Kiểm tra sự biến đổi của cuộn dây trong động cơ

Thử nghiệm tiêu chuẩn IEC

Hợp lý hóa phép đo PDIV và PDEV

Tự động hiển thị kết quả đơn giản bằng cách cài đặt điện áp khởi động, điện áp tối đa và độ rộng bước điện áp (yêu cầu NÂNG CẤP PHÁT HIỆN KHOẢNG hiển thị trên trang web ST9000, một bổ sung chức năng cung cấp tùy chọn).

Tăng độ tin cậy bằng cách đo thời gian tăng

Hiển thị thời gian tăng cho các dạng sóng xung theo tiêu chuẩn 

Đánh giá các dạng sóng phản hồi

Kiểm tra tình trạng lắp ráp rôto

Phát hiện lỗi một lượt

*Phụ thuộc vào điều kiện đo

Cải thiện chất lượng bằng cách nắm bắt dữ liệu lỗi làm phản hồi cho các quy trình đầu dòng.

Kiểm tra sự biến đổi của cuộn dây trong động cơ

Thử nghiệm tiêu chuẩn IEC

Hợp lý hóa phép đo PDIV và PDEV

Tự động hiển thị kết quả đơn giản bằng cách cài đặt điện áp khởi động, điện áp tối đa và độ rộng bước điện áp (yêu cầu NÂNG CẤP PHÁT HIỆN KHOẢNG hiển thị trên trang web ST9000, một bổ sung chức năng cung cấp tùy chọn).

Tăng thời gian đo cải thiện độ tin cậy

Hiển thị thời gian tăng cho các dạng sóng xung theo tiêu chuẩn 

Đánh giá các dạng sóng

Kiểm tra tình trạng lắp ráp rôto

Phát hiện lỗi một lượt

*Phụ thuộc vào điều kiện đo

Cải thiện chất lượng bằng cách nắm bắt dữ liệu lỗi làm phản hồi cho các quy trình đầu dòng.

Kiểm tra sự biến đổi của cuộn dây trong động cơ

Thử nghiệm tiêu chuẩn IEC

Hợp lý hóa phép đo PDIV và PDEV

Tự động hiển thị kết quả đơn giản bằng cách cài đặt điện áp khởi động, điện áp tối đa và độ rộng bước điện áp (yêu cầu NÂNG CẤP PHÁT HIỆN KHOẢNG hiển thị trên trang web ST9000, một bổ sung chức năng cung cấp tùy chọn).

Tăng thời gian đo cải thiện độ tin cậy

Hiển thị thời gian tăng cho các dạng sóng xung theo tiêu chuẩn 

Đánh giá các dạng sóng

Kiểm tra tình trạng lắp ráp rôto

Phát hiện lỗi một lượt

*Phụ thuộc vào điều kiện đo

Cải thiện chất lượng bằng cách nắm bắt dữ liệu lỗi làm phản hồi cho các quy trình đầu dòng.

Thiết bị đo cao áp kiểm tra an toàn điện

Chẩn Đoán Chất Lượng và Sự Suy Giảm Cách Điện của Cuộn Dây Động Cơ Khi Ở Trạng Thái Lắp Ráp Thông Qua Định Lượng Dạng Sóng Phản Hồi.

Phát hiện những thay đổi nhỏ trong sóng hồi

MẪU TỐC ĐỘ CAO × ĐỘ PHÂN GIẢI CAO

Dữ liệu lấy mẫu phong phú để phát hiện thích hợp

Nắm bắt các biến thể nhỏ trong các dạng sóng đáp ứng

Tuy nhiên, do ST4030A hỗ trợ một số lượng lớn các điểm lấy mẫu, thiết bị có thể thu được các dạng sóng có chiều dài hiệu quả để hỗ trợ phát hiện, ngay cả khi lấy mẫu ở 200 MHz.

Cải thiện khả năng tái tạo điện áp áp dụng

Phát hiện các bộ phận bị lỗi với mức độ lặp lại cao

ST4030A có thể phát hiện các bộ phận bị lỗi với độ chính xác cao nhờ độ biến thiên thấp trong điện áp ứng dụng mà nó tạo ra. Ngoài ra, sự khác biệt giữa các công cụ khi kiểm tra cùng một phôi rất nhẹ, vì vậy bạn có thể tiếp tục sử dụng dữ liệu phôi chính ngay cả sau khi một thiết bị được đổi cho một thiết bị khác

Thiết bị đo cao áp kiểm tra an toàn điện

Chẩn Đoán Chất Lượng và Sự Suy Giảm Cách Điện của Cuộn Dây Động Cơ Khi Ở Trạng Thái Lắp Ráp Thông Qua Định Lượng Dạng Sóng Phản Hồi.

