Hướng dẫn sử dụng máy quang phổ cầm tay DR1900 – Hach

DR1900máy quang phổ cầm tay khả kiến cầm tay đo ở các bước sóng từ 340 đến 800nm. Máy này được sử dụng đo các thông số khác nhau của nước ăn uống, nước thải và các ứng dụng công nghiệp. Đối với sử dụng ngoài hiện trường, máy sử dụng 4 pin AA. Máy được cài đặt sẵn toàn bộ chương trình ứng dụng: chương trình lập trình sẵn (các phương pháp đã được xây dựng sẵn), phương pháp dùng ống nghiệm LCK hoặc TNTplus, chương trình người sử dụng xây dựng (user program), chương trình ưa thích, chế độ bước sóng đơn, nhiều bước sóng và chạy kiểm theo thời gian (time course).

1. Nắp đậy cốc đo 4. Buồng gắn pin
2. Buồng đo 5. Phím công tắc
3. Module trống
4. Buồng gắn pin
5. Phím công tắc

THÀNH PHẦN SẢN PHẨM MÁY QUANG PHỔ CẦM TAY DR1900 

Kiểm tra tất cả thành phần được nhận đầy đủ khi tháo thùng hàng. Tham khảo hình 2. Nếu bất kì thành phần nào bị thiếu hoặc hư hỏng, liên hệ nhà cung cấp thiết bị hoặc đại diện bán hàng ngay tức thì.

1. DR1900 4. Nắp bảo vệ buồng đo
2. Bộ adapter cốc đo (4x) 5. Cặp cốc đo 1-inch vuông (10mL)
3. Pin kiềm AA (4x) 6. Miếng che bụi
4. Nắp bảo vệ buồng đo
5. Cặp cốc đo 1-inch vuông (10mL)
6. Miếng che bụi

Máy sử dụng nguồn là 4 pin kiềm AA hoặc pin sạc NiMH để hoạt động. Đảm bảo pin được lắp vào đúng cực.

Cách đặt adapter cốc đo

Máy có một buồng đo có thể sử dụng một adapter cho các kiểu cốc đo khác nhau.Tham khảo bảng 1. Mũi tên trên đỉnh adapter và mũi tên trên buồng đo cho biết hướng đặt cốc đo và đường truyền tia sáng. Tham khảo hình 4 để biết cách đặt adapter đúng cách.

Cách đặt nắp bảo vệ buồng đo máy quang phổ cầm tay DR1900 

Nếu máy hoạt động trong môi trường ánh sáng mạnh, đặt nắp che bảo vệ khi dùng cốc/ống nghiệm đo mà không thể đậy nắp buồng đo. Tham khảo hình 5

GIAO DIỆN SỬ DỤNG VÀ SỰ ĐIỀU HƯỚNG MÁY QUANG PHỔ CẦM TAY DR1900 

Chức năng phím bấm

Hình 6 cho thông tin mô tả phím bấm và sự điều hướng

1. BACKLIGHT: cài đặt đèn nền sáng bật hoặc tắt
2. SETTINGS: thiết lập các tùy chọn
3. Chọn phím bên trái, LEFT (tùy theo ngữ cảnh): truy nhập vào các tùy chọn, hủy hoặc thoát khỏi menu hiện tại để trở về menu trước đó.
4. Chọn phím bên phải, RIGHT (tùy theo ngữ cảnh): đọc mẫu, chọn và xác nhận tùy chọn, mở các submenu
5. Phím điều hướng UP, DOWN, RIGHT, LEFT: dịch chuyển trong menu, nhập số và kí tự vào
6. HOME/Options: đến màn hình đọc chính

Mô tả màn hình

Màn hình đọc kết quả hiển thị chế độ được chọn, đơn vị, ngày tháng năm và thời gian, ID người sử dụng và ID
mẫu. Tham khảo hình 7

