HIOKI MR6000

MEMORY HICORDER

Thiết bị ghi dạng sóng

Thông số kỹ thuật

Watch Video

Vượt qua tất cả các giới hạn

Nhanh chóng & Mạnh mẽ – Thông số kỹ thuật tốt nhất trong lịch sử của các thiết bị Memory HiCorders

Vượt qua tất cả các giới hạn

Nhanh chóng & Mạnh mẽ – Thông số kỹ thuật tốt nhất trong lịch sử của các thiết bị Memory HiCorders

Vượt qua tất cả các giới hạn

Nhanh chóng & Mạnh mẽ – Thông số kỹ thuật tốt nhất trong lịch sử của các thiết bị Memory HiCorders

Khả năng sử dụng:

Thiết kế thân thiện với người dùng cho hoạt động chính xác và trơn tru.

Hoạt động trực quan thông qua màn hình cảm ứng lớn 12,1 inch

Tốc độ:

Nhanh chóng mặt, Lấy mẫu không bao giờ thất bại

Đo độc lập các kênh ở tốc độ cao 200MS/s

Khả năng lưu trữ :

Cải thiện triệt để thời gian lưu dữ liệu đo lường

Trải nghiệm người dùng không căng thẳng

Ghi dữ liệu thời gian dài :

Khả năng xử lý vượt trội để bạn có thể lưu dữ liệu trong quá trình đo

Lưu dữ liệu trong thời gian thực, nhanh hơn 32 lần so với các dòng máy dẫn đầu thị trường thông thường

Khả năng sử dụng:

Thiết kế thân thiện với người dùng cho hoạt động chính xác và trơn tru.

Hoạt động trực quan thông qua màn hình cảm ứng lớn 12,1 inch

Tốc độ:

Nhanh chóng mặt, Lấy mẫu không bao giờ thất bại

Đo độc lập các kênh ở tốc độ cao 200MS/s

Khả năng lưu trữ :

Cải thiện triệt để thời gian lưu dữ liệu đo lường

Trải nghiệm người dùng không căng thẳng

Ghi dữ liệu thời gian dài :

Khả năng xử lý vượt trội để bạn có thể lưu dữ liệu trong quá trình đo

Lưu dữ liệu trong thời gian thực, nhanh hơn 32 lần so với các dòng máy dẫn đầu thị trường thông thường

Khả năng sử dụng:

Thiết kế thân thiện với người dùng cho hoạt động chính xác và trơn tru.

Hoạt động trực quan thông qua màn hình cảm ứng lớn 12,1 inch

Tốc độ:

Nhanh chóng mặt, Lấy mẫu không bao giờ thất bại

Đo độc lập các kênh ở tốc độ cao 200MS/s

Khả năng lưu trữ :

Cải thiện triệt để thời gian lưu dữ liệu đo lường

Trải nghiệm người dùng không căng thẳng

Ghi dữ liệu thời gian dài :

Khả năng xử lý vượt trội để bạn có thể lưu dữ liệu trong quá trình đo

Lưu dữ liệu trong thời gian thực, nhanh hơn 32 lần so với các dòng máy dẫn đầu thị trường thông thường

Công nghệ tốc độ cao vượt trội

Phương pháp tiếp cận mang tính cách mạng để đo lường, ghi chép và phân tích

Linh hoạt,

Thiết kế thân thiện với người dùng

Màn hình cảm ứng nhanh chóng và tiện lợi

Hoạt động mượt mà như lụa

Màn hình cảm ứng điện dung mang lại khả năng hoạt động trực quan.Chọn trực tiếp một mục cài đặt bằng cách chạm vào màn hình và sử dụng ngón tay của bạn để phóng to phần bạn muốn xem.Giao diện người dùng đã được cải tiến này giúp việc thiết lập các mục đo lường cho nhiều kênh trở nên dễ dàng

Chỉ cần chạm vào màn hình để chọn và thay đổi cài đặt.

Nhấn vào màn hình và sử dụng núm xoay để di chuyển con trỏ theo dõi như mong muốn.

Tốc độ lấy mẫu cao nhất trong toàn bộ series

Đo độc lập các kênh ở tốc độ cao 200MS/s

Lên đến 16 kênh tương tự và độ phân giải ADC 12-bit

Analog Unit U8976 tự hào có tốc độ lấy mẫu cao nhất trong toàn sê-ri của nó, thứ tự nhanh hơn so với các mô hình thông thường, cho phép đơn vị thực hiện phép đo cô lập ở mức 200 ms/s.Nhờ tốc độ lấy mẫu cực nhanh, thiết bị có thể thu nhận chính xác những thay đổi trong tín hiệu tốc độ cao để bạn có thể nắm bắt các hiện tượng nhất thời.

Dải tần số và hiệu suất riêng biệt cho phép bạn nắm bắt chính xác các tần số chuyển mạch cao.

MR6000 cung cấp các kênh riêng biệt có thể chấp nhận đầu vào trực tiếp 400 V DC trong khi vẫn duy trì lấy mẫu tốc độ cao ở 200 MS / s, cho phép nó nắm bắt chính xác các dạng sóng chuyển mạch trong quá trình kiểm tra đánh giá các thiết kế biến tần và nguồn điện được yêu cầu để mang lại mức hiệu quả cao . Hoạt động trơn tru cho phép bạn đọc các giá trị theo dõi đơn giản bằng cách vuốt con trỏ sang một bên.

Các đầu vào cách điện hoàn toàn

Kết nối giữa các kênh đầu vào tương tự và giữa kênh đầu vào và thiết bị chính, được cách ly hoàn toàn. Điều này có nghĩa là, không giống như máy hiện sóng, các phép đo có thể được thực hiện mà không cần quan tâm đến các tác động tiêu cực từ sự khác biệt tiềm ẩn.

<< Thiết bị cách ly quang học (ĐƠN VỊ ANALOG TỐC ĐỘ CAO U8976)

Công nghệ tốc độ cao vượt trội

Phương pháp tiếp cận mang tính cách mạng để đo lường, ghi chép và phân tích

Linh hoạt,

Thiết kế thân thiện với người dùng

Màn hình cảm ứng nhanh chóng và tiện lợi

Hoạt động mượt mà như lụa

Màn hình cảm ứng điện dung mang lại khả năng hoạt động trực quan.

