Máy đo cường độ ánh sáng và những ứng dụng cụ thể

Hiện nay, máy đo cường độ ánh sáng được sử dụng ở nhiều lĩnh vực[...]