Độ dẫn điện của nước là gì? đo chỉ tiêu này bằng cách nào đơn giản nhất?

Khi nhắc đến việc phân tích nước, người ta thường nói về các chỉ số[...]