Chọn trực tiếp một mục cài đặt bằng cách chạm vào màn hình và sử dụng ngón tay của bạn để phóng to phần bạn muốn xem.Giao diện người dùng đã được cải tiến này giúp việc thiết lập các mục đo lường cho nhiều kênh trở nên dễ dàng

Chỉ cần chạm vào màn hình để chọn và thay đổi cài đặt.

Nhấn vào màn hình và sử dụng núm xoay để di chuyển con trỏ theo dõi như mong muốn.

Tốc độ lấy mẫu cao nhất trong toàn bộ series

Đo độc lập các kênh ở tốc độ cao 200MS/s

Lên đến 16 kênh tương tự và độ phân giải ADC 12-bit

Analog Unit U8976 tự hào có tốc độ lấy mẫu cao nhất trong toàn sê-ri của nó, thứ tự nhanh hơn so với các mô hình thông thường, cho phép đơn vị thực hiện phép đo cô lập ở mức 200 ms/s.Nhờ tốc độ lấy mẫu cực nhanh, thiết bị có thể thu nhận chính xác những thay đổi trong tín hiệu tốc độ cao để bạn có thể nắm bắt các hiện tượng nhất thời.

Dải tần số và hiệu suất riêng biệt cho phép bạn nắm bắt chính xác các tần số chuyển mạch cao.

MR6000 cung cấp các kênh riêng biệt có thể chấp nhận đầu vào trực tiếp 400 V DC trong khi vẫn duy trì lấy mẫu tốc độ cao ở 200 MS / s, cho phép nó nắm bắt chính xác các dạng sóng chuyển mạch trong quá trình kiểm tra đánh giá các thiết kế biến tần và nguồn điện được yêu cầu để mang lại mức hiệu quả cao . Hoạt động trơn tru cho phép bạn đọc các giá trị theo dõi đơn giản bằng cách vuốt con trỏ sang một bên.

Các đầu vào cách điện hoàn toàn

Kết nối giữa các kênh đầu vào tương tự và giữa kênh đầu vào và thiết bị chính, được cách ly hoàn toàn. Điều này có nghĩa là, không giống như máy hiện sóng, các phép đo có thể được thực hiện mà không cần quan tâm đến các tác động tiêu cực từ sự khác biệt tiềm ẩn.

<< Thiết bị cách ly quang học (ĐƠN VỊ ANALOG TỐC ĐỘ CAO U8976)

Công nghệ tốc độ cao vượt trội

Phương pháp tiếp cận mang tính cách mạng để đo lường, ghi chép và phân tích

Linh hoạt,

Thiết kế thân thiện với người dùng

Màn hình cảm ứng nhanh chóng và tiện lợi

Hoạt động mượt mà như lụa

Màn hình cảm ứng điện dung mang lại khả năng hoạt động trực quan.

Chọn trực tiếp một mục cài đặt bằng cách chạm vào màn hình và sử dụng ngón tay của bạn để phóng to phần bạn muốn xem.

Giao diện người dùng đã được cải tiến này giúp việc thiết lập các mục đo lường cho nhiều kênh trở nên dễ dàng

Chỉ cần chạm vào màn hình để chọn và thay đổi cài đặt.

Nhấn vào màn hình và sử dụng núm xoay để di chuyển con trỏ theo dõi như mong muốn.

Tốc độ lấy mẫu cao nhất trong toàn bộ series

Đo độc lập các kênh ở tốc độ cao 200MS/s

Lên đến 16 kênh tương tự và độ phân giải ADC 12-bit

Analog Unit U8976 tự hào có tốc độ lấy mẫu cao nhất trong toàn sê-ri của nó, thứ tự nhanh hơn so với các mô hình thông thường, cho phép đơn vị thực hiện phép đo cô lập ở mức 200 ms/s.Nhờ tốc độ lấy mẫu cực nhanh, thiết bị có thể thu nhận chính xác những thay đổi trong tín hiệu tốc độ cao để bạn có thể nắm bắt các hiện tượng nhất thời.

Dải tần số và hiệu suất riêng biệt cho phép bạn nắm bắt chính xác các tần số chuyển mạch cao.

MR6000 cung cấp các kênh riêng biệt có thể chấp nhận đầu vào trực tiếp 400 V DC trong khi vẫn duy trì lấy mẫu tốc độ cao ở 200 MS / s, cho phép nó nắm bắt chính xác các dạng sóng chuyển mạch trong quá trình kiểm tra đánh giá các thiết kế biến tần và nguồn điện được yêu cầu để mang lại mức hiệu quả cao . Hoạt động trơn tru cho phép bạn đọc các giá trị theo dõi đơn giản bằng cách vuốt con trỏ sang một bên.

Các đầu vào cách điện hoàn toànKết nối giữa các kênh đầu vào tương tự và giữa kênh đầu vào và thiết bị chính, được cách ly hoàn toàn. Điều này có nghĩa là, không giống như máy hiện sóng, các phép đo có thể được thực hiện mà không cần quan tâm đến các tác động tiêu cực từ sự khác biệt tiềm ẩn.

<< Thiết bị cách ly quang học (ĐƠN VỊ ANALOG TỐC ĐỘ CAO U8976)

Tốc độ lưu dữ liệu nhanh nhất trong toàn bộ series

Cải thiện thời gian lưu dữ liệu

Trải nghiệm người dùng hoàn hảo

Việc truyền một lượng rất lớn dữ liệu được đo trong một khoảng thời gian dài thường rất tốn thời gian. MR6000 có giao diện hoàn toàn mới và xử lý nội bộ nhanh hơn, giảm thời gian cần thiết để lưu dữ liệu đo lường vào phương tiện.Ví dụ: thao tác lưu diễn ra trong 1 phút trên mô hình trước đó, giờ sẽ hoàn thành sau 2 giây. Điều này giúp bạn không phải chờ đợi lưu dữ liệu và nâng cao hiệu quả công việc.

