Ưu điểm của cân điện tử so với cân cơ học truyền thống

Như các bạn đã biết, để xác định trọng lượng của một vật, người ta[...]