Tủ ấm phòng thí nghiệm có chức năng gì?

Tủ ấm phòng thí nghiệm là một trong nhiều loại tủ được sử dụng bên[...]