Một số lưu ý khi sử dụng hóa chất thí nghiệm

Để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho phòng thí nghiệm của đơn[...]