THIẾT BỊ ĐO NỘI TRỞ ẮC QUY CẦM TAY 

BT3554-50

THIẾT BỊ ĐO NỘI TRỞ ẮC QUY CẦM TAY 

BT3554-50 SERIES

Tinh giản quy tình chẩn đoán UPS và ắc quy với hướng dẫn đo đạc cũng như lưu kết quả

Thiết bị kiểm tra ắc quy cầm tay Hioki hỗ trợ công tác bảo trì UPS và các hệ thống ắc quy quan trọng liên quan đến sự sống còn của doanh nghiệp. Thiết bị kiểm tra nội trở ắc quy BT3554-50 thiết lập các tiêu chuẩn để đánh giá độ suy giảm và dung lượng còn lại của ắc quy axit chì bằng cách đưa ra những chẩn đoán hoàn chỉnh thông qua kiểm tra nội trở ắc quy. Đầu đo dạng pin thiết kế đặc biệt L2020 nâng cao hơn nữa hiệu quả kiểm tra với phần đầu hình chữ L cho phép bạn tiếp cận sâu hơn các giá đỡ ắc quy để đo được toàn bộ các cực.

CHỈ DẪN ĐO LƯỜNG

Hướng dẫn bằng âm thanh

TINH GIẢN QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Sử dụng hồ sơ dữ liệu

TỪ ĐO ĐẠC ĐẾN GHI DỮ LIỆU

Chỉ mất 2 giây

Đánh giá chính xác độ suy giảm của ắc quy bằng công nghệ độc quyền.

Thiết Bị Kiểm Tra Pin BT3554-50 mới thiết lập một iêu chuẩn mới cho chẩn đoán UPS và ắc quy axit chì. Vì nội trở và điện áp của pin được đo bằng phương pháp trở kháng, nên chẩn đoán có thể được thực hiện khi pin được kết nối với thiết bị chủ của nó mà không làm gián đoạn. Công nghệ giảm nhiễu độc quyền cho phép đo chính xác hơn, ngay cả trong môi trường nhiễu.

Tận hưởng hướng dẫn đo lường và chức năng quản lý dữ liệu dễ dàng với phần mềm mới nhất.

Khi BT3554-50 được kết nối với ứng dụng di động chuyên dụng (GENNECT Cross), thiết bị di động sẽ cung cấp hướng dẫn bằng âm thanh thông báo số hiệu pin. Bạn cũng có thể thiết lập trước thông tin về vị trí đo và số lượng pin để tạo ra các kết quả chẩn đoán và dữ liệu đo lường sẽ được liên kết với nhau. Khả năng này giúp đơn giản hóa việc quản lý dữ liệu, ngay cả khi thực hiện công việc chẩn đoán trên số lượng lớn pin.

Tinh giản quy tình chẩn đoán UPS và ắc quy với hướng dẫn đo đạc cũng như lưu kết quả

Thiết bị kiểm tra ắc quy cầm tay Hioki hỗ trợ công tác bảo trì UPS và các hệ thống ắc quy quan trọng liên quan đến sự sống còn của doanh nghiệp. Thiết bị kiểm tra nội trở ắc quy BT3554-50 thiết lập các tiêu chuẩn để đánh giá độ suy giảm và dung lượng còn lại của ắc quy axit chì bằng cách đưa ra những chẩn đoán hoàn chỉnh thông qua kiểm tra nội trở ắc quy. Đầu đo dạng pin thiết kế đặc biệt L2020 nâng cao hơn nữa hiệu quả kiểm tra với phần đầu hình chữ L cho phép bạn tiếp cận sâu hơn các giá đỡ ắc quy để đo được toàn bộ các cực.

CHỈ DẪN ĐO LƯỜNG

Hướng dẫn bằng âm thanh

TINH GIẢN QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Sử dụng hồ sơ dữ liệu

TỪ ĐO ĐẠC ĐẾN GHI DỮ LIỆU

Chỉ mất 2 giây

Đánh giá chính xác độ suy giảm của ắc quy bằng công nghệ độc quyền.

Thiết Bị Kiểm Tra Pin BT3554-50 mới thiết lập một iêu chuẩn mới cho chẩn đoán UPS và ắc quy axit chì. Vì nội trở và điện áp của pin được đo bằng phương pháp trở kháng, nên chẩn đoán có thể được thực hiện khi pin được kết nối với thiết bị chủ của nó mà không làm gián đoạn. Công nghệ giảm nhiễu độc quyền cho phép đo chính xác hơn, ngay cả trong môi trường nhiễu.