Phát hiện những thay đổi nhỏ trong sóng hồi

MẪU TỐC ĐỘ CAO × ĐỘ PHÂN GIẢI CAO

Dữ liệu lấy mẫu phong phú để phát hiện thích hợp

Nắm bắt các biến thể nhỏ trong các dạng sóng đáp ứng

Tuy nhiên, do ST4030A hỗ trợ một số lượng lớn các điểm lấy mẫu, thiết bị có thể thu được các dạng sóng có chiều dài hiệu quả để hỗ trợ phát hiện, ngay cả khi lấy mẫu ở 200 MHz.

Cải thiện khả năng tái tạo điện áp áp dụng

Phát hiện các bộ phận bị lỗi với mức độ lặp lại cao

ST4030A có thể phát hiện các bộ phận bị lỗi với độ chính xác cao nhờ độ biến thiên thấp trong điện áp ứng dụng mà nó tạo ra. Ngoài ra, sự khác biệt giữa các công cụ khi kiểm tra cùng một phôi rất nhẹ, vì vậy bạn có thể tiếp tục sử dụng dữ liệu phôi chính ngay cả sau khi một thiết bị được đổi cho một thiết bị khác

Thiết bị đo cao áp kiểm tra an toàn điện

Chẩn Đoán Chất Lượng và Sự Suy Giảm Cách Điện của Cuộn Dây Động Cơ Khi Ở Trạng Thái Lắp Ráp Thông Qua Định Lượng Dạng Sóng Phản Hồi.

Phát hiện những thay đổi nhỏ trong sóng hồi

MẪU TỐC ĐỘ CAO × ĐỘ PHÂN GIẢI CAO

Dữ liệu lấy mẫu phong phú để phát hiện thích hợp

Nắm bắt các biến thể nhỏ trong các dạng sóng đáp ứng

Tuy nhiên, do ST4030A hỗ trợ một số lượng lớn các điểm lấy mẫu, thiết bị có thể thu được các dạng sóng có chiều dài hiệu quả để hỗ trợ phát hiện, ngay cả khi lấy mẫu ở 200 MHz.

Cải thiện khả năng tái tạo điện áp áp dụng

Phát hiện các bộ phận bị lỗi với mức độ lặp lại cao

ST4030A có thể phát hiện các bộ phận bị lỗi với độ chính xác cao nhờ độ biến thiên thấp trong điện áp ứng dụng mà nó tạo ra. Ngoài ra, sự khác biệt giữa các công cụ khi kiểm tra cùng một phôi rất nhẹ, vì vậy bạn có thể tiếp tục sử dụng dữ liệu phôi chính ngay cả sau khi một thiết bị được đổi cho một thiết bị khác.

THIẾT BỊ ĐO XUNG CUỘN DÂY ST4030A

 

ST4030A là thiết bị đo xung cuộn dây kết hợp các chức năng của cả 2 thiết bị đo điện trở và đo khả năng chịu cách điện mà các nhà sản xuất cuộn dây động cơ điện bắt buộc phải có để cải thiện chất lượng. Đáp ứng các nhu cầu của cuộn dây động cơ an toàn hơn trong bối cảnh sử dụng xe điện và công nghệ tự lái ngày một tăng.

Tính Năng Chính

Phát hiện các khiếm khuyết mà trước đây không thể

Phát hiện dạng sóng với độ chính xác cao ( Tốc độ lấy mẫu 200MHz x Độ phân giải cao 12bit )

Xác định các biến lỗi đơn thông qua định lượng các dạng sóng hồi thành các giá trị LC và RC

Chẩn đoán lỗi cách điện (đoạn ngắn giả) giữa các cuộn dây của động cơ bằng cách thử nghiệm phóng điện cục bộ cực nhỏ, ẩn trong nhiễu (tùy chọn thêm)

Cách Sử Dụng Thiết Bị Đo Xung Cuộn Dây Hioki ST4030A

ST4030A phát hiện sự tồn tại của lỗ hổng cách điện giữa các cuộn dây, các khiếm khuyết được tìm thấy trong cuộn cảm động cơ. Bằng cách sử dụng dạng sóng mẫu lấy từ cuộn dây tham chiếu sau khi áp dụng điện áp xung, và so sánh nó với dạng sóng đo được trên cuộn dây cần kiểm tra qua khoảng thời gian cụ thể, sự chênh lệch vùng kết quả có thể giúp đánh giá pass hoặc fail một cách dễ dàng và chính xác.

