MATRICE 300 RTK

Built Tough. Works Smart.

MATRICE 300 RTK

Built Tough. Works Smart.

MATRICE 300 RTK

Built Tough. Works Smart.

Một tiêu chuẩn mới cho ngành công nghiệp máy bay không người lái thương mại

Matrice 300 RTK là nền tảng máy bay không người lái thương mại mới nhất của DJI lấy cảm hứng từ các hệ thống hàng không hiện đại. Cung cấp thời gian bay lên tới 55 phút, khả năng AI tiên tiến, 6 định vị và cảm biến hướng và hơn thế nữa, M300 RTK thiết lập một tiêu chuẩn hoàn toàn mới bằng cách kết hợp trí thông minh với hiệu suất cao và độ tin cậy độc nhất vô nhị.

Truyền tín hiệu tối đa 15 km

Thời gian bay tối đa 55 phút

6 cảm biến định hướng & vị trí

Hiển thị chuyến bay chính

Mức độ bảo vệ IP45

Nhiệt độ hoạt động -20°C đến 50°C

Có thể thay pin dễ dàng

Hệ thống quản lý tình trạng của UAV

Một tiêu chuẩn mới cho ngành công nghiệp máy bay không người lái thương mại

Matrice 300 RTK là nền tảng máy bay không người lái thương mại mới nhất của DJI lấy cảm hứng từ các hệ thống hàng không hiện đại. Cung cấp thời gian bay lên tới 55 phút, khả năng AI tiên tiến, 6 định vị và cảm biến hướng và hơn thế nữa, M300 RTK thiết lập một tiêu chuẩn hoàn toàn mới bằng cách kết hợp trí thông minh với hiệu suất cao và độ tin cậy độc nhất vô nhị.

Truyền tín hiệu tối đa 15 km

Thời gian bay tối đa 55 phút

6 cảm biến định hướng & vị trí

Hiển thị chuyến bay chính

Mức độ bảo vệ IP45

Nhiệt độ hoạt động -20°C đến 50°C

Có thể thay pin dễ dàng

Hệ thống quản lý tình trạng của UAV

Một tiêu chuẩn mới cho ngành công nghiệp máy bay không người lái thương mại

Matrice 300 RTK là nền tảng máy bay không người lái thương mại mới nhất của DJI lấy cảm hứng từ các hệ thống hàng không hiện đại. Cung cấp thời gian bay lên tới 55 phút, khả năng AI tiên tiến, 6 định vị và cảm biến hướng và hơn thế nữa, M300 RTK thiết lập một tiêu chuẩn hoàn toàn mới bằng cách kết hợp trí thông minh với hiệu suất cao và độ tin cậy độc nhất vô nhị.

Truyền tín hiệu tối đa 15 km

Thời gian bay tối đa 55 phút

6 cảm biến định hướng & vị trí

Hiển thị chuyến bay chính

Mức độ bảo vệ IP45

Nhiệt độ hoạt động -20°C đến 50°C

Có thể thay pin dễ dàng

Hệ thống quản lý tình trạng của UAV

Hiệu suất vượt trội

Hiệu suất vượt trội

Hiệu suất vượt trội

Hệ thống truyền tín hiệu cải tiến

OcuSync Enterprise hoàn toàn mới cho phép truyền xa tới 15 km và hỗ trợ video 1080p ba kênh. Tự động chuyển đổi trong thời gian thực giữa 2,4 GHz và 5,8 GHz4 cho phép bay đáng tin cậy hơn khi ở gần các môi trường có nhiễu cao, trong khi mã hóa AES-256 cung cấp truyền dữ liệu an toàn.

15 km

Khoảng cách truyền tín hiệu

1080p

Video 3 kênh

2.4/5.8GHz

Tự động chuyển đổi thời gian thực

Hệ thống truyền tín hiệu cải tiến

OcuSync Enterprise hoàn toàn mới cho phép truyền xa tới 15 km và hỗ trợ video 1080p ba kênh. Tự động chuyển đổi trong thời gian thực giữa 2,4 GHz và 5,8 GHz4 cho phép bay đáng tin cậy hơn khi ở gần các môi trường có nhiễu cao, trong khi mã hóa AES-256 cung cấp truyền dữ liệu an toàn.

