Drone hoạt động không cần cánh quạt được công bố

Hầu hết, Drone  hay máy bay không người lái hiện nay hoạt động nhờ lực[...]