Lò nung là gì? Loại lò nung của hãng nào được sử dụng nhiều nhất?

Lò nung là 1 thiết bị có tác dụng quan trọng trong các phòng thí[...]