1. Thanh tiến trình 8. Thời gian và ngày tháng năm
2. Tên chương trình và số của chương trình 9. Đọc (tùy ngữ cảnh: DONE, SELECT, START, OK)
3. Giá trị đọc và đơn vị 10. Zero (tùy ngữ cảnh: phím điều hướng UP, DOWN, phím mũi tên RIGHT và LEFT)
4. Bước sóng 11. Tùy chọn (tùy ngữ cảnh: CANCEL, BACK, STOP, EXIT, STORE, SELECT, DESELECT)
5. Tình trạng pin 12. Nhận diện người vận hành
6. Biểu tượng nguồn AC 13. Nhận diện mẫu
7. Thanh kiểm soát cho ống nghiệm TNTplus1

Sự điều hướng

Máy có các menu để thay đổi các tùy chọn khác nhau. Sử dụng các phím điều hướng (mũi tên UP, DOWN, RIGHT và LEFT) để chọn sáng các tùy chọn khác nhau. Nhấn chọn phím RIGHT để chọn một tùy chọn. Nhập vào giá trị tùy chọn với phím điều hướng. Nhấn phím điều hướng (mũi tên UP, DOWN, RIGHT và LEFT) để nhập vào hoặc thay đổi một giá trị. Nhấn phím mũi tên RIGHT để dịch sang 1 khoảng trắng. Nhấn phím chọn RIGHT phía dưới DONE để chấp nhận giá trị đó. Nhấn phím chọn LEFT để thoát khỏi màn hình menu hiện tại để trở về tùy chọn trước đó.

KHỞI ĐỘNG MÁY QUANG PHỔ CẦM TAY DR1900

Cài đặt máy ON hoặc OFF

Nhấn phím POWER để bật tắt máy. Nếu máy không bật, kiểm tra các pin đã được lắp đúng cách hay chưa. Giữ phím POWER trong 1 giây để tắt máy.
Chú ý: Chế độ tự động tắt cũng được sử dụng để tắt máy. Tham khảo phần hướng dẫn mở rộng có trên trang web của nhà sản xuất.

Cài đặt ngôn ngữ sử dụng máy quang phổ DR1900

Có hai tùy chọn để cài đặt ngôn ngữ sử dụng:
– Thiết lập ngôn ngữ màn hình khi máy được bật lần đầu tiên
– Thiết lập ngôn ngữ từ menu SETTINGs (menu cài đặt)
1. Nhấn SETTINGS>Setup>Language
2. Chọn một ngôn ngữ từ trong danh sách

Cài đặt ngày tháng năm và thời gian

Có hai tùy chọn để cài đặt ngày tháng năm và thời gian:
– Thiết lập ngày tháng năm và thời gian khi máy được bật lần đầu tiên
– Thiết lập ngày tháng năm và thời gian từ menu DATE & TIME
1. Nhấn SETTINGS>Setup>Date & Time
2. Chọn Set Date & Time Format và chọn định dạng cho ngày tháng năm và thời gian
3. Chọn Set Date & Time
4. Sử dụng phím điều hướng để nhập vào ngày tháng năm và thời gian hiện tại, sau đó nhấn OK.

VẬN HÀNH CHUẨN máy quang phổ cầm tay DR1900

Danh sách chương trình

Máy được sản xuất với chương trình ứng dụng được cài đặt sẵn. Tham khảo bảng 2 về mô tả các chương trình.

Bảng 2 Các tùy chọn chương trình

Chương trình tùy chọn Mô tả
Stored Programs/Methods and
LCK or TNTplus Methods1
Stored programs và LCK hay TNTplus là các chương trình phương pháp của Hach và Hach Lange đã được cài đặt sẵn
User programs Các phương pháp có thể được phát triển và lưu lại thành chương trình người sử dụng. Các chương trình có sẵn có thể được thay đổi và lưu lại ở trong User program để phù hợp với các yêu cầu khác nhau.
Favorites Các phương pháp được sử dụng thường xuyên có thể được lưu vào danh mục ưu thích
Single Wavelength Thực hiện đọc ở một bước sóng nhất định
Multi Wavelength Trong chế độ nhiều bước sóng, các giá trị độ hấp thụ có thể được đo ở tối đa 4 bước sóng. Kết quả có thể được xử lý theo thuật toán theo để có kết quả tổng, sự chênh lệch và sự quan hệ.
Time Course Thời gian quét tự động ghi nhận và hiển thị độ hấp thụ tại một bước sóng trong một thời gian nhất định

