thiết bị xác định hàm ẩm

 Series

MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50

Độ chính xác: 0.005g – 0.0001g

Khả năng cân tối đa: 51g, 71g

Phần trăm độ ẩm: 0.001%/0.01%/0.1%

Công nghệ gia nhiệt: Halogen

( 400 Watt max, 5000 giờ) 

Nhiệt độ: 30-200°C 

thiết bị xác định hàm ẩm

 Series

MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50

Độ chính xác: 0.005g – 0.0001g

Khả năng cân tối đa: 51g, 71g

Phần trăm độ ẩm: 0.001%/0.01%/0.1%

Công nghệ gia nhiệt: Halogen

( 400 Watt max, 5000 giờ) 

Nhiệt độ: 30-200°C 

Thử nghiệm an toàn, NHANh chóng và Chính xác

 

Sử dụng công nghệ SRA cải tiến giúp gia nhiệt nhanh và đồng đều

Đèn halogen thẳng và bộ lọc SRA (Hỗ trợ bức xạ thứ cấp) được thiết kế độc đáo cho thời gian đo ngắn hơn, nhờ hệ thống sưởi nhanh và đồng đều.

Thử nghiệm an toàn, NHANh chóng và Chính xác

 

Sử dụng công nghệ SRA cải tiến giúp gia nhiệt nhanh và đồng đều

Đèn halogen thẳng và bộ lọc SRA (Hỗ trợ bức xạ thứ cấp) được thiết kế độc đáo cho thời gian đo ngắn hơn, nhờ hệ thống sưởi nhanh và đồng đều.

Thử nghiệm an toàn, NHANh chóng và Chính xác

 

Sử dụng công nghệ SRA cải tiến giúp gia nhiệt nhanh và đồng đều

Đèn halogen thẳng và bộ lọc SRA (Hỗ trợ bức xạ thứ cấp) được thiết kế độc đáo cho thời gian đo ngắn hơn, nhờ hệ thống sưởi nhanh và đồng đều.

Độ lặp lại cao

Với Super Hybrid Sensor (SHS) được đặc trưng như cảm biến trọng lượng, có thể xác định độ ẩm siêu chính xác dựa trên việc cân chính xác cao ngay cả một mẫu nhỏ

Đo thông số độ ẩm thấp

MS-70 đo độ ẩm ở độ phân giải 0,001% phù hợp với các mẫu có độ ẩm thấp cũng như phương pháp Karl Fischer, nhưng không yêu cầu kiến thức hoặc đào tạo đặc biệt và không tạo ra chất thải độc hại

Sodium Tartrate Dihydrate, kiểm tra độ chính xác

Natri Tartrat Dihydrat là vật liệu hóa học có độ ẩm ổn định là 15,66% và do đó tốt nhất nên sử dụng để kiểm tra độ chính xác để duy trì giá trị tham chiếu của máy phân tích

WinCT-Moisture (dành cho MS&MX) để hiển thị đồ thị thời gian thực

WinCT-Moisture là một ứng dụng phần mềm gốc được thiết kế để hiển thị biểu đồ thay đổi tỷ lệ độ ẩm trong khi đo bằng PC được kết nối

Hiệu chỉnh nhiệt độ bộ phân gia nhiệt

Với bộ hiệu chuẩn nhiệt độ (tùy chọn), kết quả hiệu chuẩn có thể được xuất ra ở định dạng phù hợp với GLP, GMP, ISO

Chế độ gia nhiệt có thể chọn lựa

Các chế độ gia nhiệt từ cơ bản, gia nhiệt nhanh, theo giai đoạn hay theo biểu đồ lênđể phù hợp nhất với mẫu mong (model ML chỉ có chế độ gia nhiệt cơ bản và nhanh).

Màn hình VFD lớn dễ dàng quan sát chính xác các chỉ số

Các thông số phép đo, cài đặt giá trị, sự thay đổi của độ ẩm, dữ liệu phân tích và các thông số quan trọng khác đều được hiển thị rõ ràng trên màn hình.

Chi phí bảo trì thấp – tiết kiệm chi phí vận hành

Buồng phân tích ẩm dễ dàng vệ sinh với đèncó thể thay thế sau khoảng 5000 giờ hoạt động.

