Thiết bị đo, kiểm tra Ắc quy và Pin

Battery HiTester 3561 – Series BT356x A

Thiết bị đo, kiểm tra Ắc quy và Pin

Battery HiTester 3561 – Series BT356x A

Thiết bị đo, kiểm tra Ắc quy và Pin

Battery HiTester 3561 – Series BT356x A

THIẾT BỊ ĐO KIỂM TRA ẮC QUY VÀ PIN 3561

Thiết bị kiểm tra các pack pin nhỏ dùng trong thiết bị điện thoại, phù hợp cho dây chuyền sản xuất tốc độ cao.

Thông số chi tiêt

Thiết bị kiểm tra pin để bàn của Hioki hỗ trợ đo tốc độ cao đồng thời nội trở và điện áp pin trên các dây chuyền sản xuất mở rộng các pin lithium-ion kích thước lớn nhưng có nội trở thấp, cùng các pack pin ứng dụng điện áp cao.

Thiết bị đo nội trở pin 3561 có phạm vi đo rộng từ 300 mΩ đến 3Ω/20V DC, dùng để kiểm tra trong các dây chuyền sản xuất pin sạc tốc độ cao.

Lý tưởng cho một loạt các sản phẩm pin và nhu cầu thử nghiệm

 • Bộ pin nhỏ dành cho các thiết bị liên lạc di động và di động.
 • Thử nghiệm dây chuyền sản xuất tốc độ cao của các tế bào nhỏ.
 • Kiểm tra tốc độ cao 10ms trong dải 300mΩ và 3Ω.
 • Nâng cao hiệu quả kiểm tra trong quá trình sản xuất hàng loạt các tế bào nhỏ gọn.

Các giao diện tốc độ cao được chuẩn bị đầy đủ cho các dây chuyền sản xuất tự động

Dữ liệu đo 10 ms nhanh nhất có thể được truyền qua giao diện RS-232C tiêu chuẩn với tốc độ lên đến 38.400 bps. (3561-01 bao gồm giao diện GP-IB.)

Sử dụng các giao diện để kiểm soát việc kích hoạt, tải cấu hình đo lường và điều chỉnh không từ nguồn bên ngoài. Tín hiệu đầu ra cung cấp kết quả so sánh, các sự kiện kết thúc phép đo và thông tin về lỗi đo.

THIẾT BỊ ĐO KIỂM TRA ẮC QUY VÀ PIN 3561

Thiết bị kiểm tra các pack pin nhỏ dùng trong thiết bị điện thoại, phù hợp cho dây chuyền sản xuất tốc độ cao.

Thông số chi tiêt

Thiết bị kiểm tra pin để bàn của Hioki hỗ trợ đo tốc độ cao đồng thời nội trở và điện áp pin trên các dây chuyền sản xuất mở rộng các pin lithium-ion kích thước lớn nhưng có nội trở thấp, cùng các pack pin ứng dụng điện áp cao.

Thiết bị đo nội trở pin 3561 có phạm vi đo rộng từ 300 mΩ đến 3Ω/20V DC, dùng để kiểm tra trong các dây chuyền sản xuất pin sạc tốc độ cao.

Lý tưởng cho một loạt các sản phẩm pin và nhu cầu thử nghiệm

 • Bộ pin nhỏ dành cho các thiết bị liên lạc di động và di động.
 • Thử nghiệm dây chuyền sản xuất tốc độ cao của các tế bào nhỏ.
 • Kiểm tra tốc độ cao 10ms trong dải 300mΩ và 3Ω.
 • Nâng cao hiệu quả kiểm tra trong quá trình sản xuất hàng loạt các tế bào nhỏ gọn.

Các giao diện tốc độ cao được chuẩn bị đầy đủ cho các dây chuyền sản xuất tự động

Dữ liệu đo 10 ms nhanh nhất có thể được truyền qua giao diện RS-232C tiêu chuẩn với tốc độ lên đến 38.400 bps. (3561-01 bao gồm giao diện GP-IB.)

Sử dụng các giao diện để kiểm soát việc kích hoạt, tải cấu hình đo lường và điều chỉnh không từ nguồn bên ngoài. Tín hiệu đầu ra cung cấp kết quả so sánh, các sự kiện kết thúc phép đo và thông tin về lỗi đo.

