Quy định sử dụng thiết bị bay không người lái Flycam tại Việt Nam

Hiện nay tại Việt Nam, máy bay không người lái (flycam) hay các thiết bị[...]