So sánh máy khuấy từ và máy khuấy đũa

Máy khuấy là thiết bị hỗ trợ trong việc đảo, trộn các dung dịch mà[...]