Sản xuất Drone dân sự – DJI vẫn đứng đầu thế giới năm 2022

Năm 2022, DJI – Công ty chuyên về sản xuất máy bay không người lái[...]