15 km

Khoảng cách truyền tín hiệu

1080p

Video 3 kênh

2.4/5.8GHz

Tự động chuyển đổi thời gian thực

Hệ thống truyền tín hiệu cải tiến

OcuSync Enterprise hoàn toàn mới cho phép truyền xa tới 15 km và hỗ trợ video 1080p ba kênh. Tự động chuyển đổi trong thời gian thực giữa 2,4 GHz và 5,8 GHz4 cho phép bay đáng tin cậy hơn khi ở gần các môi trường có nhiễu cao, trong khi mã hóa AES-256 cung cấp truyền dữ liệu an toàn.

15 km

Khoảng cách truyền tín hiệu

1080p

Video 3 kênh

2.4/5.8GHz

Tự động chuyển đổi thời gian thực

Nâng cao hiệu suất chuyến bay

Thiết kế khung máy bay và hệ thống đẩy được tinh chỉnh mang đến cho bạn một chuyến bay ổn định và hiệu quả hơn, ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt.

55 phút

Thời gian bay tối đa

7m/s

Tốc độ hạ thấp độ cao

7000m

Cao độ

15m/s

Kháng sức gió

23m/s

Tốc độ tối đa

Nâng cao hiệu suất chuyến bay

Thiết kế khung máy bay và hệ thống đẩy được tinh chỉnh mang đến cho bạn một chuyến bay ổn định và hiệu quả hơn, ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt.

55 phút

Thời gian bay tối đa

7m/s

Tốc độ hạ thấp độ cao

7000m

Cao độ

15m/s

Kháng sức gió

23m/s

Tốc độ tối đa

Nâng cao hiệu suất chuyến bay

Thiết kế khung máy bay và hệ thống đẩy được tinh chỉnh mang đến cho bạn một chuyến bay ổn định và hiệu quả hơn, ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt.

55 phút

Thời gian bay tối đa

7m/s

Tốc độ hạ thấp độ cao

7000m

Cao độ

15m/s

Kháng sức gió

23m/s

Tốc độ tối đa

Nhiều cấu hình lắp phụ kiện

Định cấu hình M300 RTK của bạn để phù hợp với nhu cầu nhiệm vụ của bạn. Gắn đồng thời 3 trọng tải, tải trọng tối đa 2,7 kg.

Nhiều cấu hình lắp phụ kiện

Định cấu hình M300 RTK của bạn để phù hợp với nhu cầu nhiệm vụ của bạn. Gắn đồng thời 3 trọng tải, tải trọng tối đa 2,7 kg.

Nhiều cấu hình lắp phụ kiện

Định cấu hình M300 RTK của bạn để phù hợp với nhu cầu nhiệm vụ của bạn. Gắn đồng thời 3 trọng tải, tải trọng tối đa 2,7 kg.

TRÍ THÔNG MINH NHÂN TẠO ĐƯỢC CẢI TIẾN

TRÍ THÔNG MINH NHÂN TẠO ĐƯỢC CẢI TIẾN

TRÍ THÔNG MINH NHÂN TẠO ĐƯỢC CẢI TIẾN

Kiểm tra thông minh

Ghi lại trực tiếp nhiệm vụ

Ghi lại các hành động của nhiệm vụ như chuyển động của máy bay, định hướng gimbal, chụp ảnh và mức thu phóng để tạo các tệp nhiệm vụ mẫu cho các cuộc kiểm tra tự động trong tương lai.

Kiểm tra điểm bằng AI

Tự động hóa việc kiểm tra định kỳ và thu lại kết quả nhất quán mọi lúc. AI tích hợp nhận dạng đối tượng quan tâm và xác định đối tượng đó trong các nhiệm vụ tự động tiếp theo để đảm bảo khung hình nhất quán.

Điểm tham chiếu 2.0

Tạo tối đa 65.535 điểm tham chiếu và đặt nhiều hành động cho một hoặc nhiều trọng tải, bao gồm cả các bên thứ 3, tại mỗi điểm tham chiếu. Lập kế hoạch đường bay cũng được tối ưu hóa để tối đa hóa tính linh hoạt và hiệu quả cho các nhiệm vụ của bạn.

