Tủ trong phòng thí nghiệm gồm những loại nào?

Tủ trong phòng thí nghiệm là những thiết bị quan trọng được sử dụng bên[...]

Sự khác nhau giữa tủ cấy vi sinh và tủ an toàn sinh học

Tủ cấy vi sinh và tủ an toàn sinh học là 2 thiết bị cơ[...]

Tại sao trong các phòng thí nghiệm vi sinh cần sử dụng tủ an toàn sinh học?

Tủ an toàn sinh học là một thiết bị thường được sử dụng bên trong[...]