Tận hưởng hướng dẫn đo lường và chức năng quản lý dữ liệu dễ dàng với phần mềm mới nhất.

Khi BT3554-50 được kết nối với ứng dụng di động chuyên dụng (GENNECT Cross), thiết bị di động sẽ cung cấp hướng dẫn bằng âm thanh thông báo số hiệu pin. Bạn cũng có thể thiết lập trước thông tin về vị trí đo và số lượng pin để tạo ra các kết quả chẩn đoán và dữ liệu đo lường sẽ được liên kết với nhau. Khả năng này giúp đơn giản hóa việc quản lý dữ liệu, ngay cả khi thực hiện công việc chẩn đoán trên số lượng lớn pin.

Tinh giản quy tình chẩn đoán UPS và ắc quy với hướng dẫn đo đạc cũng như lưu kết quả

Thiết bị kiểm tra ắc quy cầm tay Hioki hỗ trợ công tác bảo trì UPS và các hệ thống ắc quy quan trọng liên quan đến sự sống còn của doanh nghiệp. Thiết bị kiểm tra nội trở ắc quy BT3554-50 thiết lập các tiêu chuẩn để đánh giá độ suy giảm và dung lượng còn lại của ắc quy axit chì bằng cách đưa ra những chẩn đoán hoàn chỉnh thông qua kiểm tra nội trở ắc quy. Đầu đo dạng pin thiết kế đặc biệt L2020 nâng cao hơn nữa hiệu quả kiểm tra với phần đầu hình chữ L cho phép bạn tiếp cận sâu hơn các giá đỡ ắc quy để đo được toàn bộ các cực.

CHỈ DẪN ĐO LƯỜNG

Hướng dẫn bằng âm thanh

TINH GIẢN QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Sử dụng hồ sơ dữ liệu

TỪ ĐO ĐẠC ĐẾN GHI DỮ LIỆU

Chỉ mất 2 giây

Đánh giá chính xác độ suy giảm của ắc quy bằng công nghệ độc quyền.

Thiết Bị Kiểm Tra Pin BT3554-50 mới thiết lập một iêu chuẩn mới cho chẩn đoán UPS và ắc quy axit chì. Vì nội trở và điện áp của pin được đo bằng phương pháp trở kháng, nên chẩn đoán có thể được thực hiện khi pin được kết nối với thiết bị chủ của nó mà không làm gián đoạn. Công nghệ giảm nhiễu độc quyền cho phép đo chính xác hơn, ngay cả trong môi trường nhiễu.

Tận hưởng hướng dẫn đo lường và chức năng quản lý dữ liệu dễ dàng với phần mềm mới nhất.

Khi BT3554-50 được kết nối với ứng dụng di động chuyên dụng (GENNECT Cross), thiết bị di động sẽ cung cấp hướng dẫn bằng âm thanh thông báo số hiệu pin. Bạn cũng có thể thiết lập trước thông tin về vị trí đo và số lượng pin để tạo ra các kết quả chẩn đoán và dữ liệu đo lường sẽ được liên kết với nhau. Khả năng này giúp đơn giản hóa việc quản lý dữ liệu, ngay cả khi thực hiện công việc chẩn đoán trên số lượng lớn pin.

đo đạc, ghi và tổ chức dữ liệu đơn giản với hướng dẫn bằng âm thanh

Đăng kí thông tin khu vực làm việc

Đăng ký hồ sơ cho từng vị trí đo bằng GENNECT Cross hoặc GENNECT One và tải nó lên thiết bị.

Hướng dẫn bằng âm thanh về trình tự đo

Ứng dụng cung cấp hướng dẫn bằng âm thanh về trình tự đo pin dựa trên hồ sơ. Cách tiếp cận này ngăn ngừa những sai lầm trong trình tự và báo kết quả đánh giá bằng âm thanh.

Ghi dữ liệu tự động trong khi đo đạc

Kết quả đánh giá (PASS, WARNING hoặc FAIL) liên quan đến giá trị ngưỡng của bộ so sánh được thiết bị ghi lại cùng với các giá trị đo được và chuyển đến thiết bị di động của bạn.

Quản lý dữ liệu dễ dàng

Dữ liệu đo lường được liên kết với hồ sơ và được lưu lại. Cách tiếp cận này cho phép bạn giảm số giờ lao động để quản lý pin.

Thu được kết quả nhanh chóng trong 2 giây

Đơn giản chỉ cần chạm đầu que đo vào các cực ắc quy để thu lại dữ liệu tình trạng ắc quy một cách dễ dàng với Thiết Bị Kiểm Tra Ắc Quy BT3554-50. Tự động lưu kết quả đo bằng chứcc năng giữ tự động và ghi nhớ tự động trong 2 giây, giảm 60% so với thiết bị tiền nhiệm.