Chọn một chương trình cài đặt sẵn (stored programs) hay phương pháp LCK/TNTplus

1. Nhấn SETTINGS>All Programs/Methods.
2. Chọn Stored Programs/Methods hoặc LCK hoặc TNTplus methods.
3. Chọn tùy chọn để tìm chương trình hoặc để đưa vào chương trình ưu thích

Tùy chọn Mô tả
Select by number Tìm kiếm theo số của phương pháp cụ thể
Select by letter Tìm kiếm theo kí tự của phương pháp cụ thể
Add to Favorites Đưa phương pháp đã chọn vào mục chương trình ưa thích để truy cập nhanh

Lựa chọn tùy chọn chương trình cơ bản

Khi một chương trình đã được chọn, các tùy chọn thông số bổ sung có sẵn để lựa chọn.
1. Nhấn Options để vào menu Option
2. Chọn các tùy chọn ứng dụng sau.

Tùy chọn Mô tả
Start Timer

Chọn chương trình đếm thời gian đã thiết lập sẵn hoặc chọn chế độ cài đặt thủ công để đảm bảo các bước phân tích đúng theo thời gian đã định (ví dụ thời gian phản ứng, thời gian chờ có thể đúng chính xác như yêu cầu). Khi bật Timer, biểu tượng đếm thời gian sẽ xuất hiện trên màn hình. Máy sẽ phát ra âm thanh khi hết thời gian.
Pre-set timer – Nhấn Start để bắt đầu đếm. Nếu chương trình có nhiều hơn 1 tùy chọn thời gian đếm, nhấn Stop>Options>Select>Select để bắt đầu thời gian đếm tiếp theo.

Timer manual- nhập vào thời gian cần đếm thông qua phím điều hướng và nhấn Done. Mặc định = 03:00

Operator ID Gắn nhãn ID của người vận hành tương ứng cho giá trị đọc thực hiện bởi cá nhân đó
Sample ID Gắn nhãn ID của mẫu tương ứng cho giá trị đọc thực hiện trên mẫu đó
%T/Abs/Conc Chuyển đổi giá trị đọc sang %T, Abs hoặc Conc.
Độ truyền quang, %T-đọc phần trăm ánh sáng ban đầu đi qua mẫu và đến được detector.
Độ hấp thụ, Abs-ánh sáng bị hấp thụ bởi mẫu được đọc theo đơn vị độ hấp thụ.
Nồng độ, Conc-giá trị độ hấp thụ đo được chuyển đổi thành giá trị nồng độ bằng công thức đã được lập sẵn cho phương pháp đó.
Advance Options Sử dụng các tùy chọn nâng cao để xác định nhiều thông số hơn.
Back Sử dụng các tùy chọn nâng cao để xác định nhiều thông số hơn.
   

Lựa chọn tùy chọn chương trình nâng cao

Mỗi chương trình có các tùy chọn nâng cao khác nhau tùy theo việc chọn lựa.
1. Nhấn OPTIONS để vào Options>Advanced Options
2. Sử dụng các tùy chọn nâng cao để định nhiều thông số hơn


Mọi thông tin về thuốc thử Hach hay các Thiết bị đo Hãng Hach, Quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty CP Thiết bị Thắng Lợi Victory – Nhà Nhập khẩu và Phân phối Thiết bị khoa học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam.

Địa chỉ: Số 6 phố Hoà Mã , Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3976 1588 – Email: info@victory.com.vn

VPĐD TP HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 91 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 3910 4694

 

One thought on “Hướng dẫn sử dụng máy quang phổ cầm tay DR1900 – Hach

  1. Pingback: Hiệu Chuẩn Máy Đo Quang Phổ - UV-Vis Spectrophotometer - HACH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục bài viết