Cân kỹ thuật điện tử chính xác cao, đa chức năng

Cân kỹ thuật điện tử chính xác cao, đa chức năng

Cân kỹ thuật điện tử chính xác cao, đa chức năng

Loại cân kỹ thuật điện tử thân thiện nhất thế giới

Cảm biến ghép (SHS) của chúng tôi, kết hợp tốt nhất của công nghệ phục hồi lực từ và cảm biến tải hình bình hành điểm đơn, mang đến cho bạn tốc độ phản hồi tối ưu – chỉ 1 giây !

Khả năng năng xác định khối lượng: từ 210 g đến 8100 g

Các dải cân:

21 g – 1100 g

1210 g – 4100 g

6100 – 8100 g

Độ chính xác tương ứng ở từng dải: 0.001g, 0.01g và 0.1 g

Chức năng đếm hạt: 10, 25, 50 hay 100 hạt

Chức năng tính %: với đơn vị trọng lượng nhỏ nhất là 0.1g và tỷ lệ % nhỏ nhất là 0.01%

Kích thước đĩa cân lớn: lên đến 165 x 165 mm

Loại cân kỹ thuật điện tử thân thiện nhất thế giới

Cảm biến ghép (SHS) của chúng tôi, kết hợp tốt nhất của công nghệ phục hồi lực từ và cảm biến tải hình bình hành điểm đơn, mang đến cho bạn tốc độ phản hồi tối ưu – chỉ 1 giây !

Khả năng năng xác định khối lượng: từ 210 g đến 8100 g

Các dải cân:

21 g – 1100 g

1210 g – 4100 g

6100 – 8100 g

Độ chính xác tương ứng ở từng dải: 0.001g, 0.01g và 0.1 g

Chức năng đếm hạt: 10, 25, 50 hay 100 hạt

Chức năng tính %: với đơn vị trọng lượng nhỏ nhất là 0.1g và tỷ lệ % nhỏ nhất là 0.01%

Kích thước đĩa cân lớn: lên đến 165 x 165 mm

Loại cân kỹ thuật điện tử thân thiện nhất thế giới

Cảm biến ghép (SHS) của chúng tôi, kết hợp tốt nhất của công nghệ phục hồi lực từ và cảm biến tải hình bình hành điểm đơn, mang đến cho bạn tốc độ phản hồi tối ưu – chỉ 1 giây !

Khả năng năng xác định khối lượng: từ 210 g đến 8100 g

Các dải cân:

21 g – 1100 g

1210 g – 4100 g

6100 – 8100 g

Độ chính xác tương ứng ở từng dải: 0.001g, 0.01g và 0.1 g

Chức năng đếm hạt: 10, 25, 50 hay 100 hạt

Chức năng tính %: với đơn vị trọng lượng nhỏ nhất là 0.1g và tỷ lệ % nhỏ nhất là 0.01%

Kích thước đĩa cân lớn: lên đến 165 x 165 mm

Chức năng tự hiệu chuẩn

Chức năng nội chuẩn của GX giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Ngoại chuẩn đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và thời gian cũng như quả cân chuẩn đắt tiền. Với chức năng nội chuẩn của chúng tôi, cân có thể được hiệu chuẩn rất nhanh chóng.

Hiệu chuẩn tự động –  khi cân phát hiện sự thay đổi nhiệt độ môi trường xung quanh.

Hiệu chuẩn tự động một chạm – Cho phép bạn hiệu chỉnh cân theo yêu cầu chỉ bằng một nút nhấn.

Giao thức kết nối nhanh USB (GX-02)

Giao diện USB tùy chọn dễ sử dụng, không cần cài đặt trình điều khiển hoặc phần mềm, để truyền dữ liệu cân sang máy tính (Chỉ giao tiếp một chiều từ cân với PC. Vui lòng sử dụng giao diện RS-232C tiêu chuẩn để gửi lệnh từ PC tới cân.)

 

Chức năng tự hiệu chuẩn

Chức năng nội chuẩn của GX giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Ngoại chuẩn đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và thời gian cũng như quả cân chuẩn đắt tiền. Với chức năng nội chuẩn của chúng tôi, cân có thể được hiệu chuẩn rất nhanh chóng.

Hiệu chuẩn tự động –  khi cân phát hiện sự thay đổi nhiệt độ môi trường xung quanh.

Hiệu chuẩn tự động một chạm – Cho phép bạn hiệu chỉnh cân theo yêu cầu chỉ bằng một nút nhấn.

Giao thức kết nối nhanh USB (GX-02)

Giao diện USB tùy chọn dễ sử dụng, không cần cài đặt trình điều khiển hoặc phần mềm, để truyền dữ liệu cân sang máy tính (Chỉ giao tiếp một chiều từ cân với PC. Vui lòng sử dụng giao diện RS-232C tiêu chuẩn để gửi lệnh từ PC tới cân.)