Đưa ra các đánh giá so sánh dựa trên nội trở và điện áp ắc quy axit chì

Sử dụng chức năng so sánh để đo đồng thời nội trở và điện áp của ắc quy axit chì, pin niken cadmium hoặc niken hydride, BT3554-50 có thể đưa ra đánh giá so sánh định lượng suy giảm của các bình ắc quy dựa trên giá trị ngưỡng mà người dùng chỉ định. Hơn nữa, việc phát hiện cực điện áp tạo điều kiện xác định tức thời xem ắc quy đã được kết nối đúng trong hệ thống UPS mới lắp đặt hay chưa.

Lưu dữ liệu dễ dàng chỉ bằng cách chạm que đo với các cực của ắc quy

Chức năng giữ tự động của BT3554-50 tự động giữ các giá trị đo sau khi hiển thị ổn định. Chức năng tự động ghi nhớ của thiết bị sẽ tự động lưu trữ các giá trị đo từ chức năng tự động giữ vào bộ nhớ trong của thiết bị, từ đó giúp tinh giản công việc.

Que đo mới để đo thuận tiện hơn trong các tủ phân phối và khu vực chật hẹp

Đầu đo dạng pin L2020 với đầu đo chữ L hiện đã ra mắt trong tuỳ chọn ngoài mới. Thiết kế gia tăng đáng kể mức độ dễ dàng khi sử dụng để kiểm tra các ắc quy gắn tại vị trí chật hẹp.

Dây treo tường và đeo vai cho phép bạn làm việc bằng cả hai tay

Nếu bạn đang đo nhiều ắc quy ở khu vực lớn, có thể sử dụng dây đeo vai để mang thiết bị trong khi đo. Hoặc nếu phải đo nhiều ắc quy tại một vị trí, sử dụng đai nam châm Z5020 (bán rời) để treo thiết bị lên tường trong khi làm việc.

Cách sử dụng Thiết Bị Kiểm Tra Ắc Quy: Quan sát các kết quả đo thu được từ thiết bị di động qua kết nối không dây

Các giá trị đo được bằng BT3554-50 với công nghệ không dây Bluetooth có thể được hiển thị và lưu trên một thiết bị di động kết nối không dây. (Khi sử dụng Bộ Wireless Adapter Z3210) Kết quả có thể được sử dụng để tạo báo cáo tự động. Đơn giản chỉ cần cài đặt ứng dụng miễn phí GENNECT Cross trên thiết bị di động của bạn và kết nối đến BT3554-50. Báo cáo được tạo trên thiết bị di động của bạn có thể được gửi email về văn phòng từ đó tăng hiệu suất công việc. Dữ liệu tải lên ứng dụng GENNECT Cross có thể được tải về PC để xem trạng thái lịch sử của ắc quy được chỉ định theo dạng biểu đồ.

Chức năng nhập trực tiếp vào Excel: Tự động nhập dữ liệu đo vào biểu mẫu Excel có sẵn

Chức năng nhập trực tiếp Excel® cho phép bạn nhập các giá trị đo trực tiếp và tự động vào tệp Excel khi chức năng giữ tự động được kích hoạt. Bạn có thể dễ dàng nhập dữ liệu vào biểu mẫu Excel đang có. (Khi sử dụng Bộ Wireless Adapter Z3210)

Các ứng dụng: Quản lỹ dữ liệu kiểm tra UPS khác cùng nhau

GENNECT có thể đóng vai trò là kho lưu trữ trung tâm để quản lý dữ liệu từ ampe kìm Hioki và các thiết bị khác.

Ví dụ: Kiểm tra UPS

1.Đo ACV hệ thống UPS (CM4372, CM4374)

2.Đo DCV (CM4372, CM4374)

3.Đo dòng AC/DC (CM4372, CM4374)

4.Đo dòng điện gợn  (CM4002)

5.Chẩn đoán độ suy giảm ắc quy (BT3554-50)

6.Ảnh chụp hiện trường đo

Tính năng chính

  • Có thể đo ắc quy ngay cả khi đang kết nối đến thiết bị chủ mà không cần phải ngắt nguồn
  • Đo và lưu dữ liệu nhanh chóng trong 2 giây, cải thiện 60% so với phiên bản tiền nhiệm 3554
  • Đưa ra chẩn đoán ngay lập tức về mức độ hao bình ắc quy (PASS, WARNING, FAIL) bằng việc đo nội trở và điện áp*1
  • Công nghệ giảm nhiễu, nâng cao khả năng chống nhiễu
  • Hướng dẫn bằng âm thanh và màn hình*2 đơn giản hoá việc đo lường
  • Các dữ liệu đo được liên kết với thông tin hiện trường và lưu lại, giảm thời gian quản lý
  • Dữ liệu đo đa dạng có thể được quản lý tập trung nhờ ứng dụng GENNECT Cross của Hioki*3
  • Bao bảo vệ mới mang đến khả năng giữ và độ bền công thái học tốt hơn tại hiện trường

