Mia trắc đạc là gì? có những loại mia nào?

Mia trắc đạc là một thiết bị chuyên dụng được sử dụng trong ngành đo[...]

Bàn Giao Máy Thủy Bình Topcon Cho Trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải

Vừa qua, tại Bộ Môn Trắc Địa Khoa Công Trình – Trường Đại Học Công[...]