 

Chức năng tự hiệu chuẩn

Chức năng nội chuẩn của GX giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Ngoại chuẩn đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và thời gian cũng như quả cân chuẩn đắt tiền. Với chức năng nội chuẩn của chúng tôi, cân có thể được hiệu chuẩn rất nhanh chóng.

Hiệu chuẩn tự động –  khi cân phát hiện sự thay đổi nhiệt độ môi trường xung quanh.

Hiệu chuẩn tự động một chạm – Cho phép bạn hiệu chỉnh cân theo yêu cầu chỉ bằng một nút nhấn.

Giao thức kết nối nhanh USB (GX-02)

Giao diện USB tùy chọn dễ sử dụng, không cần cài đặt trình điều khiển hoặc phần mềm, để truyền dữ liệu cân sang máy tính (Chỉ giao tiếp một chiều từ cân với PC. Vui lòng sử dụng giao diện RS-232C tiêu chuẩn để gửi lệnh từ PC tới cân.)

 

VFD – Màn hình huỳnh quang chân không

VFD lớn có thể nhìn thấy rõ ràng ngay cả ở nơi làm việc thiếu ánh sáng.

Tuân thủ GLP / GMP / GCP / ISO

Theo quy định của GLP và LIMS, số ID cân và dữ liệu hiệu chuẩn có thể được in ra bằng A & D’s AD-8121B hoặc PC.

ACAI – Cải thiện độ chính xác đếm tự động

Chức năng đếm này sẽ tính toán lại trọng lượng đơn vị trung bình mỗi khi thêm mẫu để loại bỏ sai số gây ra bởi sự thay đổi của trọng lượng đơn vị.

Thẻ hướng dẫn sử dụng nhanh

Hướng dẫn sử dụng ngắn gọn được lắp dưới dáy cân.

Chức năng đo khối lượng riêng

***(tùy chọn) bộ xác định khối lượng riêng GX-13***

Điều chỉnh tốc độ phản hồi tự động (chỉ GX)

Tốc độ phản hồi được đặt tự động ở FAST, MID hoặc SLOW tùy thuộc vào điều kiện môi trường. (tùy chọn thêm cho dòng GF.)

VFD – Màn hình huỳnh quang chân không

VFD lớn có thể nhìn thấy rõ ràng ngay cả ở nơi làm việc thiếu ánh sáng.

Tuân thủ GLP / GMP / GCP / ISO

Theo quy định của GLP và LIMS, số ID cân và dữ liệu hiệu chuẩn có thể được in ra bằng A & D’s AD-8121B hoặc PC.

ACAI – Cải thiện độ chính xác đếm tự động

Chức năng đếm này sẽ tính toán lại trọng lượng đơn vị trung bình mỗi khi thêm mẫu để loại bỏ sai số gây ra bởi sự thay đổi của trọng lượng đơn vị.

Thẻ hướng dẫn sử dụng nhanh

Hướng dẫn sử dụng ngắn gọn được lắp dưới dáy cân.

Chức năng đo khối lượng riêng

***(tùy chọn) bộ xác định khối lượng riêng GX-13***

Điều chỉnh tốc độ phản hồi tự động (chỉ GX)

Tốc độ phản hồi được đặt tự động ở FAST, MID hoặc SLOW tùy thuộc vào điều kiện môi trường. (tùy chọn thêm cho dòng GF.)

VFD – Màn hình huỳnh quang chân không

VFD lớn có thể nhìn thấy rõ ràng ngay cả ở nơi làm việc thiếu ánh sáng.

Tuân thủ GLP / GMP / GCP / ISO

Theo quy định của GLP và LIMS, số ID cân và dữ liệu hiệu chuẩn có thể được in ra bằng A & D’s AD-8121B hoặc PC.

ACAI – Cải thiện độ chính xác đếm tự động

Chức năng đếm này sẽ tính toán lại trọng lượng đơn vị trung bình mỗi khi thêm mẫu để loại bỏ sai số gây ra bởi sự thay đổi của trọng lượng đơn vị.

Thẻ hướng dẫn sử dụng nhanh

Hướng dẫn sử dụng ngắn gọn được lắp dưới dáy cân.

Chức năng đo khối lượng riêng

***(tùy chọn) bộ xác định khối lượng riêng GX-13***

Điều chỉnh tốc độ phản hồi tự động (chỉ GX)

Tốc độ phản hồi được đặt tự động ở FAST, MID hoặc SLOW tùy thuộc vào điều kiện môi trường. (tùy chọn thêm cho dòng GF.)

LIÊN HỆ

Vui lòng nhập đầy đủ nội dung và bấm [GỬI ĐI]. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Liên hệ hỗ trợ

LIÊN HỆ

Vui lòng nhập đầy đủ nội dung và bấm [GỬI ĐI]. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Liên hệ hỗ trợ

LIÊN HỆ

Vui lòng nhập đầy đủ nội dung và bấm [GỬI ĐI]. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.