Thời gian ghi liên tục dài nhất trong toàn bộ series

Thời gian ghi dài và lấy mẫu tốc độ cao trên nhiều kênh

Phân tích tức thì các kết quả đo

Chức năng lưu thời gian thực kiểm soát thời lượng đo khả dụng mà không cần dựa vào dung lượng của bộ nhớ trong.Để ghi trong thời gian dài, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng ổ SSD hoặc ổ HD dung lượng cao. Bạn cũng có thể sử dụng thẻ nhớ USB hoặc thẻ nhớ SD tiện lợi hơn.

Tất cả các hiện tượng có thể được ghi lại với tốc độ lấy mẫu cao trong một khoảng thời gian dài.

《Lưu dữ liệu trực tiếp vào PC của bạn》

Truyền dữ liệu đo trực tiếp đến PC của bạn bằng cách sử dụng chức năng gửi FTP cùng với chức năng lưu thời gian thực. Điều này giúp bạn dễ dàng quan sát dữ liệu sau quá trình đo hơn.

Tốc độ lưu dữ liệu nhanh nhất trong toàn bộ series

Cải thiện thời gian lưu dữ liệu

Trải nghiệm người dùng hoàn hảo

Việc truyền một lượng rất lớn dữ liệu được đo trong một khoảng thời gian dài thường rất tốn thời gian. MR6000 có giao diện hoàn toàn mới và xử lý nội bộ nhanh hơn, giảm thời gian cần thiết để lưu dữ liệu đo lường vào phương tiện.

Ví dụ: thao tác lưu diễn ra trong 1 phút trên mô hình trước đó, giờ sẽ hoàn thành sau 2 giây. Điều này giúp bạn không phải chờ đợi lưu dữ liệu và nâng cao hiệu quả công việc.

Thời gian ghi liên tục dài nhất trong toàn bộ series

Thời gian ghi dài và lấy mẫu tốc độ cao trên nhiều kênh

Phân tích tức thì các kết quả đo

Chức năng lưu thời gian thực kiểm soát thời lượng đo khả dụng mà không cần dựa vào dung lượng của bộ nhớ trong.

Để ghi trong thời gian dài, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng ổ SSD hoặc ổ HD dung lượng cao. Bạn cũng có thể sử dụng thẻ nhớ USB hoặc thẻ nhớ SD tiện lợi hơn.

Tất cả các hiện tượng có thể được ghi lại với tốc độ lấy mẫu cao trong một khoảng thời gian dài.

《Lưu dữ liệu trực tiếp vào PC của bạn》 Truyền dữ liệu đo trực tiếp đến PC của bạn bằng cách sử dụng chức năng gửi FTP cùng với chức năng lưu thời gian thực. Điều này giúp bạn dễ dàng quan sát dữ liệu sau quá trình đo hơn.

Tốc độ lưu dữ liệu nhanh nhất trong toàn bộ series

Cải thiện thời gian lưu dữ liệu

Trải nghiệm người dùng hoàn hảo

Việc truyền một lượng rất lớn dữ liệu được đo trong một khoảng thời gian dài thường rất tốn thời gian. MR6000 có giao diện hoàn toàn mới và xử lý nội bộ nhanh hơn, giảm thời gian cần thiết để lưu dữ liệu đo lường vào phương tiện.Ví dụ: thao tác lưu diễn ra trong 1 phút trên mô hình trước đó, giờ sẽ hoàn thành sau 2 giây. Điều này giúp bạn không phải chờ đợi lưu dữ liệu và nâng cao hiệu quả công việc.

Thời gian ghi liên tục dài nhất trong toàn bộ series

Thời gian ghi dài và lấy mẫu tốc độ cao trên nhiều kênh 

Phân tích tức thì các kết quả đo

Chức năng lưu thời gian thực kiểm soát thời lượng đo khả dụng mà không cần dựa vào dung lượng của bộ nhớ trong.Để ghi trong thời gian dài, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng ổ SSD hoặc ổ HD dung lượng cao. Bạn cũng có thể sử dụng thẻ nhớ USB hoặc thẻ nhớ SD tiện lợi hơn.Tất cả các hiện tượng có thể được ghi lại với tốc độ lấy mẫu cao trong một khoảng thời gian dài.

《Lưu dữ liệu trực tiếp vào PC của bạn》

Truyền dữ liệu đo trực tiếp đến PC của bạn bằng cách sử dụng chức năng gửi FTP cùng với chức năng lưu thời gian thực. Điều này giúp bạn dễ dàng quan sát dữ liệu sau quá trình đo hơn.

Đo đồng thời lên đến 32 kênh

4ch Analog Unit U8975

U8975 chấp nhận đầu vào trực tiếp lên đến 200 V DC trên 4 kênh. Với tốc độ lấy mẫu 5 MHz (trên dải tần 2 MHz), tốc độ cao và độ phân giải 16 bit, nó có thể thực hiện phép đo đa kênh, tốc độ cao và độ phân giải cao.

Đầu vào trực tiếp, điện áp cao mà không cần đầu dò thẳng hàng

High Voltage Unit U8974

U8974 là lý tưởng để đo các mặt chính và phụ của nguồn cung cấp năng lượng UPS và máy biến áp cung cấp điện lực thương mại. Nó có thể đo các đường dây điện cao áp, bao gồm 380 V và 480 V được tìm thấy ở nhiều quốc gia. Với tốc độ lấy mẫu cao lên đến 1MS/s và độ phân giải 16 bit, nó cũng có thể được sử dụng trong thử nghiệm loại bỏ tải và kiểm tra chuyển đổi.

Ghi lại tần số đo và dữ liệu tích hợp / đếm xung

Frequency Unit 8970

Sử dụng Đơn vị tần số 8970 để ghi lại tần số dạng sóng đo được, RPM, tích hợp xung đầu vào, tỷ lệ duty và các biến đổi độ rộng xung. Nó có thể chứa nhiều ứng dụng, bao gồm đo RPM của động cơ, tốc độ xe và dao động tần số cung cấp điện. Nhờ điện áp đầu vào tối đa là 400 V DC, nó cũng có thể đo trực tiếp mạch 3 pha lên tới 200 V.

