Thiết bị đo độ ồn dùng để làm gì?Mua ở đâu tốt?

Cùng với những hoạt động không ngừng nghỉ bất kể ngày đêm như hiện nay.[...]