Mia trắc đạc là gì? có những loại mia nào?

Mia trắc đạc là một thiết bị chuyên dụng được sử dụng trong ngành đo[...]