Kiểm tra thông minh

Ghi lại trực tiếp nhiệm vụ

Ghi lại các hành động của nhiệm vụ như chuyển động của máy bay, định hướng gimbal, chụp ảnh và mức thu phóng để tạo các tệp nhiệm vụ mẫu cho các cuộc kiểm tra tự động trong tương lai.

Kiểm tra điểm bằng AI

Tự động hóa việc kiểm tra định kỳ và thu lại kết quả nhất quán mọi lúc. AI tích hợp nhận dạng đối tượng quan tâm và xác định đối tượng đó trong các nhiệm vụ tự động tiếp theo để đảm bảo khung hình nhất quán.

Điểm tham chiếu 2.0

Tạo tối đa 65.535 điểm tham chiếu và đặt nhiều hành động cho một hoặc nhiều trọng tải, bao gồm cả các bên thứ 3, tại mỗi điểm tham chiếu. Lập kế hoạch đường bay cũng được tối ưu hóa để tối đa hóa tính linh hoạt và hiệu quả cho các nhiệm vụ của bạn.

Kiểm tra thông minh

Ghi lại trực tiếp nhiệm vụ

Ghi lại các hành động của nhiệm vụ như chuyển động của máy bay, định hướng gimbal, chụp ảnh và mức thu phóng để tạo các tệp nhiệm vụ mẫu cho các cuộc kiểm tra tự động trong tương lai.

Kiểm tra điểm bằng AI

Tự động hóa việc kiểm tra định kỳ và thu lại kết quả nhất quán mọi lúc. AI tích hợp nhận dạng đối tượng quan tâm và xác định đối tượng đó trong các nhiệm vụ tự động tiếp theo để đảm bảo khung hình nhất quán.

Điểm tham chiếu 2.0

Tạo tối đa 65.535 điểm tham chiếu và đặt nhiều hành động cho một hoặc nhiều trọng tải, bao gồm cả các bên thứ 3, tại mỗi điểm tham chiếu. Lập kế hoạch đường bay cũng được tối ưu hóa để tối đa hóa tính linh hoạt và hiệu quả cho các nhiệm vụ của bạn.

Đánh dấu và theo dõi thông minh

PinPoint

Đánh dấu một đối tượng trong chế độ xem máy ảnh hoặc bản đồ bằng một lần nhấn nhanh và các thuật toán tổng hợp cảm biến nâng cao sẽ ngay lập tức tính toán tọa độ của nó, được chiếu tới tất cả các chế độ xem máy ảnh dưới dạng biểu tượng AR. Vị trí của đối tượng sẽ tự động được chia sẻ với một bộ điều khiển từ xa khác hoặc với các nền tảng trực tuyến như DJI FlightHub.

Theo dõi thông minh

Xác định và theo dõi các đối tượng đang chuyển động như người, xe cộ và thuyền bằng chức năng Đường đi thông minh, nơi tính năng tự động thu phóng được áp dụng để theo dõi và xem ổn định. Vị trí động của đối tượng liên tục được thu thập và chia sẻ với một bộ điều khiển từ xa khác hoặc tới DJI FlightHub.

Đánh dấu và theo dõi thông minh

PinPoint

Đánh dấu một đối tượng trong chế độ xem máy ảnh hoặc bản đồ bằng một lần nhấn nhanh và các thuật toán tổng hợp cảm biến nâng cao sẽ ngay lập tức tính toán tọa độ của nó, được chiếu tới tất cả các chế độ xem máy ảnh dưới dạng biểu tượng AR. Vị trí của đối tượng sẽ tự động được chia sẻ với một bộ điều khiển từ xa khác hoặc với các nền tảng trực tuyến như DJI FlightHub.

Theo dõi thông minh

Xác định và theo dõi các đối tượng đang chuyển động như người, xe cộ và thuyền bằng chức năng Đường đi thông minh, nơi tính năng tự động thu phóng được áp dụng để theo dõi và xem ổn định. Vị trí động của đối tượng liên tục được thu thập và chia sẻ với một bộ điều khiển từ xa khác hoặc tới DJI FlightHub.