Được thiết kế đặc biệt để đo điện áp DC với độ chính xác và độ phân giải cực cao

Digital Voltmeter Unit MR8990

MR8990 có thể đo dao động cực nhỏ trong đầu ra của cảm biến ô tô và dao động điện áp trong pin, cả ở độ chính xác và độ phân giải cao. Nó có thể kết nối đầu vào tối đa 500 V DC. Trở kháng đầu vào cao này cho phép bạn đo điện áp pin mà không quan tâm đến dòng rò. Ngoài ra, có thể giảm lượng không gian mà các thiết bị chiếm dụng bằng cách thay thế DMM kiểu băng ghế bằng MR6000. Hệ thống có thể được đơn giản hóa bằng cách loại bỏ nhu cầu điều khiển nhiều thiết bị

Đo đồng thời lên đến 32 kênh ở độ phân giải cao

4ch Analog Unit U8978

Nhờ bốn kênh đầu vào và độ nhạy cao 100 mV F.S. phạm vi, U8978 có thể đo nhiều kênh đầu ra từ nhiều cảm biến khác nhau.   Thiết bị này lý tưởng để sử dụng trong việc đo dòng điện có cường độ khác nhau trong quá trình phát triển các bộ điều khiển phụ kiện ô tô. Được sử dụng kết hợp với Đầu dò dòng đa dải CT6711, nó có thể đo dòng điện từ 1 mA đến 50 A.

Giải pháp duy nhất để đo dòng điện 3 pha

3ch Current Unit U8977

U8977 cung cấp tốc độ lấy mẫu là 5 ms/s, đặc tính tần số 2 MHz, độ phân giải A/D 16 bit và độ chính xác DC là 0,3% F.S. Để tạo điều kiện cho băng rộng, phép đo dòng điện có độ chính xác cao bằng cách sử dụng các cảm biến dòng điện Hioki

Lấy mẫu tốc độ cao cho phép bạn đo chính xác dòng điện khởi động

High-Speed Analog Unit U8976

Kết hợp dải tần 30 MHz của Thiết bị tương tự tốc độ cao U8976 với Đầu dò hiện tại CT6711 để đo dòng khởi động và dòng điện cực nhỏ.

Cảm biến và đầu dò dòng điện băng thông rộng, độ chính xác cao, có độ nhạy cao

《Đầu dò hiện tại》

Phân tích dạng sóng dòng điện cực nhỏ từ các thiết bị tiêu thụ điện năng thấp ở độ phân giải 100 μA. Ghi lại các dạng sóng tiêu thụ hiện tại của thiết bị ở độ phân giải cao trong khoảng thời gian dài.Ngoài ra, Bộ nguồn thăm dò Z5021 tùy chọn có thể cấp nguồn cho các đầu dò hiện tại từ MR6000.

《Cảm biến hiện tại》

Cảm biến có độ chính xác cao kiểu kẹp mang lại các đặc tính nhiệt độ tuyệt vời, cho phép thực hiện các phép đo ở độ chính xác cao ngay cả trong không gian hạn chế của khoang động cơ xe.Bộ cảm biến dòng điện 3ch U8977 cho phép bạn kết nối trực tiếp các cảm biến hiện tại, cho phép MR6000 cấp nguồn cho chúng và tự động chia tỷ lệ đọc.

《Unit selection guide》

HIGH SPEED ANALOG UNIT U8976

ANALOG UNIT 8966

4CH ANALOG UNIT U8975

4CH ANALOG UNIT U8978

HIGH RESOLUTION UNIT 8968

DC/RMS UNIT 8972

HIGH VOLTAGE UNIT U8974

DIGITAL VOLTMETER UNIT MR8990

3CH CURRENT UNIT U8977

CURRENT UNIT 8971

TEMP UNIT 8967

STRAIN UNIT U8969

FREQ UNIT 8970

CHARGE UNIT U8979

LOGIC UNIT 8973

ARBITRARY WAVEFORM GENERATOR

UNIT U8793

WAVEFORM GENERATOR UNIT MR8790

PULSE GENERATOR UNIT MR8791

Xem mục “Options” trên website của HIOKI MR6000 để có thêm thông tin về các bộ mở rộng.

Đo đồng thời lên đến 32 kênh

4ch Analog Unit U8975

U8975 chấp nhận đầu vào trực tiếp lên đến 200 V DC trên 4 kênh. Với tốc độ lấy mẫu 5 MHz (trên dải tần 2 MHz), tốc độ cao và độ phân giải 16 bit, nó có thể thực hiện phép đo đa kênh, tốc độ cao và độ phân giải cao.

Đầu vào trực tiếp, điện áp cao mà không cần đầu dò thẳng hàng

High Voltage Unit U8974

U8974 là lý tưởng để đo các mặt chính và phụ của nguồn cung cấp năng lượng UPS và máy biến áp cung cấp điện lực thương mại. Nó có thể đo các đường dây điện cao áp, bao gồm 380 V và 480 V được tìm thấy ở nhiều quốc gia. Với tốc độ lấy mẫu cao lên đến 1MS/s và độ phân giải 16 bit, nó cũng có thể được sử dụng trong thử nghiệm loại bỏ tải và kiểm tra chuyển đổi.

Ghi lại tần số đo và dữ liệu tích hợp / đếm xung

Frequency Unit 8970

Sử dụng Đơn vị tần số 8970 để ghi lại tần số dạng sóng đo được, RPM, tích hợp xung đầu vào, tỷ lệ duty và các biến đổi độ rộng xung. Nó có thể chứa nhiều ứng dụng, bao gồm đo RPM của động cơ, tốc độ xe và dao động tần số cung cấp điện. Nhờ điện áp đầu vào tối đa là 400 V DC, nó cũng có thể đo trực tiếp mạch 3 pha lên tới 200 V.

