Cân phân tích chính xác cao

 Series

GR-120, GR-200, GR-202, GR-300

Độ chính xác: 0.1mg (0.0001g)

Khả năng cân tối đa: 120g, 210g, 310g

Thời gian đáp ứng ~ 3.5 giây

Đường kính đĩa cân: 85 mm

cân phân tích “thế hệ mới”  tuyệt vời !

Vận hành hết khả năng với sự đơn giản & nhanh chóng

Cơ chế cửa thông minh

Một hệ thống độc đáo cho phép người sử dụng mở hoặc đóng bên trái hoặc bên phải của buồng cân một cách thuận tiện bằng cần điều khiển. Hệ thống này cho phép truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào buồng cân.

cân phân tích “thế hệ mới”  tuyệt vời !

Vận hành hết khả năng với sự đơn giản & nhanh chóng

Cơ chế cửa thông minh

Một hệ thống độc đáo cho phép người sử dụng mở hoặc đóng bên trái hoặc bên phải của buồng cân một cách thuận tiện bằng cần điều khiển. Hệ thống này cho phép truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào buồng cân.

cân phân tích “thế hệ mới” 

Vận hành hết khả năng với sự đơn giản & nhanh chóng

Cơ chế cửa thông minh

Một hệ thống độc đáo cho phép người sử dụng mở hoặc đóng bên trái hoặc bên phải của buồng cân một cách thuận tiện bằng cần điều khiển. Hệ thống này cho phép truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào buồng cân.

Hiệu chuẩn một chạm

Cho phép hiệu chuẩn nhanh chỉ với một thao tác bấm phím CAL.

Cài đặt tự động điều chỉnh theo môi trường

Tự động điều chỉnh theo phản ứng môi trường phù hợp nhất để giảm thiểu các tác động bất lợi từ bên ngoài. “NHANH”, “TRUNG” hoặc “CHẬM” được hiển thị.

Chức năng hiệu chuẩn tự động

Thực hiện hiệu chuẩn tự động khi sự thay đổi của nhiệt độ môi trường vượt quá phạm vi nhiệt độ cài đặt trước.

Hỗ trợ 13 đơn vị cân

g, mg, pcs, %, oz, ozt, ct, mom, dwt, GN, tl, t (tola), m (messghal)

Thiết kế vỏ hai lớp

Kết cấu giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực của sự thay đổi nhiệt độ môi trường xung quanh.

Chức năng lưu dữ liệu

Lưu trữ lên đến 200 bộ dữ liệu cân. Dữ liệu có thể được xuất ra bằng mã số..

Tuân thủ GLP/GMP

Cho phép quản lý số dư GLP hoặc LIMS bằng cách xuất Số ID của cân và trọng lượng được sử dụng để hiệu chuẩn cân. Dữ liệu có thể được xuất ra máy in A & D’s AD-8127 hoặc máy tính, cho biết ngày, giờ, ID Cân và trọng lượng hiệu chuẩn.

Hiệu chuẩn một chạm

Cho phép hiệu chuẩn nhanh chỉ với một thao tác bấm phím CAL.

Cài đặt tự động điều chỉnh theo môi trường

Tự động điều chỉnh theo phản ứng môi trường phù hợp nhất để giảm thiểu các tác động bất lợi từ bên ngoài. “NHANH”, “TRUNG” hoặc “CHẬM” được hiển thị.

Chức năng hiệu chuẩn tự động

Thực hiện hiệu chuẩn tự động khi sự thay đổi của nhiệt độ môi trường vượt quá phạm vi nhiệt độ cài đặt trước.

Hỗ trợ 13 đơn vị cân

g, mg, pcs, %, oz, ozt, ct, mom, dwt, GN, tl, t (tola), m (messghal)

Thiết kế vỏ hai lớp

Kết cấu giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực của sự thay đổi nhiệt độ môi trường xung quanh.

Chức năng lưu dữ liệu

Lưu trữ lên đến 200 bộ dữ liệu cân. Dữ liệu có thể được xuất ra bằng mã số..