Đánh dấu và theo dõi thông minh

PinPoint

Đánh dấu một đối tượng trong chế độ xem máy ảnh hoặc bản đồ bằng một lần nhấn nhanh và các thuật toán tổng hợp cảm biến nâng cao sẽ ngay lập tức tính toán tọa độ của nó, được chiếu tới tất cả các chế độ xem máy ảnh dưới dạng biểu tượng AR. Vị trí của đối tượng sẽ tự động được chia sẻ với một bộ điều khiển từ xa khác hoặc với các nền tảng trực tuyến như DJI FlightHub.

Theo dõi thông minh

Xác định và theo dõi các đối tượng đang chuyển động như người, xe cộ và thuyền bằng chức năng Đường đi thông minh, nơi tính năng tự động thu phóng được áp dụng để theo dõi và xem ổn định. Vị trí động của đối tượng liên tục được thu thập và chia sẻ với một bộ điều khiển từ xa khác hoặc tới DJI FlightHub.

Nhận thức tình huống cấp hàng không

M300 RTK sử dụng Màn hình chuyến bay chính (PFD) mới tích hợp thông tin về chuyến bay, điều hướng và chướng ngại vật để trao quyền cho phi công với khả năng nhận biết tình huống đặc biệt.

Thông tin chuyến bay như độ cao máy bay, cao độ và vận tốc, cũng như tốc độ gió và hướng gió, tất cả đều được trình bày trực quan.

Phi công cũng có thể xem trạng thái trực tiếp của hướng đi, quỹ đạo, thông tin PinPoint và hình chiếu điểm Home của máy bay theo cách hiệu quả hơn. Hình dung tất cả các chướng ngại vật gần đó cùng một lúc với bản đồ chướng ngại vật mới, vì vậy bạn có thể được thông báo đầy đủ.

Nhận thức tình huống cấp hàng không

M300 RTK sử dụng Màn hình chuyến bay chính (PFD) mới tích hợp thông tin về chuyến bay, điều hướng và chướng ngại vật để trao quyền cho phi công với khả năng nhận biết tình huống đặc biệt.

Thông tin chuyến bay như độ cao máy bay, cao độ và vận tốc, cũng như tốc độ gió và hướng gió, tất cả đều được trình bày trực quan.

Phi công cũng có thể xem trạng thái trực tiếp của hướng đi, quỹ đạo, thông tin PinPoint và hình chiếu điểm Home của máy bay theo cách hiệu quả hơn. Hình dung tất cả các chướng ngại vật gần đó cùng một lúc với bản đồ chướng ngại vật mới, vì vậy bạn có thể được thông báo đầy đủ.

Nhận thức tình huống cấp hàng không

M300 RTK sử dụng Màn hình chuyến bay chính (PFD) mới tích hợp thông tin về chuyến bay, điều hướng và chướng ngại vật để trao quyền cho phi công với khả năng nhận biết tình huống đặc biệt.

Thông tin chuyến bay như độ cao máy bay, cao độ và vận tốc, cũng như tốc độ gió và hướng gió, tất cả đều được trình bày trực quan.

Phi công cũng có thể xem trạng thái trực tiếp của hướng đi, quỹ đạo, thông tin PinPoint và hình chiếu điểm Home của máy bay theo cách hiệu quả hơn. Hình dung tất cả các chướng ngại vật gần đó cùng một lúc với bản đồ chướng ngại vật mới, vì vậy bạn có thể được thông báo đầy đủ.

Điều khiển kép nâng cao

Giờ đây, một trong hai người điều khiển có thể kiểm soát máy bay hoặc tải trọng chỉ bằng một lần nhấn. Điều này tạo ra những khả năng mới cho các chiến lược sứ mệnh cũng như tính linh hoạt cao hơn trong quá trình hoạt động.

Điều khiển kép nâng cao

Giờ đây, một trong hai người điều khiển có thể kiểm soát máy bay hoặc tải trọng chỉ bằng một lần nhấn. Điều này tạo ra những khả năng mới cho các chiến lược sứ mệnh cũng như tính linh hoạt cao hơn trong quá trình hoạt động.