*1: Ngưỡng để xác định điều kiện pass/fail của ắc quy phụ thuộc vào đặc tính kỹ thuật và tiêu chuẩn của nhà sản xuất ắc quy, loại ắc quy, dung lượng, v…v…Việc kiểm tra pin nội trở và điện áp của ắc quy mới hoặc ắc quy tham chiếu là quan trọng và cần thiết. Trong một vài trường hợp, có thể khó xác định được trạng thái suy giảm của ắc quy axit chì loại hở truyền thống ( dạng lỏng ) hoặc pin kiềm do chúng có những thay đổi nhỏ hơn trong nội trở so với ắc quy axit chì kín.

*2: Âm thanh được phát bởi thiết bị kết nối qua Bluetooth®

*3: Có thể tải dữ liệu về máy tính bảng và điện thoại thông minh bằng ứng dụng chuyên biệt của Hioki hiện đã có mặt trên Google Play hoặc App Store (Khi sử dụng Z3210)

Download catalogue

Đặc tính kỹ thuật cơ bản

Độ chính xác đảm bảo trong 1 năm, Thời gian đảm bảo độ chính xác sau hiệu chỉnh thực hiện bởi Hioki: 1 năm

  Bộ Kit BT3554-51 Bộ Kit BT3554-52
Dải đo điện trở 3 mΩ (hiển thị tối đa 3.100 mΩ, độ phân giải 1 μΩ) tới 3 Ω (hiển thị tối đa 3.100 Ω, độ phân giải 1 mΩ), 4 thang đo
Cấp chính xác: ±0.8 % rdg. ±6 dgt. (dải 3 mΩ: ±1.0 % rdg. ±8 dgt.)
Tần số nguồn thử: 1 kHz ±30 Hz, Với chức năng chống nhiễu tần số kích hoạt: 1 kHz ±80 Hz,Dòng điện thử: 160 mA (3m/30 mΩ range), 16 mA (dải 300 mΩ), 1.6 mA (dải 3 Ω),Điện áp hở mạch: 5 V đỉnh
Dải đo điện áp ± 6 V (hiển thị tối đa ±6.000 V, độ phân giải: 1 mV) tới ± 60 V (hiển thị tối đa ±60.00 V, độ phân giải: 10 mV), 2 thang đo,

 

Cấp chính xác: ±0.08 % rdg. ±6 dgt.