THIẾT BỊ ĐO KIỂM TRA ẮC QUY VÀ PIN 3561

Thiết bị kiểm tra các pack pin nhỏ dùng trong thiết bị điện thoại, phù hợp cho dây chuyền sản xuất tốc độ cao.

Thông số chi tiêt

Thiết bị kiểm tra pin để bàn của Hioki hỗ trợ đo tốc độ cao đồng thời nội trở và điện áp pin trên các dây chuyền sản xuất mở rộng các pin lithium-ion kích thước lớn nhưng có nội trở thấp, cùng các pack pin ứng dụng điện áp cao.

Thiết bị đo nội trở pin 3561 có phạm vi đo rộng từ 300 mΩ đến 3Ω/20V DC, dùng để kiểm tra trong các dây chuyền sản xuất pin sạc tốc độ cao.

Lý tưởng cho một loạt các sản phẩm pin và nhu cầu thử nghiệm

 • Bộ pin nhỏ dành cho các thiết bị liên lạc di động và di động.
 • Thử nghiệm dây chuyền sản xuất tốc độ cao của các tế bào nhỏ.
 • Kiểm tra tốc độ cao 10ms trong dải 300mΩ và 3Ω.
 • Nâng cao hiệu quả kiểm tra trong quá trình sản xuất hàng loạt các tế bào nhỏ gọn.

Các giao diện tốc độ cao được chuẩn bị đầy đủ cho các dây chuyền sản xuất tự động

Dữ liệu đo 10 ms nhanh nhất có thể được truyền qua giao diện RS-232C tiêu chuẩn với tốc độ lên đến 38.400 bps. (3561-01 bao gồm giao diện GP-IB.)

Sử dụng các giao diện để kiểm soát việc kích hoạt, tải cấu hình đo lường và điều chỉnh không từ nguồn bên ngoài. Tín hiệu đầu ra cung cấp kết quả so sánh, các sự kiện kết thúc phép đo và thông tin về lỗi đo.

THIẾT BỊ KIỂM TRA PIN BT3563A

Kiểm tra dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động đối với các Cell pin lớn dùng cho xe điện hoặc pin cỡ trung lên đến 300 V.

Thông số chi tiêt

Đo đồng thời nội trở và điện áp mạch mở.

Kiểm tra dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động đối với các Cell pin lớn dùng cho xe điện hoặc Pack pin cỡ trung lên đến 300 V.

Dải đo điện trở: 3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ.

Dải đo điện áp: 6 V/60 V/100 V.

Trang bị cổng LAN.

 

Dòng HIOKI BT356xA
Những thiết bị kiểm tra pin tiên tiến này phù hợp nhất cho việc vận chuyển và kiểm tra nghiệm thu các tế bào và bộ pin. Chúng đồng thời đo điện trở bên trong và điện áp hở mạch của pin (OCV).

Kể từ khi sử dụng phương pháp đo AC-IR, thời gian đo được rút ngắn. Ngoài ra, các kết quả có thể lặp lại cao đạt được với phương pháp này. Các thiết bị thử nghiệm này có dải 3 mΩ chính xác cao, cho phép đo điện trở của hàn tab pin và thanh cái. Tất cả những điều này kết hợp để tạo ra sự lựa chọn tốt nhất cho người kiểm tra pin.

Các ứng dụng điện áp đầu vào cao Mẫu điện áp cao (1.000 V) đầu vào, BT3564, có thể đo tổng điện trở của toàn bộ pin cùng một lúc.

THIẾT BỊ KIỂM TRA PIN BT3563A

Kiểm tra dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động đối với các Cell pin lớn dùng cho xe điện hoặc pin cỡ trung lên đến 300 V.

Thông số chi tiêt

Đo đồng thời nội trở và điện áp mạch mở.

Kiểm tra dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động đối với các Cell pin lớn dùng cho xe điện hoặc Pack pin cỡ trung lên đến 300 V.

Dải đo điện trở: 3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ.

Dải đo điện áp: 6 V/60 V/100 V.

Trang bị cổng LAN.

