không đo được.

*1: Khi U8975, U8977, U8978 được cài đặt, tối đa. Tốc độ lấy mẫu là 10 ms/s.

Tạo sóng và ghi dạng sóng trên cùng một thiết bị / ARBITRARY WAVEFORM GENERATOR UNIT U8793

Chỉ một bộ nhớ HiCorder cung cấp cho bạn chế độ tạo chức năng, chế độ tạo dạng sóng bất kỳ và chế độ đo dạng sóng. Điều này giúp bạn dễ dàng quan sát dạng sóng trong điều kiện thử nghiệm khác nhau, chẳng hạn như thay đổi biên độ, tần số của tín hiệu và lập trình các dạng sóng khác nhau để xuất theo thứ tự .

Phần mềm tạo dạng sóng đi kèm SF8000 có thể được sử dụng không chỉ để tạo dạng sóng mà còn để thực hiện các phép tính như thêm nhiễu và nhân dạng sóng một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Đầu vào điện áp cao trực tiếp mà không cần đầu dò vi sai / ĐƠN VỊ ĐIỆN ÁP CAO U8974

Vì bạn có thể dùng đầu vào trực tiếp lên đến 1000 V DC và 700 V AC, một đầu dò vi sai không còn cần thiết nữa.
Điện áp định mức tối đa xuống đất là 1000 V đối với CAT III và 600 V đối với môi trường CAT IV

Một lựa chọn phong phú gồm 17 mô-đun đáp ứng đầy đủ các ứng dụng đo lường

Hioki đã thêm các mô-đun hiệu suất cao mới để đáp ứng với nhu cầu áp đảo. Memory Hicorder hiện hỗ trợ nhiều phép đo khác nhau với tổng số 17 mô-đun cắm.

■ Kiểm tra biến tần / Kiểm tra hệ thống bộ lưu điện (UPS)
– Kiểm tra và đánh giá hoạt động trong suốt quá trình biến động tải
– Xác nhận chuyển mạch UPS

■ Giám sát nguồn và nhật ký
– Xác định biến động nguồn điện khi bật/tắt nguồn điện và trong quá trình biến động tải
-biến động dài hạn về nguồn

■ Mô phỏng điều khiển
– Mô phỏng đầu ra của từng loại tín hiệu cảm biến
– Mô phỏng biến động đầu ra cho pin ô tô 12 V DC

■ Kiểm tra độ rung / Kiểm tra độ bền
– Phân tích mối quan hệ giữa điều khiển động cơ và độ rung
– Xác nhận độ bền của thiết bị

Tốc độ cao 20ms/s (*1), 32 kênh, Thiết bị ghi dữ liệu độc lập

MR8847A thực hiện phép đo đa kênh đồng thời, tốc độ lấy mẫu cao tất cả các kênh với 20 MS / s (* 1). (độ phân giải: 50 nsec)
Lấy mẫu tốc độ cao cho phép bạn đo xung cạnh lên, phát hiện các hoạt động bất thường và các dạng sóng tức thời xảy ra đột ngột với độ chính xác cao.
Kết nối giữa các kênh analog đầu vào, và các kênh đầu vào khác với thiết bị chính, tất cả đều được cách điện với vật liệu cách điện. Vì vậy có thể đo được sự chênh lệch điện áp mà máy hiện sóng không đo được.

*1: Khi U8975, U8977, U8978 được cài đặt, tối đa. Tốc độ lấy mẫu là 10 ms/s.

Tạo sóng và ghi dạng sóng trên cùng một thiết bị / ARBITRARY WAVEFORM GENERATOR UNIT U8793

Chỉ một bộ nhớ HiCorder cung cấp cho bạn chế độ tạo chức năng, chế độ tạo dạng sóng bất kỳ và chế độ đo dạng sóng. Điều này giúp bạn dễ dàng quan sát dạng sóng trong điều kiện thử nghiệm khác nhau, chẳng hạn như thay đổi biên độ, tần số của tín hiệu và lập trình các dạng sóng khác nhau để xuất theo thứ tự .

Phần mềm tạo dạng sóng đi kèm SF8000 có thể được sử dụng không chỉ để tạo dạng sóng mà còn để thực hiện các phép tính như thêm nhiễu và nhân dạng sóng một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Đầu vào điện áp cao trực tiếp mà không cần đầu dò vi sai / ĐƠN VỊ ĐIỆN ÁP CAO U8974

Vì bạn có thể dùng đầu vào trực tiếp lên đến 1000 V DC và 700 V AC, một đầu dò vi sai không còn cần thiết nữa.
Điện áp định mức tối đa xuống đất là 1000 V đối với CAT III và 600 V đối với môi trường CAT IV

Đầu vào lên đến 64 kênh

MR8847A có 16 kênh đầu vào logic tích hợp.

Thêm 3 đơn vị đầu vào logic để ghi tổng cộng 64 kênh cùng một lúc.

Bạn cũng có thể hiển thị các dạng sóng cho tất cả các kênh trên một màn hình duy nhất để đo thời gian.

Lên đến 20 kênh dạng sóng analog có thể được ghi cùng một lúc để mang lại hiệu quả.

 

Phân tích chức năng FFT

MR8847A có thể thực hiện FFT một tín hiệu để phân tích các thành phần tần số, FFT hai tín hiệu để phân tích các chức năng chuyển và phân tích quãng tám trong âm nhạc.

