Tần số là gì? phương pháp để đo tần số đơn giản nhất

Mỗi một thiết bị điện lại có tần số sử dụng khác nhau. Việc bạn[...]