Dòng HIOKI BT356xA
Những thiết bị kiểm tra pin tiên tiến này phù hợp nhất cho việc vận chuyển và kiểm tra nghiệm thu các tế bào và bộ pin. Chúng đồng thời đo điện trở bên trong và điện áp hở mạch của pin (OCV).

Kể từ khi sử dụng phương pháp đo AC-IR, thời gian đo được rút ngắn. Ngoài ra, các kết quả có thể lặp lại cao đạt được với phương pháp này. Các thiết bị thử nghiệm này có dải 3 mΩ chính xác cao, cho phép đo điện trở của hàn tab pin và thanh cái. Tất cả những điều này kết hợp để tạo ra sự lựa chọn tốt nhất cho người kiểm tra pin.

Các ứng dụng điện áp đầu vào cao Mẫu điện áp cao (1.000 V) đầu vào, BT3564, có thể đo tổng điện trở của toàn bộ pin cùng một lúc.

THIẾT BỊ KIỂM TRA PIN BT3563A

Kiểm tra dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động đối với các Cell pin lớn dùng cho xe điện hoặc pin cỡ trung lên đến 300 V.

Thông số chi tiêt

Đo đồng thời nội trở và điện áp mạch mở.

Kiểm tra dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động đối với các Cell pin lớn dùng cho xe điện hoặc Pack pin cỡ trung lên đến 300 V.

Dải đo điện trở: 3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ.

Dải đo điện áp: 6 V/60 V/100 V.

Trang bị cổng LAN.

Dòng HIOKI BT356xA
Những thiết bị kiểm tra pin tiên tiến này phù hợp nhất cho việc vận chuyển và kiểm tra nghiệm thu các tế bào và bộ pin. Chúng đồng thời đo điện trở bên trong và điện áp hở mạch của pin (OCV).

Kể từ khi sử dụng phương pháp đo AC-IR, thời gian đo được rút ngắn. Ngoài ra, các kết quả có thể lặp lại cao đạt được với phương pháp này. Các thiết bị thử nghiệm này có dải 3 mΩ chính xác cao, cho phép đo điện trở của hàn tab pin và thanh cái. Tất cả những điều này kết hợp để tạo ra sự lựa chọn tốt nhất cho người kiểm tra pin.

Các ứng dụng điện áp đầu vào cao Mẫu điện áp cao (1.000 V) đầu vào, BT3564, có thể đo tổng điện trở của toàn bộ pin cùng một lúc.

Giảm thiểu giá thành sản xuất

Tiết kiệm thời gian thử nghiệm

Giảm thiểu giá thành sản xuất

Tiết kiệm thời gian thử nghiệm

Giảm thiểu giá thành sản xuất

Tiết kiệm thời gian thử nghiệm

Thiết bị kiểm tra pin và ắc quy của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của khách hàng…

“Chúng tôi muốn giảm giá thành cho hệ thống phát triển sản phẩm và quản lý thời gian làm việc hiệu quả hơn”

“Chúng tôi muốn đẩy nhanh tiến độ sản xuất bằng cách giảm thời gian thử nghiệm”

Tích hợp vào hệ thống kiểm tra tự động

Các thiết bị kiểm tra pin của chúng tôi giải quyết các vấn đề mà nhà sản xuất gặp phải khi họ xây dựng hệ thống sản xuất bằng cách đạt được cả các phép đo ổn định, độ chính xác cao và giảm thời gian ngừng hoạt động và thời gian kiểm tra.

Giảm thời gian ngừng  do lỗi đo lường

Giảm thời gian ngừng do trục trặc thiết bị

Kéo dài chu kỳ thay thế đầu dò

Điều khiển các thiết bị bằng rơ le

Thiết lập các đường chạy cáp đo dài

Sử dụng dây mỏng hơn cho cáp đo lường

Kết nối PLC với đường kiểm tra qua mạng LAN

Sử dụng đồng thời nhiều công cụ

Tăng số lượng kênh thử nghiệm

Giao diện LAN theo tiêu chuẩn

Dòng BT356xA được trang bị giao diện LAN như thiết bị tiêu chuẩn, giúp thiết bị dễ dàng tương tác với hệ thống điều khiển dựa trên PLC *.

