Tủ trong phòng thí nghiệm gồm những loại nào?

Tủ trong phòng thí nghiệm là những thiết bị quan trọng được sử dụng bên[...]

Sự khác nhau giữa tủ cấy vi sinh và tủ an toàn sinh học

Tủ cấy vi sinh và tủ an toàn sinh học là 2 thiết bị cơ[...]