Dây đo đồng hồ vạn năng có tác dụng gì?

Hiện nay, đồng hồ vạn năng là thiết bị đo điện được sử dụng rộng[...]