Khả năng sử dụng cáp LAN dễ tiếp cận giúp giảm chi phí trong quá trình phát triển và bảo trì hệ thống.

Hơn nữa, một thiết kế với khả năng chống ồn và tĩnh điện mạnh giúp tránh các sự cố hệ thống.

* Bộ điều khiển logic có thể lập trình, một thiết bị tự động điều khiển một hoặc nhiều máy

Giảm chi phí phát triển hệ thống thử nghiệm và quản lý giờ công

BT356xA mới đã cải thiện đáng kể dung sai cho điện trở đường dây so với các mẫu trước đó.

Cải tiến này giúp dễ dàng xây dựng các hệ thống thử nghiệm với số lượng lớn các kênh sử dụng rơ le.

Ngoài ra, chu kỳ bảo trì dài hơn cho các hệ thống đang sử dụng có nghĩa là ít giờ bảo trì hơn.

Cuối cùng, khả năng xử lý cáp mỏng hơn so với các mẫu trước đó * giúp việc định tuyến cáp dễ dàng hơn.

* Dây AWG 29 (0,064 mm2) tương đương với trên 2,2 Ω
có thể sử dụng một chuyến khứ hồi 8 m với dải tần 3 mΩ hoặc 30 mΩ.

Cải thiện năng suất bằng cách tăng số lượng kênh kiểm tra

Bạn có thể sử dụng Switch Mainframe SW1001 / SW1002 để tăng số lượng kênh đo. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện phép đo quét bằng cách điều khiển hai thiết bị cùng một lúc, ví dụ: thiết bị dòng BT356xA và DM7276 hoặc BT4560 và DM7276.

Ngăn ngừa sự cố thiết bị do tĩnh điện gây ra

Ví dụ, pin có thể được sạc trên dây chuyền sản xuất khi được vận chuyển trên băng chuyền. Khi đặt các đầu dò tiếp xúc với các loại pin như vậy, dẫn đến hiện tượng tĩnh điện sau đó có thể làm hỏng thiết bị. Dòng BT356xA được thiết kế để chịu được tiếp xúc với ± 30 kV tĩnh điện *, ngăn ngừa sự cố do tĩnh gây ra và giảm thời gian ngừng hoạt động của đường dây thử nghiệm.

* ± 30 kV IEC 61000-4-2 phóng điện tiếp xúc

Thiết bị kiểm tra pin và ắc quy của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của khách hàng…

“Chúng tôi muốn giảm giá thành cho hệ thống phát triển sản phẩm và quản lý thời gian làm việc hiệu quả hơn”

“Chúng tôi muốn đẩy nhanh tiến độ sản xuất bằng cách giảm thời gian thử nghiệm”

Tích hợp vào hệ thống kiểm tra tự động

Các thiết bị kiểm tra pin của chúng tôi giải quyết các vấn đề mà nhà sản xuất gặp phải khi họ xây dựng hệ thống sản xuất bằng cách đạt được cả các phép đo ổn định, độ chính xác cao và giảm thời gian ngừng hoạt động và thời gian kiểm tra.

Giảm thời gian ngừng  do lỗi đo lường

Giảm thời gian ngừng do trục trặc thiết bị

Kéo dài chu kỳ thay thế đầu dò

Điều khiển các thiết bị bằng rơ le

Thiết lập các đường chạy cáp đo dài

Sử dụng dây mỏng hơn cho cáp đo lường

Kết nối PLC với đường kiểm tra qua mạng LAN

Sử dụng đồng thời nhiều công cụ

Tăng số lượng kênh thử nghiệm

Giao diện LAN theo tiêu chuẩn

Dòng BT356xA được trang bị giao diện LAN như thiết bị tiêu chuẩn, giúp thiết bị dễ dàng tương tác với hệ thống điều khiển dựa trên PLC *.

Khả năng sử dụng cáp LAN dễ tiếp cận giúp giảm chi phí trong quá trình phát triển và bảo trì hệ thống.

Hơn nữa, một thiết kế với khả năng chống ồn và tĩnh điện mạnh giúp tránh các sự cố hệ thống.