Độ lặp lại cao

Với Super Hybrid Sensor (SHS) được đặc trưng như cảm biến trọng lượng, có thể xác định độ ẩm siêu chính xác dựa trên việc cân chính xác cao ngay cả một mẫu nhỏ

Đo thông số độ ẩm thấp

MS-70 đo độ ẩm ở độ phân giải 0,001% phù hợp với các mẫu có độ ẩm thấp cũng như phương pháp Karl Fischer, nhưng không yêu cầu kiến thức hoặc đào tạo đặc biệt và không tạo ra chất thải độc hại

Sodium Tartrate Dihydrate, kiểm tra độ chính xác

Natri Tartrat Dihydrat là vật liệu hóa học có độ ẩm ổn định là 15,66% và do đó tốt nhất nên sử dụng để kiểm tra độ chính xác để duy trì giá trị tham chiếu của máy phân tích

WinCT-Moisture (dành cho MS&MX) để hiển thị đồ thị thời gian thực

WinCT-Moisture là một ứng dụng phần mềm gốc được thiết kế để hiển thị biểu đồ thay đổi tỷ lệ độ ẩm trong khi đo bằng PC được kết nối

Hiệu chỉnh nhiệt độ bộ phân gia nhiệt

Với bộ hiệu chuẩn nhiệt độ (tùy chọn), kết quả hiệu chuẩn có thể được xuất ra ở định dạng phù hợp với GLP, GMP, ISO

Chế độ gia nhiệt có thể chọn lựa

Các chế độ gia nhiệt từ cơ bản, gia nhiệt nhanh, theo giai đoạn hay theo biểu đồ lênđể phù hợp nhất với mẫu mong (model ML chỉ có chế độ gia nhiệt cơ bản và nhanh).

Màn hình VFD lớn dễ dàng quan sát chính xác các chỉ số

Các thông số phép đo, cài đặt giá trị, sự thay đổi của độ ẩm, dữ liệu phân tích và các thông số quan trọng khác đều được hiển thị rõ ràng trên màn hình.

Chi phí bảo trì thấp – tiết kiệm chi phí vận hành

Buồng phân tích ẩm dễ dàng vệ sinh với đèncó thể thay thế sau khoảng 5000 giờ hoạt động.

Độ lặp lại cao

Với Super Hybrid Sensor (SHS) được đặc trưng như cảm biến trọng lượng, có thể xác định độ ẩm siêu chính xác dựa trên việc cân chính xác cao ngay cả một mẫu nhỏ

Đo thông số độ ẩm thấp

MS-70 đo độ ẩm ở độ phân giải 0,001% phù hợp với các mẫu có độ ẩm thấp cũng như phương pháp Karl Fischer, nhưng không yêu cầu kiến thức hoặc đào tạo đặc biệt và không tạo ra chất thải độc hại

Sodium Tartrate Dihydrate, kiểm tra độ chính xác

Natri Tartrat Dihydrat là vật liệu hóa học có độ ẩm ổn định là 15,66% và do đó tốt nhất nên sử dụng để kiểm tra độ chính xác để duy trì giá trị tham chiếu của máy phân tích

WinCT-Moisture (dành cho MS&MX) để hiển thị đồ thị thời gian thực

WinCT-Moisture là một ứng dụng phần mềm gốc được thiết kế để hiển thị biểu đồ thay đổi tỷ lệ độ ẩm trong khi đo bằng PC được kết nối

Hiệu chỉnh nhiệt độ bộ phân gia nhiệt

Với bộ hiệu chuẩn nhiệt độ (tùy chọn), kết quả hiệu chuẩn có thể được xuất ra ở định dạng phù hợp với GLP, GMP, ISO

Chế độ gia nhiệt có thể chọn lựa

Các chế độ gia nhiệt từ cơ bản, gia nhiệt nhanh, theo giai đoạn hay theo biểu đồ lênđể phù hợp nhất với mẫu mong (model ML chỉ có chế độ gia nhiệt cơ bản và nhanh).

