Hơn 1000 người được cứu bằng máy bay không người lái của DJI

Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 1000 người được cứu trên khắp thế[...]

2 Comments