Kiểm tra tình trạng hư hỏng của pin, ắc quy bằng model 3554-50 Hioki

Việc kiểm tra ắc quy và bảo trì các hệ thống UPS rất quan trọng[...]

Đo nội trở của ắc quy

Các ắc quy có một đặc điểm quý giá là nội trở rất thấp. Trong[...]

2 Comments