Độ chính xác đo nhiệt độ Phạm vi đo: -10°C đến 60°C (14°F đến 140°F), Hiển thị tối đa: 60.0°C (140.0°F), Độ phân giải 0.1°C (0.1°F), Độ chính xác đo lường*: ±1.0°C (±1.8°F)
* Khi sử dụng Đầu đo dạng kẹp với Cảm Biến Nhiệt Độ 9460.
* Khi sử dụng Đầu Đo Nhiệt Độ 9451, thêm ±0.5°C (±0.9°F) (chiều dài cáp: 1.5 m [59.1″]).
* Khi sử dụng Đầu Đo Nhiệt Độ 9451S, thêm ±0.5°C (±0.9°F) (chiều dài cáp: 0.1 m [3.94″]).
BT3554-50 độ chính xác độc lập với đầu vào mô phỏng: ±0.5°C (±0.9°F)
Điện áp đầu vào tối đa 60 V DC tối đa (Không có đầu vào AC)
Thời gian đo 100 ms
Thời gian phản hồi Xấp xỉ 1.6 giây
Chức năng so sánh So sánh các giá trị đo được với giá trị ngưỡng đã cài đặt để đưa ra đánh giá và báo cáo đến người dùng.
Phương pháp thông báo đánh giá: Kết quả được hiển thị như bên dưới (phân đoạn) và âm bíp
Khi Giá trị điện áp (cao): Giá trị điện trở (thấp)= PASS, Giá trị điện trở (vừa)= WARNING, Giá trị điện trở (cao)= FAIL
Khi Giá trị điện áp (thấp): Giá trị điện trở (thấp)= WARNING, Giá trị điện trở (vừa)= WARNING, Giá trị điện trở (cao)= FAIL
Nếu kết quả đánh giá là WARNING hoặc FAIL, âm báo sẽ đi kèm đèn nền đỏ.
Phương pháp đánh giá điện áp người dùng lựa chọn: ABS (đánh giá giá trị tuyệt đối), POL (đánh giá phân cực)
Các thiết lập có thể lưu lại: 200 bảng
Chức năng ghi nhớ Vận hành: Lưu, tải, và xoá dữ liệu đo, Lưu và xoá thông tin hồ sơ, Số lượng bộ dữ liệu: 6000, Cấu trúc bộ nhớ: 500 bộ dữ liệu trên một unit (12 unit)
Dữ liệu đã lưu: Các dữ liệu đo đã lưu được liên kết với thông tin hồ sơ.1. Dữ liệu đo: Dữ liệu có thể được lưu, tải và xoá bằng cách vận hành thiết bị.
-1. Ngày và giờ
-2. Giá trị điện trở, giá trị điện áp và nhiệt độ
-3. Giá trị ngưỡng so sánh và kết quả đánh giá2. Thông tin hồ sơ: Thông tin hồ sơ có thể được lưu, tải và xoá bằng ứng dụng hỗ trợ (GENNECT Cross hoặc GENNECT One).
-1. Số hồ sơ: 1 đến 100 (Dữ liệu (2), (3), và (4) bên dưới được lưu cho mỗi số hiệu hồ sơ)
-2. Vị trí: Chú giải do người dùng miêu tả như là vị trí UPS
-3. Thông tin thiết bị: Chú giải do người dùng miêu tả như là số hiệu quản lý UPS
-4. Số hiệu ắc quy: 1 đến 500 (số bắt đầu, số kết thúc)
Điều hướng đo lường Vận hành: Thông báo số hiệu ắc quy tiếp theo cần đo thông qua màn hình hiển thị và hướng dẫn bằng âm thanh.
Đầu ra âm thanh được phát bởi thiết bị di động kết nối bằng Z3210 và ứng dụng hỗ trợ (GENNECT Cross).
Chuẩn bị: Thông tin hồ sơ mà đăng ký với ứng dụng hỗ trợ (GENNECT Cross hoặc GENNECT One) phải được truyền đến thiết bị.
Giao diện kết nối USB
Kết nối không dây Bluetooth® (khi gắn Z3210)
Các chức năng khác Đo nhiệt độ (-10.0 đến 60.0 °C), Hiệu chỉnh Zero, Giữ, Giữ tự động, Ghi nhớ tự động, Tiết kiệm năng lượng tự động, Đồng hồ
Nguồn điện Pin kiềm khô LR6 (AA) ×8
Thời gian vận hành liên tục: Khoảng 8.3 giờ (không gắn Z3210), Khoảng 8.2 giờ (khi gắn Z3210 và mở kết nối không dây)
Kích thước và khối lượng 199 mm (7.83 in)W × 132 mm (5.20 in)H × 60.6 mm (2.39 in)D (với hộp bảo vệ), 960 g (33.9 oz) (gồm pin và hộp bảo vệ)
Phụ kiện Hộp đựng C1014 ×1, Vỏ bảo vệ Z5041 ×1, Bộ cầu chì Z5050 ×1, Bảng hiệu chuẩn Zero ×1, Dây đeo cổ ×1, Cáp USB ×1, Đĩa CD phần mềm ứng dụng (GENNECT One) ×1, Pin kiềm AA (LR6) ×8, Hướng dẫn sử dụng ×1
  Với đầu đo dạng pin 9465-10 & Wireless Adapter Z3210 Với đầu đo dạng pin L2020 & Wireless Adapter Z3210

 

Các Quốc gia và khu vực hiện đã hỗ trợ kết nối không dây (Z3210)

Các quốc gia và khu vực hỗ trợ kết nối không dây

Úc, Áo, Bỉ, Bun-ga-ri, Canada, Chi lê, Trung Quốc, Croatia, Síp, Cộng Hoà Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, France, Đức, Hy Lạp, Hong Kong, Hungary, Iceland, Indonesia, Ireland, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macao, Malaysia, Malta, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Philippines, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Singapore, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ, Đài Loan, Thái Lan, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), Vương Quốc Anh, Hoa Kỳ, và Việt Nam

Lưu ý

Việc sử dụng thiết bị phát ra sóng vô tuyến yêu cầu phải có sự cho phép tại quốc gia sử dụng. Do đó, sử dụng thiết bị gắn thêm bộ adapter tại quốc gia hoặc khu vực không cho phép có thể bị phạt vì vi phạm luật.