Thiết bị bay không người lái thương mại là gì? chúng có tác động ra sao?

Các thiết bị bay không người lái thương mại đang có tác động nổi bật[...]