* Bộ điều khiển logic có thể lập trình, một thiết bị tự động điều khiển một hoặc nhiều máy

Giảm chi phí phát triển hệ thống thử nghiệm và quản lý giờ công

BT356xA mới đã cải thiện đáng kể dung sai cho điện trở đường dây so với các mẫu trước đó.

Cải tiến này giúp dễ dàng xây dựng các hệ thống thử nghiệm với số lượng lớn các kênh sử dụng rơ le.

Ngoài ra, chu kỳ bảo trì dài hơn cho các hệ thống đang sử dụng có nghĩa là ít giờ bảo trì hơn.

Cuối cùng, khả năng xử lý cáp mỏng hơn so với các mẫu trước đó * giúp việc định tuyến cáp dễ dàng hơn.

* Dây AWG 29 (0,064 mm2) tương đương với trên 2,2 Ω
có thể sử dụng một chuyến khứ hồi 8 m với dải tần 3 mΩ hoặc 30 mΩ.

Cải thiện năng suất bằng cách tăng số lượng kênh kiểm tra

Bạn có thể sử dụng Switch Mainframe SW1001 / SW1002 để tăng số lượng kênh đo. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện phép đo quét bằng cách điều khiển hai thiết bị cùng một lúc, ví dụ: thiết bị dòng BT356xA và DM7276 hoặc BT4560 và DM7276.

Ngăn ngừa sự cố thiết bị do tĩnh điện gây ra

Ví dụ, pin có thể được sạc trên dây chuyền sản xuất khi được vận chuyển trên băng chuyền. Khi đặt các đầu dò tiếp xúc với các loại pin như vậy, dẫn đến hiện tượng tĩnh điện sau đó có thể làm hỏng thiết bị. Dòng BT356xA được thiết kế để chịu được tiếp xúc với ± 30 kV tĩnh điện *, ngăn ngừa sự cố do tĩnh gây ra và giảm thời gian ngừng hoạt động của đường dây thử nghiệm.

* ± 30 kV IEC 61000-4-2 phóng điện tiếp xúc

Thiết bị kiểm tra pin và ắc quy của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của khách hàng…

“Chúng tôi muốn giảm giá thành cho hệ thống phát triển sản phẩm và quản lý thời gian làm việc hiệu quả hơn”

“Chúng tôi muốn đẩy nhanh tiến độ sản xuất bằng cách giảm thời gian thử nghiệm”

Tích hợp vào hệ thống kiểm tra tự động

Các thiết bị kiểm tra pin của chúng tôi giải quyết các vấn đề mà nhà sản xuất gặp phải khi họ xây dựng hệ thống sản xuất bằng cách đạt được cả các phép đo ổn định, độ chính xác cao và giảm thời gian ngừng hoạt động và thời gian kiểm tra.

Giảm thời gian ngừng  do lỗi đo lường

Giảm thời gian ngừng do trục trặc thiết bị

Kéo dài chu kỳ thay thế đầu dò

Điều khiển các thiết bị bằng rơ le

Thiết lập các đường chạy cáp đo dài

Sử dụng dây mỏng hơn cho cáp đo lường

Kết nối PLC với đường kiểm tra qua mạng LAN

Sử dụng đồng thời nhiều công cụ

Tăng số lượng kênh thử nghiệm

Giao diện LAN theo tiêu chuẩn

Dòng BT356xA được trang bị giao diện LAN như thiết bị tiêu chuẩn, giúp thiết bị dễ dàng tương tác với hệ thống điều khiển dựa trên PLC *.

Khả năng sử dụng cáp LAN dễ tiếp cận giúp giảm chi phí trong quá trình phát triển và bảo trì hệ thống.

Hơn nữa, một thiết kế với khả năng chống ồn và tĩnh điện mạnh giúp tránh các sự cố hệ thống.

* Bộ điều khiển logic có thể lập trình, một thiết bị tự động điều khiển một hoặc nhiều máy

Giảm chi phí phát triển hệ thống thử nghiệm và quản lý giờ công

BT356xA mới đã cải thiện đáng kể dung sai cho điện trở đường dây so với các mẫu trước đó.

Cải tiến này giúp dễ dàng xây dựng các hệ thống thử nghiệm với số lượng lớn các kênh sử dụng rơ le.

