Những ưu nhược điểm khi sử dụng Drone để khảo sát

Việc sử dụng Drone để khảo sát hiện nay mang lại nhiều lợi ích to[...]

1 Comment

Sự vượt trội của Mavic 3E so với Phantom 4 RTK về đo đạc khảo sát

Phantom 4 RTK  là máy bay không người lái dùng để đo đạc, khảo sát[...]

Tăng gấp đôi hiệu suất kiểm tra lưới điện với Mavic 3 mới

Sử dụng máy bay không người lái để kiểm tra hệ thống truyền tải điện[...]

Mục lục bài viết