Màn hình VFD lớn dễ dàng quan sát chính xác các chỉ số

Các thông số phép đo, cài đặt giá trị, sự thay đổi của độ ẩm, dữ liệu phân tích và các thông số quan trọng khác đều được hiển thị rõ ràng trên màn hình.

Chi phí bảo trì thấp – tiết kiệm chi phí vận hành

Buồng phân tích ẩm dễ dàng vệ sinh với đèncó thể thay thế sau khoảng 5000 giờ hoạt động.

Cửa sổ tiến trình để kiểm tra hệ thống sấy
Quá trình làm nóng có thể được kiểm tra thông qua cửa sổ bằng kính trong suốt

Chức năng tự kiểm tra
Chức năng kiểm tra lỗi có sẵn cùng với kiểm soát nhiệt độ

Thẻ tham chiếu nhanh
Hướng dẫn vận hành thuận tiện được đặt dưới đáy thiết bị

Giao diện RS-232C
Giao tiếp hai chiều với PC hoặc kết nối trực tiếp với máy in

Tuân theo GLP, GMP, GCP và ISO với ngày / giờ, ID, hiệu chuẩn dữ liệu và kiểm tra kết quả đầu ra của bản ghi
Đầu ra dữ liệu để quản lý hồ sơ hàng ngày

Thiết bị phân tích ẩm tốt nhất cho các ứng dụng của bạn

Cửa sổ tiến trình để kiểm tra hệ thống sấy
Quá trình làm nóng có thể được kiểm tra thông qua cửa sổ bằng kính trong suốt

Chức năng tự kiểm tra
Chức năng kiểm tra lỗi có sẵn cùng với kiểm soát nhiệt độ

Thẻ tham chiếu nhanh
Hướng dẫn vận hành thuận tiện được đặt dưới đáy thiết bị

Giao diện RS-232C
Giao tiếp hai chiều với PC hoặc kết nối trực tiếp với máy in

Tuân theo GLP, GMP, GCP và ISO với ngày / giờ, ID, hiệu chuẩn dữ liệu và kiểm tra kết quả đầu ra của bản ghi
Đầu ra dữ liệu để quản lý hồ sơ hàng ngày

WinCT – Moisture

Với phần mềm WinCT-Moisture của chúng tôi, dữ liệu đo bằng thiết bị phân tích hàm ẩm có thể dễ dàng hiển thị trên máy tính của bạn.
Hiệu quả để xác định các điều kiện đo như nhiệt độ gia nhiệt và hữu ích trong việc giảm thời gian cần thiết để đo và cải thiện độ chính xác.

Hiển thị sự thay đổi tốc độ ẩm theo thời gian trong biểu đồ (RsFig).

Hiển thị các thay đổi về tỷ lệ độ ẩm trong thời gian thực

Xác định độ ẩm trong thời gian tối thiểu với độ chính xác tuyệt vời.

Làm nóng ở nhiệt độ cao nhất có thể mà không làm thay đổi các đặc tính vật lý của mẫu và cung cấp các phép đo với độ lặp lại tốt.

Tự động xác định các điều kiện gia nhiệt phù hợp nhất trong thời gian ngắn (RsTemp).

Tự động thay đổi nhiệt áp dụng theo mức tăng đã đặt và khoảng thời gian trong phạm vi từ 30°C – 200°C. Từ sự thay đổi tốc độ độ ẩm trong thời gian đó có thể xác định nhiệt độ sấy phù hợp nhất trong một lần đo.

Hiển thị tóm tắt dữ liệu của mẫu sấy.

Cung cấp bản tóm tắt dữ liệu cho mẫu với kết quả thay đổi tốc độ ẩm cho phép đo của vật liệu đại diện.

Tính toán thống kê dữ liệu đo lường

Lưu dữ liệu đã ghi dưới dạng CSV file

Xác định các yếu tố thay đổi khác của mẫu sấy ngoài sự thay đổi của độ ẩm

Liên tục đo các thay đổi đối với khối lượng theo nhiệt độ gia nhiệt và phát hiện các thay đổi vật chất khác ngoài tỷ lệ độ ẩm.