Ngoài ra, chu kỳ bảo trì dài hơn cho các hệ thống đang sử dụng có nghĩa là ít giờ bảo trì hơn.

Cuối cùng, khả năng xử lý cáp mỏng hơn so với các mẫu trước đó * giúp việc định tuyến cáp dễ dàng hơn.

* Dây AWG 29 (0,064 mm2) tương đương với trên 2,2 Ω
có thể sử dụng một chuyến khứ hồi 8 m với dải tần 3 mΩ hoặc 30 mΩ.

Cải thiện năng suất bằng cách tăng số lượng kênh kiểm tra

Bạn có thể sử dụng Switch Mainframe SW1001 / SW1002 để tăng số lượng kênh đo. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện phép đo quét bằng cách điều khiển hai thiết bị cùng một lúc, ví dụ: thiết bị dòng BT356xA và DM7276 hoặc BT4560 và DM7276.

Ngăn ngừa sự cố thiết bị do tĩnh điện gây ra

Ví dụ, pin có thể được sạc trên dây chuyền sản xuất khi được vận chuyển trên băng chuyền. Khi đặt các đầu dò tiếp xúc với các loại pin như vậy, dẫn đến hiện tượng tĩnh điện sau đó có thể làm hỏng thiết bị. Dòng BT356xA được thiết kế để chịu được tiếp xúc với ± 30 kV tĩnh điện *, ngăn ngừa sự cố do tĩnh gây ra và giảm thời gian ngừng hoạt động của đường dây thử nghiệm.

* ± 30 kV IEC 61000-4-2 phóng điện tiếp xúc

Kiểm tra pin & ắc quy an toàn và hiệu quả

Thử nghiệm đóng một vai trò quan trọng trong quy trình sản xuất bằng cách cho phép các nhà máy sản xuất pin an toàn, hiệu suất cao. Trong quá trình vận chuyển và kiểm tra nghiệm thu, kỹ thuật viên đánh giá hiệu suất của pin bằng cách đo điện trở bên trong và độ an toàn bằng cách đo điện áp hở mạch.

Đo hiệu suất và độ an toàn của pin bằng cách sử dụng điện trở bên trong (AC-IR) và điện áp mạch hở (OCV)

Kiểm tra chất lượng của các ô, mô-đun và gói đã hoàn thành trên dây chuyền sản xuất. Đo điện trở bên trong (AC-IR) và điện áp hở mạch (OCV) để kiểm tra chất lượng pin. Tế bào được sản xuất tại nhà máy sản xuất tế bào được chuyển đến nhà máy sản xuất mô-đun sau khi trải qua quá trình kiểm tra vận chuyển. Vì các yếu tố như rung động trong quá trình vận chuyển và thậm chí thời gian trôi qua có thể gây ra lỗi, pin phải trải qua quá trình kiểm tra chấp nhận trước khi được lắp ráp thành các mô-đun và gói.

BT3561A

 • Các cell nhỏ cho động cơ điện, Các pack nhỏ lên đến 60 V
 • Dải đo điện áp: 6 V / 60 V
 • Dải đo điện trở: 30 mΩ / 300 mΩ / 3 Ω / 30 Ω / 300 Ω / 3 kΩ

BT3562A

 • Các cell lớn cho xEV, các pack cỡ trung lên đến 100 V
 • Dải đo điện áp: 6 V / 60 V / 100 V
 • Dải đo điện trở: 3 mΩ / 30 mΩ / 300 mΩ / 3 Ω / 30 Ω / 300 Ω / 3 kΩ

BT3563A

 • Pack lớn cho xEV, pack lớn lên đến 300 V
 • Dải đo điện áp: 6 V / 60 V / 300 V
 • Dải đo điện trở: 3 mΩ / 30 mΩ / 300 mΩ / 3 Ω / 30 Ω / 300 Ω / 3 kΩ

Kiểm tra pin & ắc quy an toàn và hiệu quả

Thử nghiệm đóng một vai trò quan trọng trong quy trình sản xuất bằng cách cho phép các nhà máy sản xuất pin an toàn, hiệu suất cao. Trong quá trình vận chuyển và kiểm tra nghiệm thu, kỹ thuật viên đánh giá hiệu suất của pin bằng cách đo điện trở bên trong và độ an toàn bằng cách đo điện áp hở mạch.

