Máy đo quang phổ UV VIS là gì? Nguyên lý hoạt động

Máy đo quang phổ UV VIS là gì? Máy quang phổ UV-VIS hay còn có[...]

1 Comment

Quang phổ là gì? Các loại quang phổ

Bạn đã từng nhìn thấy quang phổ hay chưa? Bạn có từng thắc mắc quang phổ[...]

Hướng dẫn sử dụng máy quang phổ cầm tay DR1900 – Hach

DR1900 là máy quang phổ cầm tay khả kiến cầm tay đo ở các bước[...]

1 Comment