Điều khiển kép nâng cao

Giờ đây, một trong hai người điều khiển có thể kiểm soát máy bay hoặc tải trọng chỉ bằng một lần nhấn. Điều này tạo ra những khả năng mới cho các chiến lược sứ mệnh cũng như tính linh hoạt cao hơn trong quá trình hoạt động.

AN TOÀN VÀ ĐÁNG TIN CẬY

AN TOÀN VÀ ĐÁNG TIN CẬY

AN TOÀN VÀ ĐÁNG TIN CẬY

Một hệ thống thị giác mạnh mẽ mà bạn có thể dựa vào

Để tăng cường độ an toàn trong chuyến bay và độ ổn định của máy bay, cảm biến tầm nhìn kép và ToF xuất hiện trên tất cả sáu mặt của máy bay, cung cấp phạm vi phát hiện tối đa lên đến 40 m, với các tùy chọn để tùy chỉnh hành vi cảm biến của máy bay thông qua Ứng dụng DJI Pilot. Ngay cả trong những môi trường hoạt động phức tạp, hệ thống Định vị và Cảm biến 6 hướng này giúp giữ an toàn cho máy bay và sứ mệnh.

Một hệ thống thị giác mạnh mẽ mà bạn có thể dựa vào

Để tăng cường độ an toàn trong chuyến bay và độ ổn định của máy bay, cảm biến tầm nhìn kép và ToF xuất hiện trên tất cả sáu mặt của máy bay, cung cấp phạm vi phát hiện tối đa lên đến 40 m, với các tùy chọn để tùy chỉnh hành vi cảm biến của máy bay thông qua Ứng dụng DJI Pilot. Ngay cả trong những môi trường hoạt động phức tạp, hệ thống Định vị và Cảm biến 6 hướng này giúp giữ an toàn cho máy bay và sứ mệnh.

Một hệ thống thị giác mạnh mẽ mà bạn có thể dựa vào

Để tăng cường độ an toàn trong chuyến bay và độ ổn định của máy bay, cảm biến tầm nhìn kép và ToF xuất hiện trên tất cả sáu mặt của máy bay, cung cấp phạm vi phát hiện tối đa lên đến 40 m, với các tùy chọn để tùy chỉnh hành vi cảm biến của máy bay thông qua Ứng dụng DJI Pilot. Ngay cả trong những môi trường hoạt động phức tạp, hệ thống Định vị và Cảm biến 6 hướng này giúp giữ an toàn cho máy bay và sứ mệnh.

Bảo trì chuyên nghiệp cho phi đội máy bay không người lái của bạn

Hệ thống quản lý sức khỏe tích hợp mới hiển thị trạng thái hiện tại của tất cả các hệ thống, nhật ký thông báo và hướng dẫn khắc phục sự cố sơ bộ. Cũng trong hệ thống này là nhật ký chuyến bay, thời gian và quãng đường đi được của máy bay trong toàn bộ vòng đời của nó cũng như các mẹo về chăm sóc và bảo dưỡng máy bay.

Bảo trì chuyên nghiệp cho phi đội máy bay không người lái của bạn

Hệ thống quản lý sức khỏe tích hợp mới hiển thị trạng thái hiện tại của tất cả các hệ thống, nhật ký thông báo và hướng dẫn khắc phục sự cố sơ bộ. Cũng trong hệ thống này là nhật ký chuyến bay, thời gian và quãng đường đi được của máy bay trong toàn bộ vòng đời của nó cũng như các mẹo về chăm sóc và bảo dưỡng máy bay.

Bảo trì chuyên nghiệp cho phi đội máy bay không người lái của bạn

Hệ thống quản lý sức khỏe tích hợp mới hiển thị trạng thái hiện tại của tất cả các hệ thống, nhật ký thông báo và hướng dẫn khắc phục sự cố sơ bộ. Cũng trong hệ thống này là nhật ký chuyến bay, thời gian và quãng đường đi được của máy bay trong toàn bộ vòng đời của nó cũng như các mẹo về chăm sóc và bảo dưỡng máy bay.