Ngoài ra, định lượng dạng sóng, một phương pháp mới phát triển bởi Hioki, cho phép bạn phát hiện lỗi ngay cả chỉ một vòng dây  bằng cách sử dụng biểu đồ phân phối pass/fail. Xem video bên để tìm hiểu cách thiết lập cài đặt dễ dàng và bắt đầu tiến hành đo lường ngay.

THIẾT BỊ ĐO XUNG CUỘN DÂY ST4030A

 

ST4030A là thiết bị đo xung cuộn dây kết hợp các chức năng của cả 2 thiết bị đo điện trở và đo khả năng chịu cách điện mà các nhà sản xuất cuộn dây động cơ điện bắt buộc phải có để cải thiện chất lượng. Đáp ứng các nhu cầu của cuộn dây động cơ an toàn hơn trong bối cảnh sử dụng xe điện và công nghệ tự lái ngày một tăng.

Tính Năng Chính

Phát hiện các khiếm khuyết mà trước đây không thể

Phát hiện dạng sóng với độ chính xác cao ( Tốc độ lấy mẫu 200MHz x Độ phân giải cao 12bit )

Xác định các biến lỗi đơn thông qua định lượng các dạng sóng hồi thành các giá trị LC và RC

Chẩn đoán lỗi cách điện (đoạn ngắn giả) giữa các cuộn dây của động cơ bằng cách thử nghiệm phóng điện cục bộ cực nhỏ, ẩn trong nhiễu (tùy chọn thêm)

Cách Sử Dụng Thiết Bị Đo Xung Cuộn Dây Hioki ST4030A

ST4030A phát hiện sự tồn tại của lỗ hổng cách điện giữa các cuộn dây, các khiếm khuyết được tìm thấy trong cuộn cảm động cơ. Bằng cách sử dụng dạng sóng mẫu lấy từ cuộn dây tham chiếu sau khi áp dụng điện áp xung, và so sánh nó với dạng sóng đo được trên cuộn dây cần kiểm tra qua khoảng thời gian cụ thể, sự chênh lệch vùng kết quả có thể giúp đánh giá pass hoặc fail một cách dễ dàng và chính xác.

Ngoài ra, định lượng dạng sóng, một phương pháp mới phát triển bởi Hioki, cho phép bạn phát hiện lỗi ngay cả chỉ một vòng dây  bằng cách sử dụng biểu đồ phân phối pass/fail. Xem video bên để tìm hiểu cách thiết lập cài đặt dễ dàng và bắt đầu tiến hành đo lường ngay.

THIẾT BỊ ĐO XUNG CUỘN DÂY ST4030A

 

ST4030A là thiết bị đo xung cuộn dây kết hợp các chức năng của cả 2 thiết bị đo điện trở và đo khả năng chịu cách điện mà các nhà sản xuất cuộn dây động cơ điện bắt buộc phải có để cải thiện chất lượng. Đáp ứng các nhu cầu của cuộn dây động cơ an toàn hơn trong bối cảnh sử dụng xe điện và công nghệ tự lái ngày một tăng.

Tính Năng Chính

Phát hiện các khiếm khuyết mà trước đây không thể

Phát hiện dạng sóng với độ chính xác cao ( Tốc độ lấy mẫu 200MHz x Độ phân giải cao 12bit )

Xác định các biến lỗi đơn thông qua định lượng các dạng sóng hồi thành các giá trị LC và RC

Chẩn đoán lỗi cách điện (đoạn ngắn giả) giữa các cuộn dây của động cơ bằng cách thử nghiệm phóng điện cục bộ cực nhỏ, ẩn trong nhiễu (tùy chọn thêm)

Cách Sử Dụng Thiết Bị Đo Xung Cuộn Dây Hioki ST4030A

ST4030A phát hiện sự tồn tại của lỗ hổng cách điện giữa các cuộn dây, các khiếm khuyết được tìm thấy trong cuộn cảm động cơ. Bằng cách sử dụng dạng sóng mẫu lấy từ cuộn dây tham chiếu sau khi áp dụng điện áp xung, và so sánh nó với dạng sóng đo được trên cuộn dây cần kiểm tra qua khoảng thời gian cụ thể, sự chênh lệch vùng kết quả có thể giúp đánh giá pass hoặc fail một cách dễ dàng và chính xác.

Ngoài ra, định lượng dạng sóng, một phương pháp mới phát triển bởi Hioki, cho phép bạn phát hiện lỗi ngay cả chỉ một vòng dây  bằng cách sử dụng biểu đồ phân phối pass/fail. Xem video bên để tìm hiểu cách thiết lập cài đặt dễ dàng và bắt đầu tiến hành đo lường ngay.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TẢI TÀI LIỆU

LIÊN HỆ