“Tháng 12 Giảm giá cuối năm”, Giảm giá 3% cho sản phẩm thiết bị, hóa chất hãng HACH

Tháng 12 là thời điểm Quý doanh nghiệp, Đại ý, Cơ sở thí nghiệm, phòng[...]