Hệ thống dự phòng cho các chuyến bay an toàn hơn

Hệ thống dự phòng nâng cao được tích hợp sẵn của M300 RTK giúp duy trì các nhiệm vụ quan trọng của bạn ngay cả trong các tình huống không mong muốn.

Hệ thống dự phòng cho các chuyến bay an toàn hơn

Hệ thống dự phòng nâng cao được tích hợp sẵn của M300 RTK giúp duy trì các nhiệm vụ quan trọng của bạn ngay cả trong các tình huống không mong muốn.

Hệ thống dự phòng cho các chuyến bay an toàn hơn

Hệ thống dự phòng nâng cao được tích hợp sẵn của M300 RTK giúp duy trì các nhiệm vụ quan trọng của bạn ngay cả trong các tình huống không mong muốn.

Thích ứng hơn bao giờ hết

IP45

Pin tự làm ấm

-20°C to 50°C

Báo hiệu chống va chạm

Bộ thu AirSense ADS-B

Thích ứng hơn bao giờ hết

IP45

Pin tự làm ấm

-20°C to 50°C

Báo hiệu chống va chạm

Bộ thu AirSense ADS-B

Thích ứng hơn bao giờ hết

IP45

Pin tự làm ấm

-20°C to 50°C

Báo hiệu chống va chạm

Bộ thu AirSense ADS-B

Phụ kiện

Battery Station

Trạm pin quản lý tối đa 8 pin máy bay và 4 pin điều khiển từ xa, đồng thời sạc nhanh cho phép bạn thực hiện các nhiệm vụ của mình mà không bị hết điện.

TB60 Intelligent Flight Battery

Pin Máy bay Thông minh TB60 dung lượng cao, có thể thay thế nóng cho phép người vận hành thay pin mà không cần tắt nguồn, tiết kiệm thời gian trong các nhiệm vụ quan trọng.

DJI Smart Controller Enterprise

DJI Smart Controller Enterprise đi kèm với màn hình 5,5 inch 1080p siêu sáng giúp duy trì khả năng hiển thị rõ ràng ngay cả trong ánh sáng mặt trời trực tiếp.

D-RTK 2 Mobile Station

Đạt được độ chính xác tương đối được cải thiện với dữ liệu định vị chính xác cấp độ centimet bằng cách sử dụng Trạm di động GNSS độ chính xác cao D-RTK 2, hỗ trợ tất cả các hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu chính và cung cấp các hiệu chỉnh sai lệch theo thời gian thực.

CSM Radar

Để có thêm một biện pháp an toàn, một Radar sóng Milimet quét theo hình tròn (CSM) có phạm vi phát hiện từ 1 đến 30 m có thể được lắp trên nóc máy bay.

Phụ kiện

Battery Station

Trạm pin quản lý tối đa 8 pin máy bay và 4 pin điều khiển từ xa, đồng thời sạc nhanh cho phép bạn thực hiện các nhiệm vụ của mình mà không bị hết điện.

TB60 Intelligent Flight Battery

Pin Máy bay Thông minh TB60 dung lượng cao, có thể thay thế nóng cho phép người vận hành thay pin mà không cần tắt nguồn, tiết kiệm thời gian trong các nhiệm vụ quan trọng.

DJI Smart Controller Enterprise

DJI Smart Controller Enterprise đi kèm với màn hình 5,5 inch 1080p siêu sáng giúp duy trì khả năng hiển thị rõ ràng ngay cả trong ánh sáng mặt trời trực tiếp.

D-RTK 2 Mobile Station

Đạt được độ chính xác tương đối được cải thiện với dữ liệu định vị chính xác cấp độ centimet bằng cách sử dụng Trạm di động GNSS độ chính xác cao D-RTK 2, hỗ trợ tất cả các hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu chính và cung cấp các hiệu chỉnh sai lệch theo thời gian thực.

CSM Radar

Để có thêm một biện pháp an toàn, một Radar sóng Milimet quét theo hình tròn (CSM) có phạm vi phát hiện từ 1 đến 30 m có thể được lắp trên nóc máy bay.

Phụ kiện

Battery Station

Trạm pin quản lý tối đa 8 pin máy bay và 4 pin điều khiển từ xa, đồng thời sạc nhanh cho phép bạn thực hiện các nhiệm vụ của mình mà không bị hết điện.