Được thiết kế đặc biệt để đo điện áp DC với độ chính xác và độ phân giải cực cao

Digital Voltmeter Unit MR8990

MR8990 có thể đo dao động cực nhỏ trong đầu ra của cảm biến ô tô và dao động điện áp trong pin, cả ở độ chính xác và độ phân giải cao. Nó có thể kết nối đầu vào tối đa 500 V DC. Trở kháng đầu vào cao này cho phép bạn đo điện áp pin mà không quan tâm đến dòng rò. Ngoài ra, có thể giảm lượng không gian mà các thiết bị chiếm dụng bằng cách thay thế DMM kiểu băng ghế bằng MR6000. Hệ thống có thể được đơn giản hóa bằng cách loại bỏ nhu cầu điều khiển nhiều thiết bị

Đo đồng thời lên đến 32 kênh ở độ phân giải cao

4ch Analog Unit U8978

Nhờ bốn kênh đầu vào và độ nhạy cao 100 mV F.S. phạm vi, U8978 có thể đo nhiều kênh đầu ra từ nhiều cảm biến khác nhau.   Thiết bị này lý tưởng để sử dụng trong việc đo dòng điện có cường độ khác nhau trong quá trình phát triển các bộ điều khiển phụ kiện ô tô. Được sử dụng kết hợp với Đầu dò dòng đa dải CT6711, nó có thể đo dòng điện từ 1 mA đến 50 A.

Giải pháp duy nhất để đo dòng điện 3 pha

3ch Current Unit U8977

U8977 cung cấp tốc độ lấy mẫu là 5 ms/s, đặc tính tần số 2 MHz, độ phân giải A/D 16 bit và độ chính xác DC là 0,3% F.S. Để tạo điều kiện cho băng rộng, phép đo dòng điện có độ chính xác cao bằng cách sử dụng các cảm biến dòng điện Hioki

Lấy mẫu tốc độ cao cho phép bạn đo chính xác dòng điện khởi động

High-Speed Analog Unit U8976

Kết hợp dải tần 30 MHz của Thiết bị tương tự tốc độ cao U8976 với Đầu dò hiện tại CT6711 để đo dòng khởi động và dòng điện cực nhỏ.

Cảm biến và đầu dò dòng điện băng thông rộng, độ chính xác cao, có độ nhạy cao

《Đầu dò hiện tại》

Phân tích dạng sóng dòng điện cực nhỏ từ các thiết bị tiêu thụ điện năng thấp ở độ phân giải 100 μA. Ghi lại các dạng sóng tiêu thụ hiện tại của thiết bị ở độ phân giải cao trong khoảng thời gian dài.Ngoài ra, Bộ nguồn thăm dò Z5021 tùy chọn có thể cấp nguồn cho các đầu dò hiện tại từ MR6000.

《Cảm biến hiện tại》

Cảm biến có độ chính xác cao kiểu kẹp mang lại các đặc tính nhiệt độ tuyệt vời, cho phép thực hiện các phép đo ở độ chính xác cao ngay cả trong không gian hạn chế của khoang động cơ xe.Bộ cảm biến dòng điện 3ch U8977 cho phép bạn kết nối trực tiếp các cảm biến hiện tại, cho phép MR6000 cấp nguồn cho chúng và tự động chia tỷ lệ đọc.

《Unit selection guide》

HIGH SPEED ANALOG UNIT U8976

ANALOG UNIT 8966

4CH ANALOG UNIT U8975

4CH ANALOG UNIT U8978

HIGH RESOLUTION UNIT 8968

DC/RMS UNIT 8972

HIGH VOLTAGE UNIT U8974

DIGITAL VOLTMETER UNIT MR8990

3CH CURRENT UNIT U8977

CURRENT UNIT 8971

TEMP UNIT 8967

STRAIN UNIT U8969

FREQ UNIT 8970

CHARGE UNIT U8979

LOGIC UNIT 8973

ARBITRARY WAVEFORM GENERATOR

UNIT U8793

WAVEFORM GENERATOR UNIT MR8790

PULSE GENERATOR UNIT MR8791

Xem mục “Options” trên website của HIOKI MR6000 để có thêm thông tin về các bộ mở rộng.

Một loạt những bộ mở rộng được phát triển cho các ứng dụng khác nhau

Sử dụng nhiều đơn vị logic để đo tín hiệu BẬT/TẮT rơ-le hoặc PLC (Bộ điều khiển logic có thể lập trình) đồng thời lên tới 128 kênh.

Xem mục “Options” trên website của HIOKI MR6000 để có thêm thông tin về các bộ mở rộng.

Nắm bắt được tất cả dữ liệu của CAN và LIN bus ngay trong quá trình đo

HIOKI MR6000 ghi lại tất cả dữ liệu khung hình trên CAN hoặc CAN FD và LIN trong thời gian ghi đã đặt. Sau khi đo, bạn có thể chỉ định các tín hiệu bạn muốn kiểm tra và hiển thị chúng trên màn hình.Kết nối với CAN và LIN bus. Sử dụng Cảm biến CAN không tiếp xúc SP7001 / SP7002 của HIOKI, bạn có thể kết nối với CAN bus từ bên ngoài lớp cách điện của cáp CAN. (Không có sẵn để đo LIN.)

Kết nối USB đơn giản

Đo tín hiệu CAN mà không cần sử dụng một đơn vị đặc biệt. Sử dụng sản phẩm quen thuộc giao diện Vector VN1600, bạn có thể đo tín hiệu CAN đơn giản bằng cách kết nối nó với cổng USB của MR6000.

Tải để người xem dạng sóng tương thích với định dạng MDF

Dữ liệu tương tự, logic, CAN và LIN được đo bằng MR6000 được lưu trong MDF (Định dạng dữ liệu đo lường) và có thể được tải bởi bất kỳ thiết bị xem dạng sóng nào hỗ trợ MDF.

Đang tải một tệp MDF trên Máy phân tích dữ liệu đo lường (MDA)

Đang tải một tệp MDF trên Vector CANape (vSignalyzer))

《Tải các tệp DBC và LDF bằng MR6000》

Đặt định nghĩa bằng cách tải các tệp DBC và LDF trên MR6000. Không cần có PC.