WinCT – Moisture

Với phần mềm WinCT-Moisture của chúng tôi, dữ liệu đo bằng thiết bị phân tích hàm ẩm có thể dễ dàng hiển thị trên máy tính của bạn.
Hiệu quả để xác định các điều kiện đo như nhiệt độ gia nhiệt và hữu ích trong việc giảm thời gian cần thiết để đo và cải thiện độ chính xác.

Hiển thị sự thay đổi tốc độ ẩm theo thời gian trong biểu đồ (RsFig).

Hiển thị các thay đổi về tỷ lệ độ ẩm trong thời gian thực

Xác định độ ẩm trong thời gian tối thiểu với độ chính xác tuyệt vời.

Làm nóng ở nhiệt độ cao nhất có thể mà không làm thay đổi các đặc tính vật lý của mẫu và cung cấp các phép đo với độ lặp lại tốt.

Tự động xác định các điều kiện gia nhiệt phù hợp nhất trong thời gian ngắn (RsTemp).

Tự động thay đổi nhiệt áp dụng theo mức tăng đã đặt và khoảng thời gian trong phạm vi từ 30°C – 200°C. Từ sự thay đổi tốc độ độ ẩm trong thời gian đó có thể xác định nhiệt độ sấy phù hợp nhất trong một lần đo.

Hiển thị tóm tắt dữ liệu của mẫu sấy.

Cung cấp bản tóm tắt dữ liệu cho mẫu với kết quả thay đổi tốc độ ẩm cho phép đo của vật liệu đại diện.

Tính toán thống kê dữ liệu đo lường

Lưu dữ liệu đã ghi dưới dạng CSV file

Xác định các yếu tố thay đổi khác của mẫu sấy ngoài sự thay đổi của độ ẩm

Liên tục đo các thay đổi đối với khối lượng theo nhiệt độ gia nhiệt và phát hiện các thay đổi vật chất khác ngoài tỷ lệ độ ẩm.

WinCT – Moisture

Với phần mềm WinCT-Moisture của chúng tôi, dữ liệu đo bằng thiết bị phân tích hàm ẩm có thể dễ dàng hiển thị trên máy tính của bạn.
Hiệu quả để xác định các điều kiện đo như nhiệt độ gia nhiệt và hữu ích trong việc giảm thời gian cần thiết để đo và cải thiện độ chính xác.

Hiển thị sự thay đổi tốc độ ẩm theo thời gian trong biểu đồ (RsFig).

Hiển thị các thay đổi về tỷ lệ độ ẩm trong thời gian thực

Xác định độ ẩm trong thời gian tối thiểu với độ chính xác tuyệt vời.

Làm nóng ở nhiệt độ cao nhất có thể mà không làm thay đổi các đặc tính vật lý của mẫu và cung cấp các phép đo với độ lặp lại tốt.

Tự động xác định các điều kiện gia nhiệt phù hợp nhất trong thời gian ngắn (RsTemp).

Tự động thay đổi nhiệt áp dụng theo mức tăng đã đặt và khoảng thời gian trong phạm vi từ 30°C – 200°C. Từ sự thay đổi tốc độ độ ẩm trong thời gian đó có thể xác định nhiệt độ sấy phù hợp nhất trong một lần đo.

Hiển thị tóm tắt dữ liệu của mẫu sấy.

Cung cấp bản tóm tắt dữ liệu cho mẫu với kết quả thay đổi tốc độ ẩm cho phép đo của vật liệu đại diện.

Tính toán thống kê dữ liệu đo lường

Lưu dữ liệu đã ghi dưới dạng CSV file

Xác định các yếu tố thay đổi khác của mẫu sấy ngoài sự thay đổi của độ ẩm

Liên tục đo các thay đổi đối với khối lượng theo nhiệt độ gia nhiệt và phát hiện các thay đổi vật chất khác ngoài tỷ lệ độ ẩm.

LIÊN HỆ

Vui lòng nhập đầy đủ nội dung và bấm [GỬI ĐI]. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Liên hệ hỗ trợ

LIÊN HỆ

Vui lòng nhập đầy đủ nội dung và bấm [GỬI ĐI]. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Liên hệ hỗ trợ

LIÊN HỆ

Vui lòng nhập đầy đủ nội dung và bấm [GỬI ĐI]. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.