X-Y RECORDER

Lưu dữ liệu theo thứ tự thời gian cho phép các bản ghi được lưu dưới dạng dữ liệu kỹ thuật số, chứ không phải là bìa cứng giấy cần được lưu trữ.

Sử dụng bút kiểm soát Up/Down để chỉ ghi lại dữ liệu cần thiết.

MR8847A có thể thay thế bút ghi cơ học

XÁC ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠNG SÓNG

Sử dụng chức năng đánh giá dạng sóng, theo dõi xem dạng sóng có mở rộng ra ngoài khu vực nhất định hay không, để dễ dàng xác định chất lượng của tín hiệu sóng mà thông thường khó đánh giá.

MR8847A cũng có chức năng đánh giá dạng sóng cho dạng sóng phân tích FFT và dạng sóng X-Y được tích hợp sẵn.

PC operations

Kết nối với mạng LAN cho các chức năng HTTP / FTPserver

Sử dụng chức năng HTTP để vận hành MEMORYHiCORDER với trình duyệt trên PC được kết nối qua mạng LAN. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng FTP để lấy dữ liệu từ bộ nhớ trong hoặc từ phương tiện lưu trữ được chèn vào MEMORY HiCORDER.

Bạn thậm chí có thể lấy dữ liệu từ bộ nhớ trong từ phương tiện lưu trữ được kết nối với MEMORY HiCORDER qua USB.

Đầu vào lên đến 64 kênh

MR8847A có 16 kênh đầu vào logic tích hợp.

Thêm 3 đơn vị đầu vào logic để ghi tổng cộng 64 kênh cùng một lúc.

Bạn cũng có thể hiển thị các dạng sóng cho tất cả các kênh trên một màn hình duy nhất để đo thời gian.

Lên đến 20 kênh dạng sóng analog có thể được ghi cùng một lúc để mang lại hiệu quả.

 

Phân tích chức năng FFT

MR8847A có thể thực hiện FFT một tín hiệu để phân tích các thành phần tần số, FFT hai tín hiệu để phân tích các chức năng chuyển và phân tích quãng tám trong âm nhạc.

X-Y RECORDER

Lưu dữ liệu theo thứ tự thời gian cho phép các bản ghi được lưu dưới dạng dữ liệu kỹ thuật số, chứ không phải là bìa cứng giấy cần được lưu trữ.

Sử dụng bút kiểm soát Up/Down để chỉ ghi lại dữ liệu cần thiết.

MR8847A có thể thay thế bút ghi cơ học

XÁC ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠNG SÓNG

Sử dụng chức năng đánh giá dạng sóng, theo dõi xem dạng sóng có mở rộng ra ngoài khu vực nhất định hay không, để dễ dàng xác định chất lượng của tín hiệu sóng mà thông thường khó đánh giá.

MR8847A cũng có chức năng đánh giá dạng sóng cho dạng sóng phân tích FFT và dạng sóng X-Y được tích hợp sẵn.

PC operations

Kết nối với mạng LAN cho các chức năng HTTP / FTPserver

Sử dụng chức năng HTTP để vận hành MEMORYHiCORDER với trình duyệt trên PC được kết nối qua mạng LAN. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng FTP để lấy dữ liệu từ bộ nhớ trong hoặc từ phương tiện lưu trữ được chèn vào MEMORY HiCORDER.

Bạn thậm chí có thể lấy dữ liệu từ bộ nhớ trong từ phương tiện lưu trữ được kết nối với MEMORY HiCORDER qua USB.

Đầu vào lên đến 64 kênh

MR8847A có 16 kênh đầu vào logic tích hợp.

Thêm 3 đơn vị đầu vào logic để ghi tổng cộng 64 kênh cùng một lúc.

Bạn cũng có thể hiển thị các dạng sóng cho tất cả các kênh trên một màn hình duy nhất để đo thời gian.

Lên đến 20 kênh dạng sóng analog có thể được ghi cùng một lúc để mang lại hiệu quả.

 

Phân tích chức năng FFT

MR8847A có thể thực hiện FFT một tín hiệu để phân tích các thành phần tần số, FFT hai tín hiệu để phân tích các chức năng chuyển và phân tích quãng tám trong âm nhạc.

X-Y RECORDER

Lưu dữ liệu theo thứ tự thời gian cho phép các bản ghi được lưu dưới dạng dữ liệu kỹ thuật số, chứ không phải là bìa cứng giấy cần được lưu trữ.

Sử dụng bút kiểm soát Up/Down để chỉ ghi lại dữ liệu cần thiết.

MR8847A có thể thay thế bút ghi cơ học

XÁC ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠNG SÓNG

Sử dụng chức năng đánh giá dạng sóng, theo dõi xem dạng sóng có mở rộng ra ngoài khu vực nhất định hay không, để dễ dàng xác định chất lượng của tín hiệu sóng mà thông thường khó đánh giá.

MR8847A cũng có chức năng đánh giá dạng sóng cho dạng sóng phân tích FFT và dạng sóng X-Y được tích hợp sẵn.

PC operations

Kết nối với mạng LAN cho các chức năng HTTP / FTPserver

Sử dụng chức năng HTTP để vận hành MEMORYHiCORDER với trình duyệt trên PC được kết nối qua mạng LAN. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng FTP để lấy dữ liệu từ bộ nhớ trong hoặc từ phương tiện lưu trữ được chèn vào MEMORY HiCORDER.

Bạn thậm chí có thể lấy dữ liệu từ bộ nhớ trong từ phương tiện lưu trữ được kết nối với MEMORY HiCORDER qua USB.