《Hioki cung cấp cảm biến thu nhận tín hiệu CAN》

Không sửa đổi cáp xe

Nhận tín hiệu đơn giản bằng cách kẹp cáp với đầu dò

Không ảnh hưởng đến CAN bus hoặc ECU của xe

Công nghệ cảm biến không tiếp xúc

Bắt tín hiệu chính xác, đáng tin cậy

Lý tưởng để sử dụng trong các ứng dụng phát triển và đánh giá

Nắm bắt được tất cả dữ liệu của CAN và LIN bus ngay trong quá trình đo

HIOKI MR6000 ghi lại tất cả dữ liệu khung hình trên CAN hoặc CAN FD và LIN trong thời gian ghi đã đặt. Sau khi đo, bạn có thể chỉ định các tín hiệu bạn muốn kiểm tra và hiển thị chúng trên màn hình.Kết nối với CAN và LIN bus. Sử dụng Cảm biến CAN không tiếp xúc SP7001 / SP7002 của HIOKI, bạn có thể kết nối với CAN bus từ bên ngoài lớp cách điện của cáp CAN. (Không có sẵn để đo LIN.)

CAN không chỉ mang thông tin điều khiển, mà còn mang thông tin cảm biến được yêu cầu bởi ECU cho mục đích điều khiển. Các giá trị tương tự cho các đại lượng tín hiệu đầu vào của cảm biến như điện áp, biến dạng, nhiệt độ, tỷ lệ flow, RPM, mô-men xoắn, tốc độ xe và độ rung có thể được đo cùng lúc với các tín hiệu này.

Kết nối USB đơn giản

Đo tín hiệu CAN mà không cần sử dụng một đơn vị đặc biệt. Sử dụng sản phẩm quen thuộc giao diện Vector VN1600, bạn có thể đo tín hiệu CAN đơn giản bằng cách kết nối nó với cổng USB của MR6000.

Tải để người xem dạng sóng tương thích với định dạng MDF

Dữ liệu tương tự, logic, CAN và LIN được đo bằng MR6000 được lưu trong MDF (Định dạng dữ liệu đo lường) và có thể được tải bởi bất kỳ thiết bị xem dạng sóng nào hỗ trợ MDF.

Đang tải một tệp MDF trên Máy phân tích dữ liệu đo lường (MDA)

Đang tải một tệp MDF trên Vector CANape (vSignalyzer))

《Tải các tệp DBC và LDF bằng MR6000》

Đặt định nghĩa bằng cách tải các tệp DBC và LDF trên MR6000. Không cần có PC.

《Hioki cung cấp cảm biến thu nhận tín hiệu CAN》

Không sửa đổi cáp xe

Nhận tín hiệu đơn giản bằng cách kẹp cáp với đầu dò

Không ảnh hưởng đến CAN bus hoặc ECU của xe

Công nghệ cảm biến không tiếp xúc

Bắt tín hiệu chính xác, đáng tin cậy

Lý tưởng để sử dụng trong các ứng dụng phát triển và đánh giá

Nắm bắt được tất cả dữ liệu của CAN và LIN bus ngay trong quá trình đo

HIOKI MR6000 ghi lại tất cả dữ liệu khung hình trên CAN hoặc CAN FD và LIN trong thời gian ghi đã đặt. Sau khi đo, bạn có thể chỉ định các tín hiệu bạn muốn kiểm tra và hiển thị chúng trên màn hình.

Kết nối với CAN và LIN bus. Sử dụng Cảm biến CAN không tiếp xúc SP7001 / SP7002 của HIOKI, bạn có thể kết nối với CAN bus từ bên ngoài lớp cách điện của cáp CAN. (Không có sẵn để đo LIN.)

CAN không chỉ mang thông tin điều khiển, mà còn mang thông tin cảm biến được yêu cầu bởi ECU cho mục đích điều khiển. Các giá trị tương tự cho các đại lượng tín hiệu đầu vào của cảm biến như điện áp, biến dạng, nhiệt độ, tỷ lệ flow, RPM, mô-men xoắn, tốc độ xe và độ rung có thể được đo cùng lúc với các tín hiệu này.

Kết nối USB đơn giản

Đo tín hiệu CAN mà không cần sử dụng một đơn vị đặc biệt. Sử dụng sản phẩm quen thuộc giao diện Vector VN1600, bạn có thể đo tín hiệu CAN đơn giản bằng cách kết nối nó với cổng USB của MR6000.

Tải để người xem dạng sóng tương thích với định dạng MDF

Dữ liệu tương tự, logic, CAN và LIN được đo bằng MR6000 được lưu trong MDF (Định dạng dữ liệu đo lường) và có thể được tải bởi bất kỳ thiết bị xem dạng sóng nào hỗ trợ MDF.

Đang tải một tệp MDF trên Máy phân tích dữ liệu đo lường (MDA)

Đang tải một tệp MDF trên Vector CANape (vSignalyzer))

《Tải các tệp DBC và LDF bằng MR6000》

Đặt định nghĩa bằng cách tải các tệp DBC và LDF trên MR6000. Không cần có PC.

《Hioki cung cấp cảm biến thu nhận tín hiệu CAN》

Không sửa đổi cáp xe

Nhận tín hiệu đơn giản bằng cách kẹp cáp với đầu dò

Không ảnh hưởng đến CAN bus hoặc ECU của xe

Công nghệ cảm biến không tiếp xúc

Bắt tín hiệu chính xác, đáng tin cậy

Lý tưởng để sử dụng trong các ứng dụng phát triển và đánh giá

Tính toán dữ liệu đo trong quá trình đo

(Xử lý dạng sóng thời gian thực)

* Tính năng MR6000-01

MR6000-01 còn có công nghệ mạnh mẽ được thiết kế để xử lý dạng sóng thời gian thực mạnh mẽ. Chức năng này thực hiện bốn phép tính số học (cộng, trừ, nhân và chia), phép tính phân biệt hoặc phép tính tích phân trong quá trình đo, cho phép bạn kiểm tra kết quả được tính toán qua dạng sóng trong khi đo hoặc áp dụng các trình kích hoạt trong quá trình theo dõi. Kết quả có thể được tiếp tục xử lý sau khi đo và lưu lại.

Trình kích hoạt phát hiện các sự kiện được nhắm mục tiêu

Đặt trình kích hoạt trên bất kỳ kênh nào để ghi lại dữ liệu bất cứ khi nào một sự kiện xảy ra. Có thể đặt bộ kích hoạt cho tất cả các kênh.

Kích hoạt mức: So sánh với một giá trị điện áp.

Kích hoạt cửa sổ: So sánh với hai giá trị điện áp.

