Matrice 300 DJI có thể dùng để làm những công việc gì?

Matrice 300(M300) DJI là thiết bị bay không người lái hiện đại nhất hiện nay[...]