THIẾT BỊ ĐO TRỞ KHÁNG PIN

BT4560

THIẾT BỊ ĐO TRỞ KHÁNG PIN

BT4560

THIẾT BỊ ĐO TRỞ KHÁNG PIN

BT4560

Đạt được các module pin tuổi thọ cao bằng cách đo điện trở kháng phản ứng

Thiết bị kiểm tra pin để bàn của Hioki hỗ trợ đo tốc độ cao đồng thời trong dây chuyền sản xuất ngày càng mở rộng của các pin Lithium lớn hơn có điện trở thấp. Thiết bị kiểm tra trở kháng pin BT4560 đo trở kháng của pin lithium bằng phương pháp đo AC-IR tần số thấp mà không cần sạc và xả pin, từ đó giảm đáng kể thời gian cần thiết cho kiểm tra nội trở của các cell pin.

tính năng chính

Đo AC-IR tần số thấp*: Đo điện trở phản ứng của pin

*BT4560 đảm bảo chất lượng cell pin bằng cách đo nội trở ở tần số thấp từ 1Hz trở xuống

 Phép đo cực tin cậy dành cho pin trở kháng thấp

*BT4560 sử dụng dòng điện thử 1.5A ở phạm vi 3 mΩ, giúp cải thiện tỷ lệ S/N

 Cấu hình mạch có khả năng tiếp xúc và điện trở dây cao để cung cấp các phép đo ổn định

 Chức năng đo điện áp tương đương với đồng hồ vạn năng 6-digit (± 0.0035% rdg.)

Đạt được các module pin tuổi thọ cao bằng cách đo điện trở kháng phản ứng

Thiết bị kiểm tra pin để bàn của Hioki hỗ trợ đo tốc độ cao đồng thời trong dây chuyền sản xuất ngày càng mở rộng của các pin Lithium lớn hơn có điện trở thấp. Thiết bị kiểm tra trở kháng pin BT4560 đo trở kháng của pin lithium bằng phương pháp đo AC-IR tần số thấp mà không cần sạc và xả pin, từ đó giảm đáng kể thời gian cần thiết cho kiểm tra nội trở của các cell pin.

tính năng chính

Đo AC-IR tần số thấp*: Đo điện trở phản ứng của pin

*BT4560 đảm bảo chất lượng cell pin bằng cách đo nội trở ở tần số thấp từ 1Hz trở xuống

 Phép đo cực tin cậy dành cho pin trở kháng thấp

*BT4560 sử dụng dòng điện thử 1.5A ở phạm vi 3 mΩ, giúp cải thiện tỷ lệ S/N

 Cấu hình mạch có khả năng tiếp xúc và điện trở dây cao để cung cấp các phép đo ổn định

 Chức năng đo điện áp tương đương với đồng hồ vạn năng 6-digit (± 0.0035% rdg.)

Đạt được các module pin tuổi thọ cao bằng cách đo điện trở kháng phản ứng

Thiết bị kiểm tra pin để bàn của Hioki hỗ trợ đo tốc độ cao đồng thời trong dây chuyền sản xuất ngày càng mở rộng của các pin Lithium lớn hơn có điện trở thấp. Thiết bị kiểm tra trở kháng pin BT4560 đo trở kháng của pin lithium bằng phương pháp đo AC-IR tần số thấp mà không cần sạc và xả pin, từ đó giảm đáng kể thời gian cần thiết cho kiểm tra nội trở của các cell pin.

tính năng chính

Đo AC-IR tần số thấp*: Đo điện trở phản ứng của pin

*BT4560 đảm bảo chất lượng cell pin bằng cách đo nội trở ở tần số thấp từ 1Hz trở xuống

 Phép đo cực tin cậy dành cho pin trở kháng thấp

*BT4560 sử dụng dòng điện thử 1.5A ở phạm vi 3 mΩ, giúp cải thiện tỷ lệ S/N

 Cấu hình mạch có khả năng tiếp xúc và điện trở dây cao để cung cấp các phép đo ổn định

 Chức năng đo điện áp tương đương với đồng hồ vạn năng 6-digit (± 0.0035% rdg.)

cải thiện chất lượng kiểm tra cell pin

Đặt tần số đo của riêng bạn từ 100 mHz đến 1,05 kHz.

Sử dụng tần số thấp để đo điện trở phản ứng điện cực.

Sử dụng tần số cao để đo điện trở điện phân và điện trở hàn.

Tạo các biểu đồ Cole-Cole (với chương trình ứng dụng đi kèm).