Kích hoạt sụt áp: Phát hiện sụt giảm điện áp trong đường dây điện thương mại.

Kích hoạt thời gian: Theo dõi thời gian.

Kích hoạt trục trặc: Phát hiện sự bất thường theo xung.

Kích hoạt mẫu: So sánh khi tín hiệu logic BẬT / TẮT.

Quan sát các biến động trong khoảng thời gian dài mà không làm giảm tốc độ lấy mẫu (Chức năng Envelope)

Hệ thống sử dụng phương pháp đo đường bao để ghi lại các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất tại các khoảng thời gian đã đặt trong khi thực hiện lấy mẫu quá mức ở 100 MS / s. Bộ nhớ trong có dung lượng 1 G-words, đảm bảo quá trình đo có thể tiếp tục trong thời gian dài mà không bị mất dữ liệu.Lưu dữ liệu theo thời gian thực trong khi đo.

Đo sự bất thường trong quá trình thử nghiệm mở rộng với lấy mẫu tốc độ cao (Chức năng lấy mẫu kép)

Trong kiểm tra độ rung, cần ghi lại dữ liệu kiểm tra toàn diện trong vài giờ. Đồng thời, cần phải nắm bắt các khu vực của dạng sóng nơi các điểm bất thường xảy ra bằng cách lấy mẫu tốc độ cao để phân tích sau khi quá trình đo hoàn tất.Chức năng lấy mẫu kép rất hữu ích trong những tình huống như vậy.

(1) Ghi lại toàn bộ dạng sóng xu hướng

Sử dụng chức năng phong bì để ghi lại dữ liệu kiểm tra toàn diện trong vài giờ.

(2) Kiểm tra chi tiết bằng dạng sóng tức thời

Sự bất thường xảy ra trong quá trình thử nghiệm sẽ được ghi lại bằng cách lấy mẫu tốc độ cao dựa trên các kích hoạt đã được thiết lập từ trước. Bằng cách nhấn vào số của một dấu hiệu kích hoạt, bạn có thể hiển thị dạng sóng tức thời cho sự bất thường đã xảy ra ở khu vực dạng sóng đó.

Tính toán dữ liệu đo trong quá trình đo

(Xử lý dạng sóng thời gian thực)

* Tính năng MR6000-01

MR6000-01 còn có công nghệ mạnh mẽ được thiết kế để xử lý dạng sóng thời gian thực mạnh mẽ. Chức năng này thực hiện bốn phép tính số học (cộng, trừ, nhân và chia), phép tính phân biệt hoặc phép tính tích phân trong quá trình đo, cho phép bạn kiểm tra kết quả được tính toán qua dạng sóng trong khi đo hoặc áp dụng các trình kích hoạt trong quá trình theo dõi. Kết quả có thể được tiếp tục xử lý sau khi đo và lưu lại.

Trình kích hoạt phát hiện các sự kiện được nhắm mục tiêu

Đặt trình kích hoạt trên bất kỳ kênh nào để ghi lại dữ liệu bất cứ khi nào một sự kiện xảy ra. Có thể đặt bộ kích hoạt cho tất cả các kênh.

Kích hoạt mức: So sánh với một giá trị điện áp.

Kích hoạt cửa sổ: So sánh với hai giá trị điện áp.

Kích hoạt sụt áp: Phát hiện sụt giảm điện áp trong đường dây điện thương mại.

Kích hoạt thời gian: Theo dõi thời gian.

Kích hoạt trục trặc: Phát hiện sự bất thường theo xung.

Kích hoạt mẫu: So sánh khi tín hiệu logic BẬT / TẮT.

Quan sát các biến động trong khoảng thời gian dài mà không làm giảm tốc độ lấy mẫu (Chức năng Envelope)

Hệ thống sử dụng phương pháp đo đường bao để ghi lại các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất tại các khoảng thời gian đã đặt trong khi thực hiện lấy mẫu quá mức ở 100 MS / s. Bộ nhớ trong có dung lượng 1 G-words, đảm bảo quá trình đo có thể tiếp tục trong thời gian dài mà không bị mất dữ liệu.Lưu dữ liệu theo thời gian thực trong khi đo.

Đo sự bất thường trong quá trình thử nghiệm mở rộng với lấy mẫu tốc độ cao (Chức năng lấy mẫu kép)

Trong kiểm tra độ rung, cần ghi lại dữ liệu kiểm tra toàn diện trong vài giờ. Đồng thời, cần phải nắm bắt các khu vực của dạng sóng nơi các điểm bất thường xảy ra bằng cách lấy mẫu tốc độ cao để phân tích sau khi quá trình đo hoàn tất.Chức năng lấy mẫu kép rất hữu ích trong những tình huống như vậy.

(1) Ghi lại toàn bộ dạng sóng xu hướng

Sử dụng chức năng phong bì để ghi lại dữ liệu kiểm tra toàn diện trong vài giờ.

(2) Kiểm tra chi tiết bằng dạng sóng tức thời

Sự bất thường xảy ra trong quá trình thử nghiệm sẽ được ghi lại bằng cách lấy mẫu tốc độ cao dựa trên các kích hoạt đã được thiết lập từ trước. Bằng cách nhấn vào số của một dấu hiệu kích hoạt, bạn có thể hiển thị dạng sóng tức thời cho sự bất thường đã xảy ra ở khu vực dạng sóng đó.

Tính toán dữ liệu đo trong quá trình đo

(Xử lý dạng sóng thời gian thực)

* Tính năng MR6000-01

MR6000-01 còn có công nghệ mạnh mẽ được thiết kế để xử lý dạng sóng thời gian thực mạnh mẽ. Chức năng này thực hiện bốn phép tính số học (cộng, trừ, nhân và chia), phép tính phân biệt hoặc phép tính tích phân trong quá trình đo, cho phép bạn kiểm tra kết quả được tính toán qua dạng sóng trong khi đo hoặc áp dụng các trình kích hoạt trong quá trình theo dõi. Kết quả có thể được tiếp tục xử lý sau khi đo và lưu lại.

Trình kích hoạt phát hiện các sự kiện được nhắm mục tiêu

Đặt trình kích hoạt trên bất kỳ kênh nào để ghi lại dữ liệu bất cứ khi nào một sự kiện xảy ra. Có thể đặt bộ kích hoạt cho tất cả các kênh.