Tuân thủ GLP/GMP

Cho phép quản lý số dư GLP hoặc LIMS bằng cách xuất Số ID của cân và trọng lượng được sử dụng để hiệu chuẩn cân. Dữ liệu có thể được xuất ra máy in A & D’s AD-8127 hoặc máy tính, cho biết ngày, giờ, ID Cân và trọng lượng hiệu chuẩn.

Hiệu chuẩn một chạm

Cho phép hiệu chuẩn nhanh chỉ với một thao tác bấm phím CAL.

Cài đặt tự động điều chỉnh theo môi trường

Tự động điều chỉnh theo phản ứng môi trường phù hợp nhất để giảm thiểu các tác động bất lợi từ bên ngoài. “NHANH”, “TRUNG” hoặc “CHẬM” được hiển thị.

Chức năng hiệu chuẩn tự động

Thực hiện hiệu chuẩn tự động khi sự thay đổi của nhiệt độ môi trường vượt quá phạm vi nhiệt độ cài đặt trước.

Hỗ trợ 13 đơn vị cân

g, mg, pcs, %, oz, ozt, ct, mom, dwt, GN, tl, t (tola), m (messghal)

Thiết kế vỏ hai lớp

Kết cấu giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực của sự thay đổi nhiệt độ môi trường xung quanh.

Chức năng lưu dữ liệu

Lưu trữ lên đến 200 bộ dữ liệu cân. Dữ liệu có thể được xuất ra bằng mã số..

Tuân thủ GLP/GMP

Cho phép quản lý số dư GLP hoặc LIMS bằng cách xuất Số ID của cân và trọng lượng được sử dụng để hiệu chuẩn cân. Dữ liệu có thể được xuất ra máy in A & D’s AD-8127 hoặc máy tính, cho biết ngày, giờ, ID Cân và trọng lượng hiệu chuẩn.

Thiết kế nhỏ gọn

tiết kiệm diện tích

Dòng GR có kích thước nhỏ hơn 30% so với các loại cân thông thường.

Buồng cân cao của nó có thể chứa các cốc lớn. Các tấm kính biến mất vào phía sau khi mở cửa, không yêu cầu thêm không gian ở phía sau của cân.

Móc treo dưới đáy cân

Lý tưởng để đo mật độ và cân các chất từ tính.

Màng bảo vệ màn hình và bàn phím

Chống bụi bẩn và dung dịch tràn.

Bảng hướng dẫn sử dụng tóm tắt

Một hướng dẫn hoạt động nhanh chóng và thuận tiện.

Giao diện RS-232C

Cho phép giao tiếp hai chiều với PC hoặc máy in.

Móc treo dưới đáy cân

Lý tưởng để đo mật độ và cân các chất từ tính.

Màng bảo vệ màn hình và bàn phím

Chống bụi bẩn và dung dịch tràn.

Bảng hướng dẫn sử dụng tóm tắt

Một hướng dẫn hoạt động nhanh chóng và thuận tiện.

Giao diện RS-232C

Cho phép giao tiếp hai chiều với PC hoặc máy in.

Móc treo dưới đáy cân

Lý tưởng để đo mật độ và cân các chất từ tính.

Màng bảo vệ màn hình và bàn phím

Chống bụi bẩn và dung dịch tràn.

Bảng hướng dẫn sử dụng tóm tắt

Một hướng dẫn hoạt động nhanh chóng và thuận tiện.

Giao diện RS-232C

Cho phép giao tiếp hai chiều với PC hoặc máy in.

LIÊN HỆ

Vui lòng nhập đầy đủ nội dung và bấm [GỬI ĐI]. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Liên hệ hỗ trợ

LIÊN HỆ

Vui lòng nhập đầy đủ nội dung và bấm [GỬI ĐI]. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Liên hệ hỗ trợ

LIÊN HỆ

Vui lòng nhập đầy đủ nội dung và bấm [GỬI ĐI]. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.