Sản phẩm của Hioki sẽ không sử dụng các loại pin kiềm

Trong nỗ lực cắt giảm những tác động tiêu cực đến môi trường, và hướng[...]