TB60 Intelligent Flight Battery

Pin Máy bay Thông minh TB60 dung lượng cao, có thể thay thế nóng cho phép người vận hành thay pin mà không cần tắt nguồn, tiết kiệm thời gian trong các nhiệm vụ quan trọng.

DJI Smart Controller Enterprise

DJI Smart Controller Enterprise đi kèm với màn hình 5,5 inch 1080p siêu sáng giúp duy trì khả năng hiển thị rõ ràng ngay cả trong ánh sáng mặt trời trực tiếp.

D-RTK 2 Mobile Station

Đạt được độ chính xác tương đối được cải thiện với dữ liệu định vị chính xác cấp độ centimet bằng cách sử dụng Trạm di động GNSS độ chính xác cao D-RTK 2.

CSM Radar

Để có thêm một biện pháp an toàn, một Radar sóng Milimet quét theo hình tròn (CSM) có phạm vi phát hiện từ 1 đến 30 m có thể được lắp trên nóc máy bay.

Tải trọng gắn thêm

Tải trọng gắn thêm

Tải trọng gắn thêm

Thời gian bay

Ước tính thời gian bay của M300 RTK dựa trên cấu hình trọng tải.

Thời gian bay

Ước tính thời gian bay của M300 RTK dựa trên cấu hình trọng tải.

Thời gian bay

Ước tính thời gian bay của M300 RTK dựa trên cấu hình trọng tải.

Ứng dụng được xây dựng có mục đích

DJI Pilot

DJI Pilot được phát triển đặc biệt cho người dùng doanh nghiệp để sử dụng hết sức mạnh của máy bay không người lái DJI. Với sự phát triển dành riêng cho M300 RTK, DJI Pilot tối ưu hóa khả năng bay của bạn để đạt hiệu suất cao nhất.

DJI FlightHub

DJI FlightHub là giải pháp một cửa để quản lý hoạt động bay không người lái của bạn, hỗ trợ các tổ chức lớn mở rộng quy mô hoạt động trên không một cách hiệu quả. Tương thích với M300 RTK, bạn có thể tích hợp FlightHub trực tiếp vào đội máy bay không người lái DJI hiện có của mình và tận dụng thông tin trên không của nó trong toàn tổ chức của bạn.

Ứng dụng được xây dựng có mục đích

DJI Pilot

DJI Pilot được phát triển đặc biệt cho người dùng doanh nghiệp để sử dụng hết sức mạnh của máy bay không người lái DJI. Với sự phát triển dành riêng cho M300 RTK, DJI Pilot tối ưu hóa khả năng bay của bạn để đạt hiệu suất cao nhất.

DJI FlightHub

DJI FlightHub là giải pháp một cửa để quản lý hoạt động bay không người lái của bạn, hỗ trợ các tổ chức lớn mở rộng quy mô hoạt động trên không một cách hiệu quả. Tương thích với M300 RTK, bạn có thể tích hợp FlightHub trực tiếp vào đội máy bay không người lái DJI hiện có của mình và tận dụng thông tin trên không của nó trong toàn tổ chức của bạn.

Ứng dụng được xây dựng có mục đích

DJI Pilot

DJI Pilot được phát triển đặc biệt cho người dùng doanh nghiệp để sử dụng hết sức mạnh của máy bay không người lái DJI. Với sự phát triển dành riêng cho M300 RTK, DJI Pilot tối ưu hóa khả năng bay của bạn để đạt hiệu suất cao nhất.

DJI FlightHub

DJI FlightHub là giải pháp một cửa để quản lý hoạt động bay không người lái của bạn, hỗ trợ các tổ chức lớn mở rộng quy mô hoạt động trên không một cách hiệu quả. Tương thích với M300 RTK, bạn có thể tích hợp FlightHub trực tiếp vào đội máy bay không người lái DJI hiện có của mình và tận dụng thông tin trên không của nó trong toàn tổ chức của bạn.

Ứng dụng của matrice 300 rtk

Ứng dụng của matrice 300 rtk

Ứng dụng của matrice 300 rtk

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

đến trang liên hệ