Kinh nghiệm sử dụng Flycam để kiểm tra sự cố hệ thống lưới điện

Hiện nay, việc áp dụng thiết bị bay (FlyCam) để kiểm tra sự cố hệ[...]