Kích hoạt mức: So sánh với một giá trị điện áp.

Kích hoạt cửa sổ: So sánh với hai giá trị điện áp.

Kích hoạt sụt áp: Phát hiện sụt giảm điện áp trong đường dây điện thương mại.

Kích hoạt thời gian: Theo dõi thời gian.

Kích hoạt trục trặc: Phát hiện sự bất thường theo xung.

Kích hoạt mẫu: So sánh khi tín hiệu logic BẬT / TẮT.

Quan sát các biến động trong khoảng thời gian dài mà không làm giảm tốc độ lấy mẫu (Chức năng Envelope)

Hệ thống sử dụng phương pháp đo đường bao để ghi lại các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất tại các khoảng thời gian đã đặt trong khi thực hiện lấy mẫu quá mức ở 100 MS / s. Bộ nhớ trong có dung lượng 1 G-words, đảm bảo quá trình đo có thể tiếp tục trong thời gian dài mà không bị mất dữ liệu.Lưu dữ liệu theo thời gian thực trong khi đo.

Đo sự bất thường trong quá trình thử nghiệm mở rộng với lấy mẫu tốc độ cao (Chức năng lấy mẫu kép)

Trong kiểm tra độ rung, cần ghi lại dữ liệu kiểm tra toàn diện trong vài giờ. Đồng thời, cần phải nắm bắt các khu vực của dạng sóng nơi các điểm bất thường xảy ra bằng cách lấy mẫu tốc độ cao để phân tích sau khi quá trình đo hoàn tất.Chức năng lấy mẫu kép rất hữu ích trong những tình huống như vậy.

(1) Ghi lại toàn bộ dạng sóng xu hướng

Sử dụng chức năng phong bì để ghi lại dữ liệu kiểm tra toàn diện trong vài giờ.

(2) Kiểm tra chi tiết bằng dạng sóng tức thời

Sự bất thường xảy ra trong quá trình thử nghiệm sẽ được ghi lại bằng cách lấy mẫu tốc độ cao dựa trên các kích hoạt đã được thiết lập từ trước. Bằng cách nhấn vào số của một dấu hiệu kích hoạt, bạn có thể hiển thị dạng sóng tức thời cho sự bất thường đã xảy ra ở khu vực dạng sóng đó.

Phần mềm PC 《MR6000 Viewer》

Tải dữ liệu đo bằng MR6000 / MR6000-01 lên PC để hiển thị dạng sóng và thực hiện tính toán. Sử dụng chức năng tương tự như chức năng được cung cấp bởi MR6000 trên PC, bao gồm tính toán số, xử lý dạng sóng và tính toán FFT. (Một số hạn chế được áp dụng.)

Các mô hình được hỗ trợ: MR6000, MR8847A, MR8827, MR8740, MR8741

Phần mềm PC 《GENNECT One》

GENNECT One cho phép bạn hiển thị và lưu dữ liệu trong thời gian thực trên PC trong quá trình đo. Nó cũng đóng vai trò là một công cụ hữu ích trong các ứng dụng đo lường bao gồm các công cụ khác.

《Quan sát đồng thời, thời gian thực》

GENNECT One cho phép bạn hiển thị dữ liệu từ nhiều công cụ cùng nhau và trong thời gian thực ở dạng danh sách hoặc biểu đồ.

《Chức năng điều khiển từ xa LAN》

Thay đổi cài đặt thiết bị và hoạt động điều khiển, ví dụ như để bắt đầu hoặc dừng phép đo.

Phần mềm có sẵn trên thị trường

《FAMOS》

Hơn 400 biến xử lý tính toán

Chức năng tạo báo cáo dễ dàng

《FlexPro》

Tìm kiếm tốc độ cao và xử lý khối lượng lớn dữ liệu

Chia sẻ các mẫu phân tích bên trong công ty của bạn

《NI DIAdem》

Chức năng khác nhau, từ tìm kiếm và tải dữ liệu đến phân tích và tạo báo cáo

Giao diện dựa trên hộp thoại

《OS-2000》

Tự do chỉnh sửa dữ liệu lớn mà Excel không thể xử lý

Hiển thị đồng thời các dạng sóng có tần số khác nhau

Phần mềm PC

《MR6000 Viewer》

Tải dữ liệu đo bằng MR6000 / MR6000-01 lên PC để hiển thị dạng sóng và thực hiện tính toán. Sử dụng chức năng tương tự như chức năng được cung cấp bởi MR6000 trên PC, bao gồm tính toán số, xử lý dạng sóng và tính toán FFT. (Một số hạn chế được áp dụng.)

Các mô hình được hỗ trợ: MR6000, MR8847A, MR8827, MR8740, MR8741

Phần mềm PC 《GENNECT One》

GENNECT One cho phép bạn hiển thị và lưu dữ liệu trong thời gian thực trên PC trong quá trình đo. Nó cũng đóng vai trò là một công cụ hữu ích trong các ứng dụng đo lường bao gồm các công cụ khác.

《Quan sát đồng thời, thời gian thực》

GENNECT One cho phép bạn hiển thị dữ liệu từ nhiều công cụ cùng nhau và trong thời gian thực ở dạng danh sách hoặc biểu đồ.

《Chức năng điều khiển từ xa LAN》

Thay đổi cài đặt thiết bị và hoạt động điều khiển, ví dụ như để bắt đầu hoặc dừng phép đo.

Phần mềm có sẵn trên thị trường

《FAMOS》

Hơn 400 biến xử lý tính toán

Chức năng tạo báo cáo dễ dàng

《FlexPro》

Tìm kiếm tốc độ cao và xử lý khối lượng lớn dữ liệu

Chia sẻ các mẫu phân tích bên trong công ty của bạn

《NI DIAdem》

Chức năng khác nhau, từ tìm kiếm và tải dữ liệu đến phân tích và tạo báo cáo

Giao diện dựa trên hộp thoại

《OS-2000》

Tự do chỉnh sửa dữ liệu lớn mà Excel không thể xử lý

Hiển thị đồng thời các dạng sóng có tần số khác nhau