Sử dụng phần mềm phân tích mạch tương đương để phân tích các lỗi bên trong pin.

 

Tạo các biểu đồ Cole-Cole ngay lập tức

Các biểu đồ Cole-Cole về pin Lithium-Ion có thể cung cấp những hiểu biết vô giá về hóa học của pin và hỗ trợ nghiên cứu và phát triển. Loại phân tích này thường phức tạp, tốn thời gian và tốn kém. Sử dụng Máy phân tích trở kháng pin BT4560 của Hioki được kết nối với PC của bạn, bạn có thể thực hiện quét tần số nhanh chóng và dễ dàng, với kết quả được vẽ theo thời gian thực.

Đo trở kháng cực thấp, từ 1mΩ trở xuống

Một vài pin Lion dung lượng lớn có nội trở thấp hơn 1 mΩ. BT4560 được thiết kế để đo trở kháng cực thấp, từ 1mΩ trở xuống với mức độ ổn định và lặp lại cao

Đầu dò chuyên dụng để đo cặp 4 cực, giảm lượng từ thông sinh ra
 
Đầu dò với cấu trúc cặp 4 cực cung cấp phép đo vô cùng ổn định, ít ảnh hưởng bởi nhiễu môi trường hoặc cáp.

cải thiện chất lượng kiểm tra cell pin

Đặt tần số đo của riêng bạn từ 100 mHz đến 1,05 kHz.

Sử dụng tần số thấp để đo điện trở phản ứng điện cực.

Sử dụng tần số cao để đo điện trở điện phân và điện trở hàn.

Tạo các biểu đồ Cole-Cole (với chương trình ứng dụng đi kèm).

Sử dụng phần mềm phân tích mạch tương đương để phân tích các lỗi bên trong pin.

 

Tạo các biểu đồ Cole-Cole ngay lập tức

Các biểu đồ Cole-Cole về pin Lithium-Ion có thể cung cấp những hiểu biết vô giá về hóa học của pin và hỗ trợ nghiên cứu và phát triển. Loại phân tích này thường phức tạp, tốn thời gian và tốn kém. Sử dụng Máy phân tích trở kháng pin BT4560 của Hioki được kết nối với PC của bạn, bạn có thể thực hiện quét tần số nhanh chóng và dễ dàng, với kết quả được vẽ theo thời gian thực.

Đo trở kháng cực thấp, từ 1mΩ trở xuống

Một vài pin Lion dung lượng lớn có nội trở thấp hơn 1 mΩ. BT4560 được thiết kế để đo trở kháng cực thấp, từ 1mΩ trở xuống với mức độ ổn định và lặp lại cao

Đầu dò chuyên dụng để đo cặp 4 cực, giảm lượng từ thông sinh ra
 
Đầu dò với cấu trúc cặp 4 cực cung cấp phép đo vô cùng ổn định, ít ảnh hưởng bởi nhiễu môi trường hoặc cáp.

cải thiện chất lượng kiểm tra cell pin

Đặt tần số đo của riêng bạn từ 100 mHz đến 1,05 kHz.

Sử dụng tần số thấp để đo điện trở phản ứng điện cực.

Sử dụng tần số cao để đo điện trở điện phân và điện trở hàn.

Tạo các biểu đồ Cole-Cole (với chương trình ứng dụng đi kèm).

Sử dụng phần mềm phân tích mạch tương đương để phân tích các lỗi bên trong pin.

 

Tạo các biểu đồ Cole-Cole ngay lập tức

Các biểu đồ Cole-Cole về pin Lithium-Ion có thể cung cấp những hiểu biết vô giá về hóa học của pin và hỗ trợ nghiên cứu và phát triển. Loại phân tích này thường phức tạp, tốn thời gian và tốn kém. Sử dụng Máy phân tích trở kháng pin BT4560 của Hioki được kết nối với PC của bạn, bạn có thể thực hiện quét tần số nhanh chóng và dễ dàng, với kết quả được vẽ theo thời gian thực.

Đo trở kháng cực thấp, từ 1mΩ trở xuống

Một vài pin Lion dung lượng lớn có nội trở thấp hơn 1 mΩ. BT4560 được thiết kế để đo trở kháng cực thấp, từ 1mΩ trở xuống với mức độ ổn định và lặp lại cao

Đầu dò chuyên dụng để đo cặp 4 cực, giảm lượng từ thông sinh ra
 
Đầu dò với cấu trúc cặp 4 cực cung cấp phép đo vô cùng ổn định, ít ảnh hưởng bởi nhiễu môi trường hoặc cáp.