Đo hiệu suất và độ an toàn của pin bằng cách sử dụng điện trở bên trong (AC-IR) và điện áp mạch hở (OCV)

Kiểm tra chất lượng của các ô, mô-đun và gói đã hoàn thành trên dây chuyền sản xuất. Đo điện trở bên trong (AC-IR) và điện áp hở mạch (OCV) để kiểm tra chất lượng pin. Tế bào được sản xuất tại nhà máy sản xuất tế bào được chuyển đến nhà máy sản xuất mô-đun sau khi trải qua quá trình kiểm tra vận chuyển. Vì các yếu tố như rung động trong quá trình vận chuyển và thậm chí thời gian trôi qua có thể gây ra lỗi, pin phải trải qua quá trình kiểm tra chấp nhận trước khi được lắp ráp thành các mô-đun và gói.

BT3561A

 • Các cell nhỏ cho động cơ điện, Các pack nhỏ lên đến 60 V
 • Dải đo điện áp: 6 V / 60 V
 • Dải đo điện trở: 30 mΩ / 300 mΩ / 3 Ω / 30 Ω / 300 Ω / 3 kΩ

BT3562A

 • Các cell lớn cho xEV, các pack cỡ trung lên đến 100 V
 • Dải đo điện áp: 6 V / 60 V / 100 V
 • Dải đo điện trở: 3 mΩ / 30 mΩ / 300 mΩ / 3 Ω / 30 Ω / 300 Ω / 3 kΩ

BT3563A

 • Pack lớn cho xEV, pack lớn lên đến 300 V
 • Dải đo điện áp: 6 V / 60 V / 300 V
 • Dải đo điện trở: 3 mΩ / 30 mΩ / 300 mΩ / 3 Ω / 30 Ω / 300 Ω / 3 kΩ

Kiểm tra pin & ắc quy an toàn và hiệu quả

Thử nghiệm đóng một vai trò quan trọng trong quy trình sản xuất bằng cách cho phép các nhà máy sản xuất pin an toàn, hiệu suất cao. Trong quá trình vận chuyển và kiểm tra nghiệm thu, kỹ thuật viên đánh giá hiệu suất của pin bằng cách đo điện trở bên trong và độ an toàn bằng cách đo điện áp hở mạch.

Đo hiệu suất và độ an toàn của pin bằng cách sử dụng điện trở bên trong (AC-IR) và điện áp mạch hở (OCV)

Kiểm tra chất lượng của các ô, mô-đun và gói đã hoàn thành trên dây chuyền sản xuất. Đo điện trở bên trong (AC-IR) và điện áp hở mạch (OCV) để kiểm tra chất lượng pin. Tế bào được sản xuất tại nhà máy sản xuất tế bào được chuyển đến nhà máy sản xuất mô-đun sau khi trải qua quá trình kiểm tra vận chuyển. Vì các yếu tố như rung động trong quá trình vận chuyển và thậm chí thời gian trôi qua có thể gây ra lỗi, pin phải trải qua quá trình kiểm tra chấp nhận trước khi được lắp ráp thành các mô-đun và gói.

BT3561A

 • Các cell nhỏ cho động cơ điện, Các pack nhỏ lên đến 60 V
 • Dải đo điện áp: 6 V / 60 V
 • Dải đo điện trở: 30 mΩ / 300 mΩ / 3 Ω / 30 Ω / 300 Ω / 3 kΩ

BT3562A

 • Các cell lớn cho xEV, các pack cỡ trung lên đến 100 V
 • Dải đo điện áp: 6 V / 60 V / 100 V
 • Dải đo điện trở: 3 mΩ / 30 mΩ / 300 mΩ / 3 Ω / 30 Ω / 300 Ω / 3 kΩ

BT3563A

 • Pack lớn cho xEV, pack lớn lên đến 300 V
 • Dải đo điện áp: 6 V / 60 V / 300 V
 • Dải đo điện trở: 3 mΩ / 30 mΩ / 300 mΩ / 3 Ω / 30 Ω / 300 Ω / 3 kΩ